ÜZEMINDÍTÁSI ÜNNEPSÉG - A BÜSZKESÉG NAPJA

Ma délelőtt tartották a KALL Ingredients Kft. Tiszapüspöki - és városunk - határában lévő kukorica-feldolgozójának, izocukorgyárának ünnepélyes üzemindítóját. A gigantikus üzemet látványos módon azzal helyezték működésbe, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Kárpáti László és Mészáros Lőrinc tulajdonosok megnyomtak egy-egy gombot egy virtuális panelen. Mi pedig, a kukoricatároló "hangárban" is elegáns körülmények között fogadott, több száz résztvevő, megtapsoltuk az akciót. 

A hivatalos sajtó már beszámolt az eseményről, a Kossuth rádió dél óta többször is leadta a hírekben, este pedig bizonyosan több híradóban is láthatunk riportot a kukorica-feldolgozó avatásáról. A kistérségi T1 Televízió pedig közzétette az egész ünnepélyes avatást végigkísérő felvételét: Átadták Európa egyik legnagyobb izocukorgyárát címmel. Náluk szó szerint lehet követni az elhangzottakat.

A magam részéről egyfelől csak kiemelek megállapításokat a beszédekből, másfelől pedig a tényszerű információk, adatok mellett - nyilván némileg szubjektíven - arról is írok pár szóban, ami kicsit fura, kicsit disszonáns a ma hallottakban, illetve ebben a történetben. Ünnepi hangulatban ennél határozottabban negatív jelzők nem lennének illendőek. 

Kivirágzott a kukorica :) 

Az üzemindítási ünnepséget Zahola-Pollák Vanda ügyvezető igazgató köszöntője nyitotta meg. Elmondta, mennyire büszke arra, hogy olyan országban élhet, ahol ez a gyár megvalósulhatott. Hiszen az elmúlt 30 év legnagyobb élelmiszeripari beruházásáról van szó Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy az üzem rövid idő alatti és világszínvonalú technológiát hordozó létrehozásához ki mindenki támogatására, együttműködésére volt szükség: a kormánytámogatástól kezdve a finanszírozók bizalmán át a munkahelyi kollégák áldozatos munkájáig.

A projekt 2015 elején indult, így két és fél év alatt fejeződött be. Az ügyvezető kifejező számokkal érzékeltette az elmúlt időszak munkájának nagyságrendjét. Ezek közül néhány:

  • 582 napig tartott az építkezés,
  • 68 hektáron épült fel a gyár,
  • közel 100 ezer tonna betont használtak fel, amennyiből öt metrómegállót is fel lehetne építeni,
  • annyi elektromos vezetéket húztak be összesen az üzembe, hogy az innen Monte Carlóig érne,
  • 13 ezren dolgoztak összesen az építkezésen.

A hétköznapi ember közvetlenül és jellemzően nem is fogja tudni, hogy mikor találkozik majd a gyár termékeivel, hiszen főterméküket, az izocukrot egyes élelmiszeripari termékek előállítása során használják fel: lekvárokban, ízesített tejtermékekben, üdítőitalokban stb. Éppen ezért a jövő innovációit is a késztermékeket gyártókkal való szoros együttműködésben tervezik. Az ügyvezető ugyanígy kiemelten kezelve az együttműködések fontosságát, beszélt a környék gazdálkodóival, kukoricatermelőivel kiépülő kapcsolatokról is.

A köszöntő után az esemény rendívül rokonszenves aktusa volt, hogy kitüntetéseket adtak át a gyár felépítésében legjobb teljesítményt nyújtó partnereknek és munkatársaknak. Elnézést kérek, ha más törökszentmiklósi érdekeltségű cég is volt a kiemeltek között, nekem az keltette fel a figyelmemet, hogy mint megbízható beszállítót, kitüntették a Valido Bt.-t is! A Valido-nak ugyanis Törökszentmiklóson is vannak fióktelepei.

A következő ünnepi szónok Boldog István, a térség országgyűlési képviselője volt. Róla sok mindent el lehet mondani, és el is mondtunk, le is írtunk már, ilyet is, olyat is. Most maradjunk annyiban, hogy erősen megosztó személyiség, és foglalkozzunk azzal, ő mit mondott ezen a környék gazdasága szempontjából kétségtelenül fontos napon. Mindenekelőtt ő is büszkeségének adott hangot, hogy eljött ez az ipartörténeti jelentőségű nap és itt, a térségünkben. Hiszen egy 100 százalékban magyar tulajdonú, közel 50 milliárd forint beruházási összértékű üzem jött létre, amely mintegy 500 új munkahelyet jelent a kapun belül, és a magyar GDP, a bruttó hazai termék előállításához is jelentősen hozzá fog járulni (mintegy 185 milliárd forinttal - S.E.). Innentől kezdve volt némi baki a képviselő beszédében: 500 ezer tonna helyett csak 500 tonnának mondta az üzem által teljes kapacitású működésben évente feldolgozni tervezett kukoricamennyiséget és többször is izzócukornak hallatszott tőle az izocukor.

Remekül forgatja a szót viszont, amikor a nemzeti ügyek kormányáról beszél, amelynek köszönhetően új gyárak épülnek az országban, mint ahogyan például ez az üzem is 9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott az elkészültéhez. Kíváncsi lettem volna viszont Orbán Viktor arcára, amikor Boldog képviselő kijelentette - utalva arra, hogy a KALL Ingredients Kft.-nél foglalkoztatottak jelentős hányada közép- és felsőfokon képzett szakember -, hogy: Magas szintű munkához magas színvonalú oktatás kell! Boldog István javára legyen mondva, a képviselő ebben a megközelítésben folytatta mondandóját, sőt rá is erősített. Némileg feudalisztikus stílusban megköszönte a miniszterelnöknek, hogy megkezdődött az M44-es gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros szakasz építése. Majd pedig, miután dicsért és megköszönt, a választókörzete iránt elkötelezett egyéni képviselőtől elvárható módon szóbahozta az M4-es gyorsforgalmi út folytatásának kérdését. A miniszterelnök támogatását kérte, nyilvánvalóan ennek az üzemnek a szállítási igényei alapján is, az M4-es mielőbbi továbbépítésében.

Mondta ezt annak a miniszterelnöknek, aki a régi baráttal, Simicska Lajossal való konfliktusa miatt leállítatta az Abony-Fegyvernek szakasz építését még 2015 tavaszán, majd erősen feltételezhetően abban is szerepe volt, hogy az ígért 2019 végi befejezést nemrég 2020-ra halasztották. Miközben más, később elkezdett szakaszok építése látványosan folyik.

Megjegyzem, Szalay Ferenc, Szolnok Fidesz-es polgármestere is ott ült a magas rangú vendégek között, akinek úgy tűnik, szintén nem sok befolyása volt és van erre az útépítésre, holott az ő városát is rendkívül hátrányosan érinti a megkezdett építés egyre hosszabbra nyúló leállása.

Az ünnepség záróbeszédét, a hatásfokozás dramaturgiai szabályai szerint, Orbán Viktor miniszterelnök tartotta. Bevezetésként ő is kiemelte az üzem átadásának ipartörténeti jelentőségét, amely olyan pillanat Magyarország életében, amely új szakaszt nyit meg az élelmiszeriparunkban. A kukorica-feldolgozó létrejöttében fontos szerepet játszó tényezők között hangsúlyozottan beszélt Kárpáti László tulajdonos teremtő erejű gondolatáról, amely a kitartó szándéknak köszönhetően mára megvalósult. Hogy a megvalósuláshoz végül is leginkább az a több mint 40 milliárd forint állami forrás (támogatás és hitel) is kellett, amellyel megépülhetett ez az impozáns létesítmény, azt nem említette a miniszterelnök. Mint ahogyan azt sem emelte ki, hogy érdekeltségein keresztül már résztulajdonos itt is a közvélekedésben a strómanjaként "tisztelt" Mészáros Lőrinc, aki ezért nyomhatta most az üzemindító gombot.

 A miniszterelnök megemlítette azt is, hogy egyúttal az uniós cukorkvóta most október 1-jei kimúlását is ünnepelhetjük, amely eddig korlátozta a cukor- és izocukorgyártás mennyiségét az EU-ban. A kvóta eltűnésével megnyíló piaci lehetőségeket használhatja ki ez az új üzem is. Szokásos hangvételével szólt arról, hogy nehéz fiúk által uralt piaci pályán lehetünk mi is fontos játékosok. Itt jegyzem meg azonban, hogy vannak olyan szakmai vélekedések is, amelyek éppen ettől, a nemzetközi nagypályások által uralt tereptől féltik a tiszapüspöki üzemet, hogy mennyire fog ott helyet találni magának, a termékeinek. De ne legyünk ünneprontók! Legyük optimisták és bizakodjunk!

Orbán Viktor kijelentette, hogy stratégiai cél gazdaságunkban a nyersanyag, esetünkben, a kukorica exportja mellett minél több, abból feldolgozott, nagy hozzáadott értékű terméket eladni külföldre, és ennek a célnak az elérésében ez a gyár jelentős szereplő lesz. És ebben így mindenki egyet is értett.

Végezetül pedig megköszönte mindenki munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a világszínvonalú beruházás ilyen rövid idő alatt megvalósulhatott.

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.