TINÓKA-ÉR, SZEGÉNY!

A városunk északi része mellett folyó Tinóka-ér, amely hosszas kanyargás után Szajol mellett a Tiszába torkollik, ez év elején durva környezetszennyezést szenvedett el amiatt, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV) által itt üzemeltetett szennyvíztisztító telepről nem kellően tisztított víz ömlött az élő vízbe! Március végén így nézett ki a befolyónál a helyzet, ahogyan az indító képen látszik.

A Tinóka vizét, élővilágát ért súlyos környezetszennyezés ügye hosszú hónapok után jutott el oda, hogy a helyi lakosság végre részletekbe menő és szakmai tájékoztatást kapott arról, mi történt: Markót Imre polgármester Facebook-os oldalán 2017. július 21-én jelent meg az a levél, amelyben a TRV beszámol arról, mi is történt a szennyvíztisztító telepen, ami a kis élővíz károsodását okozta. Ebből kiderül, hogy a probléma már 2017. január 27-én ismeretessé vált! Ekkor romlott el ugyanis a szennyvizet kezelő egyik berendezés, az iszapprés. A javítására tett próbálkozások több ízben is eredménytelenek voltak, majd még egy másik berendezés is meghibásodott. De március 13-ára sikerült olyan helyzetbe hozni a működtetést, hogy ekkor a kibocsátott tisztított szennyvíz már határértékeken belül maradt.

Majd március 28-án újra jelentkeztek a működési zavarok, amelyeket nem sikerült megszüntetni. Ezért - a közzétett levél szerint - a TVR április 7-én értesítette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a szennyvíztelepről időszakosan magas lebegőanyag tartalmú szennyvíz kerül a befogadóba. Ami azt illeti, nem siették el a dolgot, én már egy héttel korábban e-mailben, fotókat csatolva a Vízműveknek is jeleztem a vízszennyezést.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság megfogalmazásában a történtek: A 2017 tavaszán előállt rendkívüli üzemállapotot a szennyvíztisztítóban április végére megszüntették. Köznapibban szólva: A présgép javítása mégiscsak megtörtént, a TRV önellenőrzése május 15-én már nem jelzett határérték- túllépést. Egy hónappal később készítettem az alábbi képet a befolyónál, és laikus szemmel úgy látszott, hogy a tisztított szennyvíz valóban tisztított:

De az is látszott, hogy a hónapokig tartó szennyezés gyakorlatilag megölte, biológiailag halott vízzé, bűzös posvánnyá változtatta a korábban élő vizet, ahol azt megelőzően még pecázni is lehetett, ahol békák és vízi madarak éltek. Július végén így nézett ki a víz a Szolnoki úton lévő kis hídnál:

Emiatt a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kárelhárításhoz szükséges intézkedések, beavatkozások megtételéhez tényfeltárási záró dokumentáció és beavatkozási terv elkészítésére kötelezte a Vízműveket. A polgármesterünkhöz írt és általa közzétett levél végén ezek elkészültét szeptember első felére prognosztizálták, és ebből azt az - adott helyzetben pozitív - lehetőséget vázolták fel, hogy a Tinóka-ér kotrása és helyreállítása várhatóan 2017. szeptember vége, október eleje táján megkezdődhet. Az a kotrás, amely feltétlenül szükséges az eredeti állapot visszaállítása érdekében, a víz megtisztulásához, újra élővé válásához, hogy tavasszal már megint békák kuruttyoljanak a TinókábanJ.

Csakhogy elmúlt a szeptember, az október is és kotrásnak, medertisztításnak nyoma sincs, pár nappal ezelőtt ugyanaz a kép fogadott bennünket, mint júliusban. Ezért információt kértem a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, mikorra várhatóak a munkálatok. Példásan gyors válaszukban a mai napon arról tájékoztattak, hogy az üzemeltető TRV benyújtotta a kárfelszámolási tervet, amelyet azonban hiánypótlásra visszaadtak, és ennek még nem járt le a határideje. A szükséges hiánypótlás kiterjed a mederkotrással érintett terület tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozataira is, amelyek alapján a munkálatok elvégezhetőek.

Fogalmam sincs, kik lehetnek és hányan azok a tulajdonosok, akiktől be kell szerezni a hozzájáruló nyilatkozatot annak érdekében, hogy végre a Tinóka-meder kotrása megtörténjék. De azért az elgondolkodtató, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek magától, első menetben nem szerezte be ezeket a hozzájárulásokat, pedig nyilván tudniuk kellett, hogy ezek a szükségesek a tényleges műszaki beavatkozáshoz, értsd a csatorna tisztító kotrásához. Most, november 10-én itt tartunk! Hol is tartunk?

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.