VÁROSI VIDEÓ-TARTALMAK – DE MIKOR?

Rendkívüli képviselő testületi ülést tartott ma a Törökszentmiklósi Önkormányzat Képviselő-testülete, bár az ülés meghívójában a polgármester soros ülést hívott össze. De ez lenne csak a legkisebb probléma azzal, ami ma történt! Bár nem is tudjuk, még nem tudhatjuk, mi történt! És ezt tartom igazi problémának!

Ugyanis a T1 Térségi Televízió, az eddigi szolgáltató ezen a téren, a szokásos gyakorlattal szemben nem adott az ülésről sem élő közvetítést, sőt még órák múlva sem tette közzé az ülés videófelvételét.

Ez azért is különösen bizarr helyzet, mert az ülésnek egyetlen nyilvános napirendi pontja volt, éppenséggel a videótartalom-szolgáltatási szerződések megkötése volt a tárgy. És azért lett ez ma a "rendkívüli" téma, mert a legutóbbi, 2020. január 30-án tartott rendes/soros ülés meghirdetett napirendjéről Markót Imre polgármester levetette ezt a pontot, mondván, hogy az érintett szolgáltatókkal lefolytatott egyeztetések eredményét nem sikerült addigra beépíteni a szerződések tervezetébe.

Az Önkormányzat munkáját, a helyi közélet, a helyi kulturális- és sportélet bemutatását szolgáló és a város lakosságát ezekről a helyi vizuális médiafelületen keresztül történő tájékoztatását 2019. december 31-ig a Filmvarázs Stúdió Kft. (mi a médianevükön úgy ismerjük, hogy T1 Térségi Televízió) látta el. Nekik köszönhetően az elmúlt években a T1TV kábeltelevíziós csatornáján, illetve online felületeken, a Facebook-on, a saját honlapjukon és a YouTube-on láthattuk élőben és felvételről a képviselő-testületi üléseket és a városi rendezvényeket.

Az újonnan megválasztott önkormányzati testület azonban kritikával élt az eddigi szolgáltatással szemben, illetve a lakosság megváltozott médiafogyasztási szokásaihoz jobban igazodó szolgáltatás kiépítését tartotta volna mielőbb szükségesnek. De az idő szorított, nemhogy új technikai megoldások bevezetésére nem volt idő az új testület megalakulásától a szerződés lejártát jelentő múlt év végéig, még az új szerződési keretek kialakítása sem fért az időbe.

Ugyanakkor fontos, hogy az önkormányzat munkájáról és a városban történő eseményekről a lakosság továbbra is online tájékozódhasson. Az aktualitás, az információszolgáltatás gyorsasága, ennek igénye és elvárása is megjelenik ezekben a törekvésekben, oly módon, hogy az önkormányzat a saját honlapján is kialakítani tervez egy videó-lejátszó ablakot, ahol a szolgáltató(k) élő adásai és felvételei megjelennek, illetve egy saját YouTube-csatornát állít fel ennek érdekében.

De erősítendő a sportesemények bemutatását, a Markót Imre polgármester által a képviselők elé vitt előterjesztésben az a javaslat szerepelt, hogy a szolgáltatási szerződést megosztva, két szolgáltatóval kösse meg az önkormányzat:

  • A testületi ülések közvetítésére és a nemzeti ünnepek rendezvényeinek rögzítésére, illetve városi magazin műsorok készítésére Molnárné Domán Julianna egyéni vállalkozóval (T1 TV), havonta 500 ezer forint szolgáltatási díj ellenében,
  • Heti Sport magazinműsor készítésére, és ennek az önkormányzati online felületeken való megjelenítésére Molnár Sándor egyéni vállalkozóval (Miklós TV), akit ezért a munkáért havi 150 ezer forint szolgáltatási díj illet meg.

Mindkét megállapodás azonban csak 2020. február 1-jétől 2020. június 30-ig érvényes, hogy a félév végéig a képviselő-testület részleteiben kidolgozhassa az online-kommunikációs stratégiáját, és majd ennek megfelelően kössön újabb szerződést vagy szerződéseket.

Az elvárt szolgáltatások fenti leírása csak a megállapodások főbb pontjait emeli ki, a részletek a szerződésekben olvashatók. Amelyek - úgy tudni - több ponton is változtak a beterjesztetthez képest a mai közös bizottsági ülésen, illetve ennek nyomán a testületi ülésen elfogadott módosítások eredményeként. Például oly módon, hogy mostantól a szolgáltató nem köteles a rendkívüli testületi ülésekről élő közvetítést adni...! Hogy a felvételt mikor, az ülés lezárása után mennyi idővel köteles közzétenni, arról egymásnak ellentmondó információkat kaptam: vagy 24 órán belül vagy aznap 24 óráig... De most, amikor zárom soraimat, még csak mai nap 22 óránál tartunk, eddig még nincs kihelyezve a netre a felvétel! Mindenesetre ezt én így nem tartom szerencsének! És remélem, sosem lesz olyan helyzet, amikor valóban valamilyen súlyos sürgető ügyben kell rendkívüli képviselő-testületi ülést tartani, amiről nem kapnak az itt élők élő közvetítést!

Sebők Emília