VAN ALPOLGÁRMESTERÜNK ÉS BIZOTTSÁGAINK

A ma megtartott rendes képviselő-testületi ülés volt az első, amikor az Otthonunk Szentmiklós Egyesület (OSZE) 7:5 arányú többségével folyt a tanácskozás, tekintve, hogy Mészáros Zoltánnét képviselővé választotta az 1. sz. választókerület az időközi választáson. És mivel az OSZE képviselői mind jelen voltak, a minősített szavazásokkal sem lett volna az ülésen gondjuk. A Fidesz-oldalon ketten is hiányoztak az ülésről, Fehér Petra és Ladár György, ám egyikük sem jelezte előre a távolmaradását.

A számos napirendi pont zömét a három fideszes képviselő is egyetértve, gond nélkül megszavazta. A maratoni ülésen azonban voltak hosszan vitatott és nem egyhangú voksolással zárt témák is, de most inkább arról, ami személyi ügyekben sikeresen lezajlott:

AZ ALPOLGÁRMESTER

A nyilvános napirenden szereplő 16 pont közül a legnagyobb horderejű döntés az alpolgármester megválasztása volt, mivel ezáltal a képviselő-testület megszüntette, orvosolta az alpolgármester hiányával előállt mulasztásos jogszabálysértést, és ami számunkra talán fontosabb: vége az e téren hónapok óta fennálló bizonytalanságnak. Markót Imre polgármester előterjesztése alapján Polgár Andrást, az OSZE képviselőjét mind a 10 jelenlévő képviselő megszavazta társadalmi megbízatású alpolgármesternek! A Fidesz-oldal is! Vagyis a jelenlévő három fideszes képviselő igazolta a korábban kiszivárgott állásfoglalásukat: készek megszavazni az OSZE bármely képviselőjét alpolgármesternek, kivéve Révi Attilát, a jobbikossága miatt. Az úgymond személycserét Kovács László képviselő például kifejezetten, ezért külön szót kérve üdvözölte.

Az alpolgármester kapcsán nem a személyét illetően, hanem azon alakult ki vita, hogy pontosan mi is lesz a feladatköre ebben a funkcióban. Csakhogy mivel Markót Imre általános helyettesének jelölte meg Polgár Andrást, nincs szükség arra és értelme sem lenne, hogy konkrét feladatkört szabjanak meg számára. Egyébként pedig el kell induljon a közös munka, és a gyakorlatban majd meg lehet határozni azokat az irányokat, melyekben az alpolgármester inkább fog tevékenykedni. 

BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK ÁTRENDEZÉSE

Az önkormányzati törvény lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület által létrehozott bizottság személyi összetételét a testület a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztassa. Erre most jócskán szükség is volt: 

Polgár András alpolgármesterré választásával két bizottságban is megürült egy-egy hely, mivel eddig tagja volt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak, valamint a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságnak is, alpolgármester pedig nem lehet tag bizottságban. A megüresedett helyre mindkét bizottságban Mészáros Zoltánné került.

De történtek még változások, amelyek miatt külön napirendi pontban kellett tárgyalni a korábban megválasztott bizottságok személyi összetételét:

Mészáros Zoltánné eddig külső tag volt a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságban, de közben őt képviselővé választotta az 1. sz. választókerület a kiírt időközi választáson. Új külső tagot kellett hát beszavazni a bizottságba: Tálas Annamáriát, közigazgatási szakembert választották:

Az Oktatási és Kulturális Bizottság képviselő tagja, Kiss Márk lemondott tagságáról, helyette Révi Attilát szavazták be. A Bizottság külső tagja, dr. Bischofné Németh Katalin is lemondott bizottsági tagságáról, így ide is új külső tag kellett: Oravecz Tivadar, a Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola vezetője került be a bizottságba. 

És mert egy korábbi napirendi pontnál a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságból visszahívták Fehér Petrát, helyére Hendrik Zoltán képviselőt szavazták be:

Sebők Emília


Az indítókép Nagy Dóra felvétele.