ZÖLDHULLADÉK, AZ ÖRÖKZÖLD TÉMA

A zöldhulladék-téma kezd örökzöldnek látszani...

Nem is olyan rég, talán három hete írtam egy átfogó cikket a lakossági hulladékgyűjtésről, városunkban tapasztalható problémáiról. Most mégis vissza kell térnem egy részkérdésre, a zöldhulladék-gyűjtésben tapasztalható ellentmondásokra. Nemcsak azért, mert a téma aktuális, hiszen ezen a héten újra van gyűjtés, hanem mert a népszerű közösségi oldalon közben - meglehetős felháborodást tükröző - véleményáradat bontakozott ki erről. Lehetne azt is mondani, hogy az ügy súlyához képest túl volt reagálva a probléma, ha csak a szolgáltatást kritizáló megjegyzéseket nézzük. Mégis úgy értelmezhető inkább, hogy városunkban már ideges hisztériát vált ki az emberekből, amikor ismételten azt tapasztalják, hogy nem kapnak az őket érintő kisebb, nagyobb ügyekről kellő tájékoztatást.

Ezért most az alapos, részletekbe menő informálás és informálódás érdekében nézzük, mit mond a zöldhulladék gyűjtéséről a helyi önkormányzat hatályos rendelete [10/2015. (V.01.) számú - megtalálható a város hivatalos honlapján], illetve a lakossági szemétgyűjtést végző Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Róth Ervin.

A kertgondozásból származó zöldhulladék házhoz menő rendszeres gyűjtésének alapvetően kétféle formája van, a zsákos és a fás szárú növények kötegelt gallyainak gyűjtése. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel (OHKT) összhangban a közszolgáltató Törökszentmiklóson évente 10 alkalommal köteles begyűjteni a zsákos zöldhulladékot és két alkalommal az ágkötegeket. Továbbá köteles gondoskodni a karácsonyfák begyűjtéséről. Ez hát az előírás.

A Kommunális Kft. a honlapján megjelenő, "2017. éves házhoz menő gyűjtés, járat időpontok" című táblázatban (https://www.tmkom.hu/Hulladékkezelés/Települések/Törökszentmiklós/Lakossági gyűjtés) januárra és február/március fordulójára is meghirdettek egy-egy zöldhulladék-gyűjtési napot, amelyek a karácsonyfák összegyűjtésére szolgálnak. Ezeket tehát nem lehet belevenni a normál zöldhulladék-gyűjtések éves számába! Igaz, a karácsonyfák begyűjtésére a február vége/március eleje megkésettnek tűnik, de hozzá kell igazítani a szelektív gyűjtésekhez is az időpontot, és minden évben bele kell illeszteni a cég aktuális szolgáltatási területének többi településén is a járatrendbe (az idén Törökszentmiklóson kívül még Tiszatenyőn és Fegyverneken).

Ebben az évben 13 alkalommal van városunkban zöldhulladék-gyűjtés, és minden ilyen napon elviszik a kihelyezett ágkötegeket is, pedig ahhoz másik, platós autót kell használni, mert a begyűjtésre meghirdetett max.50×50×100 cm-es ágkévék nem mehetnek a tömörítős, zárt ún. kukásautókba! Tehát az előírtnál még több szolgáltatást is kapunk, miközben az állami kukaholding, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. csak a 10 zöldhulladék-gyűjtés költségeit téríti meg a cégnek.

Mégis napokig tartott az elégedetlenségi hullám a neten, főként a zöldhulladék elhelyezésére szolgáló zsákok ügyében. Lássuk hát, mi a helyzet a zsákokkal! Alaptétel, hogy mivel a zöldhulladék a Kétpói Hulladékkezelő telepén komposztálóba kerül, csak ömlesztve vagy olyan zsákokban lehet ott elhelyezni, amelyek biológiailag lebomlók. Ezért az elhelyezésért nem kell fizetnie a városnak!

A hivatkozott rendelet szerint a közszolgáltató gyűjtési alkalmanként 1 darabot térítésmentesen biztosít a zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges biológiailag lebomló alapanyagú emblémás zsákból minden ingatlanhasználónak, vagyis mindenkinek, akinek önálló szerződése van a közszolgáltatóval. (Meghatalmazás nélkül is át lehet venni más jogosult adagját, elég a megfelelő címhelyen az átvevő saját nevét beírni.) Az efeletti zsákmennyiséget többletszolgáltatásként térítés ellenében biztosítja. Törökszentmiklóson így 13 zsákot kellett kiadni térítésmentesen annak, aki az idén az első ilyen járatnap előtt jelentkezett érte, vagyis ebben is túltejesít a helyi szolgáltató, hiszen nem 10 zsákot kaphattunk ingyen. Arra vonatkozóan azonban nincs rendeleti előírás, hogy az ingyen járó ellátmányt miként lehet felvenni! Nyilván a szolgáltató cégnek és nekünk is az a jobb, ha nem egyenként megyünk érte, ezért a Kommunális Kft.-nél azt az eljárást vezették be, hogy a központjukban (Puskás Ferenc utca 12.) mindig annyi zsákot adnak ki ingyenesen egy-egy ingatlanhasználónak, ahány gyűjtési időpont még hátra van abban az évben. És erről az átvételről nyilvántartást vezetnek.

A lakossági felháborodást azonban az váltotta ki október második felében - amikor mindenkinek, aki kertes házban él, már tele van a kertje lehulló falevéllel és egyéb zöldhulladékkal -, hogy sokan akkor tudták meg, valamikor a nyár végén a jelentkezők egyszerre megkaptak 10 zsákot, holott már nem volt hátra csak 4-5 zöldhulladékos gyűjtési nap. Mások viszont, akik erről a lehetőségről nem tudtak és később mentek, már csak a hátralévő alkalmak számának megfelelő darab zsákhoz jutottak fizetés nélkül. Kétségtelenül kellemetlen szituáció, Róth Ervin ügyvezető ezt nem is tagadja! A cég egyik dolgozója hibázott (talán a vonatkozó szabályt félreértve - S. E.), hogy tízesével adta ki az ingyen zsákokat! Amikor ez kiderült, gyorsan visszaálltak a szabályos ellátmányok kiadására.

Volt, aki azt is felvetette a szerteágazó vitában, hogy a Kommunális Kft.-nek kifejezetten előnyös, ha minél többen nem vesznek át minél több ingyen zöld zsákot, mert akkor azt is el lehet adni pénzért. Kétségtelen, hogy sokan nem mennek ki a központi irodába az ingyen zsákért, mert talán nem kaptak erről kellő információt, de mindenki megkapja a járandóságát, ha jelentkezik érte. Olyan viszont nincs, hogy megmarad zsák, amit nem vesznek át a lakosok, mert megvásárol a cég többtízezer darabot egy-egy alkalommal, és abból adja az egész szolgáltatási területén ingyen vagy pénzért. Legfeljebb a költség lesz a cégnél így kisebb, mert kevesebbet kell megvennie. Róth Ervin ezért inkább azt hangsúlyozza, hogy az állami kukaholding - mint már szó volt róla -, csak az előírt 10 zöldhulladék-gyűjtés költségét (beleértve az alkalmankénti egy ingyen zsákot is) téríti meg elméletileg a szolgáltatási díjban a Kft.-nek, tehát a tevékenység eleve veszteséges idén a 13 járatnap miatt, ami pedig a mi kényelmünket szolgálja. Összességében pedig ez év első negyedévében több millió forint veszteséget jelentett a Kft.-nél a lakossági hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatás!

Előírás, hogy az ingatlanhasználók az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot a közszolgáltatótól beszerezhető, biológiailag lebomló, emblémás zsákba kötelesek elhelyezni. Másutt vásárolt zsákoknál ugyanis előfordulhat, hogy csak ráírják, de valójában nem is biológiailag lebomló. Az pedig eléggé kétséges, hogy annál a 95 forintnál olcsóbban lehetne beszerezni ilyen tulajdonságú zsákokat, mint amennyiért a Kommunális Kft. nagytételben veszi és ugyanennyiért, vagyis haszon nélkül tovább adja a lakosoknak. Törökszentmiklóson a Kommunális Kft. központjában (Puskás Ferenc utca 12., a strand után, a sportpálya mellett), a piacfelügyelőségnél főként piaci napokon, valamint a Kft. által a Kertész utcában (korábban Úttörő utca) működtetett élelmiszerboltban lehet megvásárolni. (Nem igazán érdemes olyan összehasonlításokat tenni, hogy más városokban drágábban adják, vagy éppen térítésmentesen biztosítják a zöld zsákokat a lakosoknak, mert a szolgáltatás többi elemét is ismerni kellene az értékeléshez.)

Nálunk a környezettudatosan viselkedő lakosok mennek, és veszik darabonként 95 forintért a biológiailag lebomló műanyag zsákokat, abba gyömöszölik a falevelet, az elszáradt virágokat, ha már megtelt az ingyenes. Mások és azt kell, mondjam az utcán látottak alapján, hogy a többség, egyszerű fekete szemetes zsákokban helyezi ki a kerti zöldhulladékot. Nem tudom, mennyit spórolnak ezzel, hiszen a nagy fekete zacskókat is pénzért kell beszerezni, de a szolgáltatónak jelentős többletköltséget okoznak! Az ilyen zsákokba rakott zöldhulladékot ugyanis vagy a kommunális cég dolgozóinak kell egyenként kiönteni a kétpói komposztálóban vagy zsákostól háztartási szemétként helyezhetik még el kilogrammonként 18,6 forint nettó díjért! Ugyancsak többletköltséget okoznak azok is a városi közszolgáltatónak, akik a zöldhulladékos zsákokba mást is beletesznek, mert ezt is ellenőrzik Kétpón és büntetést fizettetnek az idegen anyagokkal szennyezett szállítmány után.

A zöldzsák kontra fekete ellentétre visszatérve: Ha túlzottan elterjed a városban a közönséges fekete zsákos zöldhulladék-kihelyezés, akár azt is kockáztatjuk, hogy a szolgáltató alkalmazza a helyi rendelet azon pontját, miszerint a szabálytalanul elhelyezett hulladékot csak külön díjfizetés ellenében köteles elszállítani! Az elszállítás előtt pedig köteles azt az önkormányzatnak bejelenteni. Érdemes lenne tehát ezt is megfontolás tárgyává tennünk! A közösségileg elvárható környezetbarát viselkedésen túl!

Hogy jövőre milyen szabályok változnak a hulladékkezelésre vonatkozóan az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben és így nálunk is, azt még nem tudni! Ezért most nem lehet megválaszolni a kérdést, hogy 2018-ban mikor lesznek nálunk a zöldhulladék-gyűjtési napok, mikor lesz az első, amely előtt érdemes kimenni a Puskás Ferenc út végére az ingyen zsákokért, és milyen rendben, hogy ne a piacig érjen a sor vége...

Egy biztos, miként városunkban már több esetben is az volt a lakossági elégedetlenség igazi forrása, hogy nem kaptak az emberek időben megfelelő tájékoztatást, ezen a téren is a jobb kommunikáció lenne a jobb együttműködés alapja! Jelentessék meg év elején az egész évi járatidőpontok táblázatát, és legyen hozzá magyarázat! A zöldhulladék-gyűjtés szabályairól ugyanis legutóbb 2016 elején jelent meg tájékoztató, de ki emlékszik már arra! Az elsődleges kommunikációs eszköz pedig ebben a témában a helyi lap, a Törökszentmiklósi Hírlap legyen, mert azt minden háztartásba kikézbesítik. A netet nem mindenki használja, a helyi rádió adását pedig gyakran nem is lehet megtalálni az éterben. De minden lehetséges helyi kommunikációs eszközt fel kell használni - a megfelelő módon -, hogy az itt élők tájékoztatva legyenek, segítve őket ezáltal is a környezetkímélő hulladékgyűjtésben és -kezelésben.

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.

A téma első megjelenése: SZEMETELÜNK!