TESTÜLETI ALAKULÓ ÜLÉS – ELLENTMONDÁSOKKAL

Az Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésére gyűltünk össze ma délelőtt (2019. nov. 5.) a Városháza Dísztermébe, a megválasztottak, a meghívottak és az érdeklődő vendégek. De hogy végül is mit láttunk, egy alakuló ülés paródiáját, ellenzéki obstrukciót, vagyis az értelmes cselekvés ellenzék általi szándékos akadályozását vagy valami mást, azt nehéz lenne megmondani.

Az alakuló ülés ünnepélyes aktussal kezdődött: Himnusz, majd a polgármester és a települési képviselők letették esküjüket. A későbbiek minősítése érdekében, kiindulási alapul idézet az eskü szövegéből: "polgármesteri/képviselői feladataimat Törökszentmiklós fejlődése érdekében lelkiismeretesen teljesítem".

Ezután jött volna az érdemi munka, a ciklus megkezdéséhez szükséges határozatok meghozatala! Volna...

NEM AZ ALPOLGÁRMESTEREKRE

Az első, és a következőkre is kiható előterjesztés volt Markót Imre polgármester részéről az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) módosításáról szóló javaslat. A módosítások, legfőképpen az eddigi egy helyett több alpolgármesteri poszt megteremtésének indoklásaként hivatkozott a választási eredményekre, valamint az önkormányzati működtetés biztosításának érdekeire. Köznapibban megfogalmazva, egy olyan szoros megosztottságban, mint ami kialakult a szavazáson, amikor is hat képviselő az Otthonunk Szentmiklós Egyesület, öt pedig a Fidesz-KDNP jelöltjeként került a testületbe, nagyon is kézenfekvő, hogy mindkét képviselői csoport adhasson egy-egy alpolgármestert.

Az SZMSZ beterjesztett módosításai között volt még egy lényeges: A javaslat szerint a Képviselő-testület önkormányzati főtanácsadói munkakört hozna létre a Polgármesteri Hivatalban. Személyektől teljesen függetlenül nyugodtan mondhatjuk, hogy a lezárult ciklus tapasztalatai alapján nagyon is szükséges lenne az ilyen státusz/ok megteremtése, és olyan szakemberekkel való betöltése, akik a hivatali hierarchia által be nem határoltan tudnának ügyeket átlátni, az egyes területek közötti koordinációban a polgármester munkáját segíteni. Volt már erre példa, hiszen a 2006. októberi szintén alakuló, Fidesz-többségű testületi ülésen is elfogadtak ilyen SZMSZ-módosítást, egy főtanácsadói munkakör létrehozására, amelyet egy jogtanácsossal töltöttek be annak idején. Markót Imre most - Kovács László képviselő ezirányú kérdésére válaszolva - elmondta, hogy dr. Libor Imre lemondott jegyzői tisztségéről, ezért ebben a főtanácsadói munkakörben folytatná tovább hivatali munkáját, döntően az önkormányzat gazdasági vállalkozásainak ügyeit intézve.

A Fidesz-KDNP frakció azonban egyhangúan leszavazta az előterjesztést, és mivel így nem volt meg a szükséges minősített* szavazati többség, az SZMSZ módosítása nem történt meg! Ezzel eleve lemondtak arról, hogy a Markót Imre által beterjesztett módon Révi Attila mellett Budai Ferenc is társadalmi megbízatású alpolgármester lehessen!

Vajon miért mond le egy ellenzékben lévő képviselői csoport arról, hogy tagjai közül alpolgármester lehessen valaki? Nehéz megválaszolni a kérdést, kiváltképpen, mert több jel is arra mutatott, hogy a Markót Imre és az Otthonunk Szentmiklós Egyesület csapata többfordulós előzetes egyeztetésben megállapodásra jutott Budai Ferenccel és képviselő társaival az önkormányzati pozíciókat illetően. Most meg az ülés után van, aki azt mondja, hogy kellemetlen meglepetésként érte őket a Budai Ferencnek szánt feladatkör. Elképzelhető, hogy erről előzetesen nem tudtak? Nehezen! És melyik, neki szánt feladatkör is lett volna olyannyira elfogadhatatlan a következők közül?:

  • Kapcsolattartás a kormányzati és központi államigazgatási szervekkel.
  • Környezetvédelmi témák vitele és a környezetvédelmi koncepció megvalósítása.
  • Roma felzárkóztatási és integrációs program irányítása.

Egy kormánypárti képviselő számára - laikus megítélésem szerint - csak megtiszteltetés és testhez álló feladat lehet a kormányzati kapcsolatok kézbentartása. Lásd a Fidesz-kampányszlogenek egyikét, miszerint: Mögöttünk a kormány, előttünk a város! Egy agrárközépiskola vezetőjétől a környezetvédelem sem lehet olyan távol, egy pedagógustól pedig a romafelzárkóztatás...

Egyik oldal...,

Ilyen módon azonban maradt változatlanul hatályban az eddigi SZMSZ, amely egy alpolgármesteri poszt betöltését teszi lehetővé. Ennek megfelelően Markót Imre javaslatot tett Révi Attila társadalmi megbízatású alpolgármesterré választására. A képviselők azonban a titkos szavazáson 6 igen és 5 nem szavazatot adtak le, ami - mivel a minősített többség kellett volna - nem volt elég Révi Attila megválasztásához.

Budai Ferenc utólag, a Facebook-oldalán adott döntésükre magyarázatot: "Számunkra fontos, hogy a városnak olyan vezetése legyen, amely az itt élők érdekeit, a város fejlődését tartja szem előtt, nem pedig a kormány megbuktatásán fáradozik." Ezzel számomra újabb igazolását adta azon véleményemnek, hogy már eleve, a rendszerváltáskor hoztak rossz döntést az akkoriak, hogy a pártoskodást beengedték az önkormányzatiságba! De a kérdés itt is előbukkan: vajon tényleg nem állapodtak meg előzetesen az alpolgármesterek személyéről?

ILLETMÉNYEK, TISZTELETDÍJAK, JUTTATÁSOK

Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjainak egyike a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. A polgármester esetében a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezik az illetmény összegszerű megállapításának módjáról, a képviselő-testületnek tehát ebben nincs szabad keze, nincs mérlegelési jogköre! Előterjesztésében a jegyző ezért tájékoztatta is a képviselőket, hogy a polgármester illetményének és költségtérítésének összege jogszabályban pontosan, összegszerűen meghatározott, mégis javasolt ezekről a testületi határozat meghozatala. Hogy mégis miért kell egy kötelezően fizetendő összegről szavazni, annak az a magyarázata, hogy ez a határozat lesz a pénzügyi-számviteli előírások szerinti, a kifizetés jogosságát alátámasztó okirat.

A képviselő testület mint a polgármester munkáltatója, a paragrafusok alapján számszerűsített összegeket szavazta meg. Egy ellenszavazattal! Budai Ferenc nem értett egyet a törvényi előírással vagy azzal, hogy Markót Imre megkapja a törvényileg neki járó illetményt?

Markót Imre polgármester illetménye 2019. október 13-tól: havi bruttó 698 019 Ft, költségtérítése havonta bruttó 104 703 Ft.

A polgármester javaslatot terjesztett be a 2011. óta változatlan - és a hasonló településeken alkalmazottal összehasonlítva rendkívül alacsony - 67 200 forintos képviselői tiszteletdíj szerény emelésére, de ez sem kapott elegendő szavazatot.

... másik oldal

BIZOTTSÁGOK - IGEN, NEM

Az önkormányzati törvény előírása értelmében vagy az alakuló vagy az azt követő ülésén a képviselő-testület köteles létrehozni saját szervezetrendszerét, ideértve a testület állandó bizottságait. Törvényileg csak a pénzügyi bizottság létrehozása kötelező, a mi SZMSZ-ünk azonban három bizottság létrehozását írja elő:

  • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
  • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
  • Oktatási és Kulturális Bizottság

Előterjesztésében Markót Imre polgármester javaslatot tett a három bizottság elnökeinek és tagjainak személyére. Fehér Petra hozzászólásában felajánlotta, valójában le kívánt mondani az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjai közé való ajánlásáról Budai Ferenc javára. (Erre az adott lehetőséget, hogy az eredeti elképzelésekkel szemben Budai Ferenc nem lett alpolgármesterré választva.) Ezt a módosító indítványt azonban a képviselő-testület nem fogadta el.

A későbbiekben megszavazták a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és ugyancsak elfogadták az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét és képviselő tagjait. Nem így a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság esetében.

MI LESZ EZUTÁN?

Találgatások kezdődtek ott rögtön a teremben, amint vége lett az ülésnek, de nem sok idő múlva már szerte a városban is, hogy miként értékelhetők a szavazások, és mi lesz ezután, miként tud működni a megválasztott és a meg nem választott szervezetekkel, be nem töltött posztokkal az önkormányzat?

A Fidesz-KDNP képviselői leszavazták a két alpolgármesteres modell bevezetését, majd - mint kiderült Budai Ferenc utólagos magyarázatából - ők mondtak nemet szavazataikkal a beajánlott egy alpolgármesterre. Így az önkormányzat nem tesz eleget a törvényi előírásnak, nincs alpolgármestere. El lehet így is döcögni, de a törvényességi felügyeletet ellátó Kormányhivatal várhatóan megbírságolja ezért az önkormányzatot.

Az egyetlen törvényileg kötelező bizottság, a pénzügyi szerencsére felállítható, így ezen a téren nem lesz akadályoztatva a működés.

                                                                                        (A szerző felvétele)

Bármily ellentmondásos és nem egy elemében meglepő, ami ma történt a képviselő-testületi ülésen, egyelőre talán korai lenne messzemenő következtetéseket levonni. Mégis érthetőek azok a felvetések is, amelyek emlékeztetnek a szintén kampányszlogenre: NEKÜNK TÖRÖKSZENTMIKLÓS AZ ELSŐ! Nekünk, akik itt élünk, mindenképpen! S eszerinti tevékenységet várunk el valamennyi megválasztott képviselőtől is, üljenek a teremben az asztal bármelyik oldalán is!

Sebők Emília


*Az alakuló ülés valamennyi döntése minősített többséget igényel, azaz 7 igen szavazat kellett hozzá.

Fotó: Nagy Dóra (a testületi ülésről)


Az ülésről készült videófelvétel megtekinthető a https://t1tv.hu/ oldalon.