A VASUTASKÖR

Egy nagy múltú szervezet végnapjai, egy ismert és kedvelt épület bizonytalan sorsa

Egyletek, körök, testületek - ma talán úgy mondanánk, civilszervezetek. Minthogy lényegében azok is voltak az 1800-as évek közepe táji megjelenésüktől kezdve városunkban. Azért alakultak ezek a kisközösségek, hogy segítsék - elsősorban a tagjaik számára - a szabadidő kulturált eltöltését, a műveltség terjesztését és a közélet iránt való érdeklődés felkeltését. Korabeli szóhasználattal összefoglalóan olvasóköröknek nevezték őket. Előfizettek lapokra, saját könyvtárat működtettek, és társalgó estéken beszélgettek.

Törökszentmiklóson is számos ilyen kör alakult, majd hosszan és sikeresen működött. Minden társadalmi rétegnek megvolt a maga köre, ahová eljárhattak az együvé tartozók: volt úri kaszinó, iparoskör, kereskedelmi kör, kisgazdakör és még sok más, majd megalakult a vasutaskör is.

A Törökszentmiklósi Vasutaskör, amely most témánkul szolgál, megalakulása az emlékezésben már ködbe vész. Beszélgető partnereim, az újjáalakult Vasutaskör jelenlegi elnöke, Túróczi József és Bóka Ferencné, a kör aktív vezetőségi tagja sem tudnak erről biztosat mondani. Települési címtárakat böngészgetve derítettem ki, hogy a háború előtti időkben a község (mert akkor nem város volt Törökszentmiklós) egyik leglátogatottabb társasköre, a Vasutaskör 1922-ben alakult. A korabeli leírások szerint hamar az elsők közé küzdötte fel magát. 

A Vasutaskör alapítói (a szerző felvétele az eredeti tablóról)

Az egyletek, körök legnagyobb álma volt, hogy saját székházuk lehessen, ahová "haza" mehetnek a tagjaik. A Vasutaskörnek 1932-ben sikerült megvásárolnia egy a Petőfi úton lévő jókora telket (Petőfi út 71-73.), ahol már 1934-ben felépítették a házukat. A települési címtárak hatalmas, ízléssel megépített székházról írnak, ahol nagy díszterem várja az őszi és téli idényben megtartott műkedvelő színi előadásokat, kultúresteket és táncmulatságokat. A körben mozgalmas élet folyt, rendezvények, előadások szórakoztatták a tagságot és családtagjaikat. A Vasutaskörnek még külön vigalmi biztossága is volt! Egészen az 1949-ben történt (kényszerű) megszűnésig működtek székházukban, sikerrel.

Nem sokkal a 2. világháború után, egy 1948-ban hozott rendelkezéssel ugyanis jogilag megszüntették ezeket a köröket, egyesületeket. Beszüntetésük, feloszlatásuk a civil társadalom államosításának szomorú fejezete volt. Épületeiket, tárgyi vagyonukat többnyire a helyi közösségnek adták, könyveik a közkönyvtárakba kerültek. 

Az újraalakult Vasutaskör vezetősége (a szerző felvétele az eredeti tablóról) 

A Vasutaskör itteni épületét azonban először a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) kapta meg, majd 1966-ban a Vasutasok Országos Szervezete részére telekkönyvezték. Később pedig a MÁV részére lett a tulajdonjog bejegyezve. Szerencsére és az itt élők szerencséjére tehát vasúti keretek között maradt az épület hasznosítása, a felügyeletét pedig egy ott élő gondnok biztosította. Ebben az időben is, a szakszervezet szervezésében rendszeresen voltak itt lakodalmak, ünnepségek. Sokak családi életében feledhetetlen események, mert mindvégig szerették a miklósiak ezt a helyet.

A rendszerváltás után viszont nem késlekedtek a vasutasok, miként a Katolikus Népkör, úgy a Törökszentmiklósi Vasutaskör is - Fekete István, a kör későbbi elnöke kezdeményezésére - már 1991-ben újjáalakult! Ebben jelentős szerepe volt még Bana Imrének, Szőke Andrásnak és Balázs Ferencnek is. Hogy a városban és környékén, vonzáskörzetében élő vasutasoknak ismét egy közösséget biztosítsanak. A Vasutaskör alapvető célkitűzése volt az újjáalakulással a régi kulturális hagyományok felújítása, ápolása, továbbfejlesztése, valamint a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. 

A nagyterem és a hajdani kuglipálya maradványa (a szerző felvételei)

Ehhez 1992 óta a MÁV Debreceni Igazgatóságával kötött bérleti szerződés alapján használhatják saját korábbi székházukat. Rendszeresen szerveztek a kör tagjainak, családjainak zenés összejöveteleket, megünnepelték a Vasutasnapot, a Nőnapot. A működés és a klubház-épület - szerződésben vállalt - fenntartásának költségeit pedig abból fedezték és fedezik ma is, hogy bérbe adják a nagy rendezvénytermüket például lakodalmakra, ballagási ünnepségekre, de akár temetés utáni összejövetelre is. És amíg erre volt érdeklődés, ők adták bérbe a ház vendéglátós helyiségeit is.

A Vasutaskör ismert épületének utcára nyíló helyiségeiben a háború előtt igencsak népszerű kocsma működött, az idősebbek máig szívesen emlegetik; az italmérési jog az ilyen egyletek, körök bevételének fontos forrása volt. Aztán abban az időben, amikor a kör nem létezhetett, az éppen aktuális tulajdonos adta bérbe vendéglátói célokra a helyiségeket. Az 1990-es évektől ismét a vasutasköré lett a bérbeadásból származó bevétel. Sokan emlékeznek az itt működő hajdani Nefelejcs Cukrászdára, mellette a kocsmára. De felemlegetik az emberek az udvarban volt kugli-pályát is, pedig az megszűnt még azelőtt, hogy a kör újjá alakult. A szinte máig nyúló emlék viszont az Aranykakas Bistrót kíséri, holott már az is régen nem üzemel. Lassan vagy 10 éve nincs itt kocsma, bisztró. De azért is kell az emlékezés, mert pár héttel ezelőtt már az Aranykakas-felirat is eltűnt az épületről! Le kellett venni, mert kezdett veszélyesen elöregedni, rozsda folyt a tartószerkezetéről a falakra! Így múlt el végleg a dicsősége! 

Az Aranykakas, amikor még legalább a felirat megvolt, mára az is eltűnt! - Archív fotó és a szerző felvétele 2018. július 4-én a Vasutaskör épületéről

 Ám sajnos hasonló a kör sorsa is! 1991-ben 70 vasutas alakította újjá, a tagság létszáma viszont egyre fogy, ma már csak mintegy 30 fő alkotja az egyesületet és ők is mind nyugdíjasok. De a most nyugállományba vonulók már nem lépnek be hozzájuk, megszűnt a legendás szakmai összetartás, elveszett a kör vonzereje, megváltozott a világ!

Lassan csak emlék lesz a Vasutaskör! Múltunk egy darabkája! Az épület viszont megvan, és mivel ma is az állami vasútcég a kezelő tulajdonos, a MÁV dönthet a sorsa felől. Úgy tudni, lenne is iránta vállalkozói érdeklődés. Éppenséggel rendezvényháznak nézte ki valaki... A működési profil így megmaradhatna.

Sebők Emília