ÚTFELÚJÍTÁSOK KÖRZETÜNKBEN, 2018-BAN

A közúthálózat bővítése a következő években összesen mintegy 2500 milliárd forintos ráfordítással kap új lendületet. 

E keretösszeg több mint felét hazai költségvetési forrás fedezi. A tervek megvalósítása jó ütemben halad: a kormányhatározatban nevesített beruházások több mint 70 százaléka már legalább a szerződéskötésig eljutott - hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közös évzáró sajtótájékoztatóján, 2017. december 13-án, Budapesten.

Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkárelmondta: a kormány a következő években beköti a gyorsforgalmi hálózatba a megyei jogú városokat, a határokig vezeti a sztrádákat. - Tekintve, hogy Szolnok megyei jogú város, ebbe a körbe tartozik az M4-es kiépítése is, a sajtótájékoztatóhoz közzétett térkép szerint Üllőtől Fegyvernekig. A hivatkozott kormányhatározatban költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztési projektként szerepel: Szolnok megközelítése, M4 Abony (Kelet) - Törökszentmiklós közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével, az előzmény lezárása, elszámolás. Miután a napokban közzétett információk szerint az Abony-Fegyvernek szakaszon a 2015 tavaszi leállításig elvégzett munkák és a helyszínre kiszállított anyagok elszámolása megtörtént a kormány részéről a kivitelezőkkel, ilyen szempontból nincs akadálya a munka folytatásának. Remélhetjük tehát, hogy a kormány legutóbbi ígérete szerint a félbehagyott Abony-Fegyvernek szakasz 2020 végére elkészül. 

A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a kormány nemcsak a közúthálózat folyamatos bővítéséről, hanem a meglévő utak állapotának javításáról is gondoskodik. Aki gyakran és több irányban járja a környéket, igazolhatja, hogy bizony felénk is nem egy út, útszakasz állapota jócskán megérett a felújításra. Mi például már előre is félve gondolunk arra, hogy ha februárban kedvünk lenne elmenni Túrkevére a Böllértalálkozóra (ahol a törökszentmiklósi résztvevők rendszerint díjnyertes szereplők!), vajon megússzuk-e tengelytörés nélkül a Kuncsorba és Túrkeve közötti út tankcsapdáit.

A sajtótájékoztató után a körzet országgyűlési képviselőjeként Boldog István nagy sietve közzétette Facebook-os oldalán a választókörzetét érintően jövő évre tervezett útfelújítások Fideszes térképét. Nos, ha ettől egyhangú lelkesedést várt hatásként, csalódnia kellett, mert a hozzászólóktól - ahogy mondani szokás - kapott rá hideget-meleget!  

Talán a legtöbb kifogást az évek óta életveszélyesnek tartott a túrkevei út kapcsán tették a kommentelők. Ez év márciusában Túrkeve polgármestere is úgy nyilatkozott, hogy a kuncsorbai út állapota siralmas, s legfőképp balesetveszélyes. Az útfelújítások térképén azonban az látható, hogy ebből a mintegy 10 kilométeres útból jövőre mindössze 3,25 km-t terveznek felújítani! Ha valaki esetleg arra gondol, hogy a teljes szakaszt felújítják 2018-ban, csak a további kilométerek már egy másik választókörzetben vannak, azért nem szerepelnek itt, akkor sajnos téved! Az országos útfelújítási térképen is csak ez a kis szakasz látható, és a képviselő válasza is ezt igazolja: "A térségben nagyon sok felújításra váró út van abból a több mint százmilliárdos programból, ami az idei költségvetésben rendelkezésre állt, a mi térségünkben ennyi kerül felújításra. Folytatás a következő költségvetés terhére." Ahogy ilyenkor szokás mondani: No comment! Bár a hozzászólók többsége nem volt ilyen visszafogott! És hát az igeidők képviselő általi használata sem segíti az eligazodást! Hogy mi az idei, mi a jövő évi terv és költségelőirányzat!

De térjünk vissza szűkebb hazánkba: A körzeti térképen szereplő adatok szerint kb. 2 kilométeres útszakasz lesz jövőre felújítva a 46-os út városunkba bevezető szakaszán. Ha jól gondolom, ez nagyjából a város déli határától a Claas telephelyéig tartó szakasz lehet.

Ha viszont alaposabban megnézzük a térképeket, akkor azt láthatjuk, hogy a mai 4-es út nagyjából Szajoltól városunkig tartó szakasza is a felújításra kerülő utak között van jelezve. De vajon miért, ha itt jövő év elejére ígérték az M4-es építési munkáinak újrakezdését és 2020 végére a befejezését? Érdemes-e most éppen itt belefogni egy jelentősebb felújításba?

Sebők Emília