VÁLASZTÁSI PLAKÁTOK - SZABÁLYSZERŰEN VAGY NEM

Stummer Attila független képviselő-jelölt elment a falig, majd visszapattant a kiinduláshoz!

A Helyi Választási Bizottság (HVB) - megvizsgálva a Révi Attila által benyújtott választási kifogást - 2019. szeptember 20-án határozatot hozott, amelyben kimondták, hogy a Stummer Attila önkormányzati képviselő-jelölt népszerűsítésére az E-on Zrt. tulajdonában lévő (megjelölt helyeken lévő) villanyoszlopokra kihelyezett plakátok esetében nem volt meg az ehhez szükséges előzetes írásbeli tulajdonosi vagy bérlői hozzájárulás. Ezért kötelezték Stummer Attilát, hogy a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul távolítsa el a jogszabálysértően kihelyezett kampányeszközöket.

A határozat azonban csak akkor emelkedik jogerőre, ha az azzal szembeni fellebbezési lehetőségek nem járnak az érintettre nézve felmentéssel. Nos, Stummer Attila mindent megpróbált! Fellebbezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottsághoz (TVB). Csak hát ezt úgy tette, mintha egy szokványos e-mailt írt volna. Hiába hívta fel határozatában figyelmét a HVB, hogy a fellebbezésben nem elég a nevét megadnia, hanem mint a kérelem benyújtójának a lakcímét és személyi azonosítóját is meg kell adnia. Nem tette! Így 2019. szeptember 26-i határozatában a TVB Stummer Attila független jelölt, törökszentmiklósi lakos fellebbezését - annak alaki hiányosságai miatt - érdemi vizsgálat nélkül elutasította!

De ez ellen a határozat ellen is lehetett még tiltakozni, bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtva, és ezt az érintett meg is tette. Ügyvédet fogadott, és felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Szegedi Ítélőtáblához. Sikert azonban itt sem ért el: A Szegedi Ítélőtábla 2019. szeptember 30-i dátummal hozott végzése helybenhagyta a TVB határozatát. Hozzátéve, hogy: A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs!

Vagyis, ugyanott van a helyzet, ahonnan kiindult: Jogerőssé vált a HVB határozata! Stummer Attila köteles haladéktalanul eltávolítani a jogszabálysértően kihelyezett kampányeszközöket. 

Az igazságszolgáltatás malmai ez esetben kifejezetten gyorsan kell őröljenek, hiszen minden lépésben három nap a reagálásra adott idő. Mégis, mire a teljes fellebbezési utat végigjárja az érintett, addig a kampányidőszak egy része eltelik, a jogsértően kihelyezett plakátok pedig közben kint vannak a villanyoszlopokon, és népszerűsítik a jelöltet...

Stummer Attila azonban nem elégedett meg a villanyoszlopokkal, mint plakáthordozókkal, kampányeszközei felbukkantak a Kossuth Lajos út menti buszmegállókban is (lásd az indítóképet). Pár napja még az egyik megállóban három plakátja is reklámozta a jelöltet, ma már csak egy helyen egyet találtunk. A buszmegállók viszont önkormányzati tulajdonban vannak. És minden általam megkérdezett illetékes állítja, hogy Stummer Attila nem kért engedélyt a buszmegállókban történő plakátkihelyezésre!

Ennyit hát a 3. választókerület egyik képviselő-jelöltjének próbálkozásairól. Hogy ezeket miként minősítik az ott élők, az már legyen az ő dolguk... Megfontolva, az ottani négy jelölt közül kit tartanak leginkább alkalmasnak arra, hogy őket képviselje és a város dolgait felelősen, komolyan kezelje...

PLAKÁTOK A KÖZLEKEDÉSI JELZŐTÁBLÁK OSZLOPAIN

Az Otthonunk Szentmiklós Egyesület jelölteket népszerűsítő plakátjai most jelentek meg a városban, a közlekedési táblákon. Egyedül ez az Egyesület mint jelölő szervezet kért engedélyt az önkormányzattól a közlekedési jelzőtáblák ilyen irányú - térítésmentes - használatára. Ha más is kérne, ő is megkapná, de eddig senki más jelentkezett ilyen igénnyel. Az Önkormányzat egységesen biztosítja mindenkinek a lehetőséget, aki kéri.

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei (2019. okt. 1-jén)


A téma előző megjelenése: AZ ELSŐ VÁLASZTÁSI KIFOGÁS