TENYŐ NEKÜNK IS TARTOZIK!

Tiszatenyő új, függetlenként megválasztott polgármestere, Mező József 2019. nov. 19-én a település Facebook-oldalán tette közzé, milyen kínos örökséget talált fideszes elődje után, mint mondani szokás, csontvázakat a szekrényben:

A nyilvánosságra hozott összegzés szerint a szomszéd kis települést mintegy 250 millió forintos adósságállomány és kamatai terhelik a tételesen felsorolt visszatérítési kötelezettségek alapján. Az új polgármester egyrészt a helyi lakosság és a követelések birtokosainak tájékoztatására, másrészt pedig a saját felelősségi helyzetének tisztázására publikálta a tényeket, adatokat. Értsd: Ezek az adósságok nem az ő alig egy hónapos vezetése során keletkeztek, hanem rájuk hagyományozódtak az előző, FIDESZ-KDNP-s polgármester, Kazinczi István működése idejéből.

PÉNZTARTOZÁSOK

A nagy nyilvánosságot és sajtóérdeklődést kapott közlemény szerint városunkat, Törökszentmiklóst két viszonylag kisebb összeg illetné meg:

  • 7,6 millió Ft a már megszűnt Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ miatti tartozásuk.
  • 253 ezer Ft az Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet (EGYMI) követelése Tenyővel szemben.

Most az is ismertté vált, hogy már akkor is elszámolási viták voltak, amikor még közösen működtettük a Szociális Szolgáltató Központot, Törökszentmiklós szerint ugyanis Tiszatenyő nem fizetett rendesen. Hogy pontosan miként is keletkezett a kamat nélkül is 7,6 millió Ft-os adósságuk városunkkal szemben, erről a község új polgármestere azt írja, hogy szerződésbontást követően követeli Törökszentmiklós a 2018-19. évre vonatkozóan már lejárt, működési hozzájárulási költség megfizetését.

Közérdekű adatigénylés keretében erről azt tudtam meg dr. Monoki Bernadett aljegyző válaszából, hogy a Társulás 2018. dec. 31. napjával szűnt meg, mert Tiszatenyő a vállalt részletfizetési kötelezettséget nem teljesítette, ez vezetett a szerződés felmondásához. A 2018-ban keletkezett 7,6 millió forintos követelést a végelszámolásban számszerűsítették. "A fennálló tartozás kiegyenlítése céljából a szükséges intézkedéseket megtesszük." - szól a válasz befejező mondata. De miért kellett erre egy évet várni? Most már nem igen van remény arra, hogy Tiszatenyő önkormányzata fizetni tud nekünk! Nem tud miből, megírta a polgármester! Viszont már felmerült - lehet, csak ötletszinten - az a megoldási lehetőség, hogy az adósság fejében nekünk adhatná a község azt a három telket, amely a tulajdonukban van Szakállas Üdülőtelepen...

Az EGYMI-nek is tartoznak, ha nem is jelentős összeggel, de az egészségügyi ellátásban minden forint számít. Dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvostól távolléte miatt tőle nem tudtam információt kapni, más forrásból azt tudtam meg, hogy: Az EGYMI szakorvosi ellátást biztosít Tiszatenyő lakosainak, amely szolgáltatásért az intézmény megkapja a normatív társadalombiztosítási térítést, de mert ez nem fedezi maradéktalanul az ellátási költségeket, a különbözetre fizetnek, kellett volna fizetniük a tenyőieknek. Az EGYMI az érvényes megállapodás alapján a 2019-re betervezett támogatási összeget kéri a tenyői önkormányzattól. Nem is vitatva: Jogosan!

A KERÉKPÁRÚT

A Tiszatenyő-Törökszentmiklós közötti kerékpárút kapcsán még Kazinczi István adott tájékoztatást számunkra ez év április végén.* Eszerint a kivitelezést végző cég a 2018. szeptemberi átadási határidőre a vállalását nem teljesítette, ezért Tiszatenyő Önkormányzata felmondta a kivitelezővel kötött szerződést. A kerékpárutat a kivitelezőtől nem vették át, mert jelentős hiányosságokat tartalmaz, így azt hivatalosan nem is adták át a közlekedő forgalomnak. Hogy miért lehetett mégis, már akkor is rendszeresen az úton biciklizőket látni? Nos, olyan szinten azért elkészült, hogy biztonságosan lehessen rajta kerekezni...

Elég faramuci helyzet tehát: át nem adott, át nem vett, de használatba vett beruházás. Nem meglepően a többször említett kivitelező másként látta a helyzetet, érdemes hát a vele kialakult jogvitáról néhány szót ejteni: A kerékpárút megépítésére kiírt nyílt közbeszerzési eljáráson a nyertes ajánlattevő a tiszatenyői székhelyű DÚC-BAU Építőipari Kft. volt, amelynek tulajdonos ügyvezetője, Hernádi Attila már 2018 októberében kifogásoló levelet írt Kazinczi polgármesternek. Ebben kifejti, miért is volt szerinte szabálytalan a megrendelő Önkormányzat által kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás, és hogy ezért az ottaniak alapján összeállított hibajegyzék is elfogadhatatlan.

A vita később sem rendeződött a két fél között, ezért az a Közbeszerzési Hatóság elé került. Csakhogy ott már nem a DÚC-BAU Kft., hanem annak felszámolója volt az ügy szereplője, mivel a kivitelező cég ellen felszámolási eljárás indult 2019. január 15-ével. A Közbeszerzési Döntőbizottság pedig a kerékpárút megépítése tárgyában elétárt ügyekben 2019. június 4-i határozatában jogsértés hiányát állapította meg. Ám az kérdéses, hogy egy felszámolás alá került cég, illetve a felszámolója miként tudja teljesíteni a közbeszerzésben vállaltakat. Merthogy nem is csak ezt az egy beruházást érinti a probléma: A Tiszatenyőn el nem készült baromfi vágóhíd építését is a DÚC-BAU Kft.-nek mint nyertes ajánlattevőnek kellett volna elvégeznie.

De térjünk vissza a kerékpárútra, hiszen városunkat ez érinti: Mező József polgármester ezzel kapcsolatban - a fentiek alapján tényszerűen - kijelenti közleményében, hogy a beruházás jelenleg még folyamatban van. A pályázat teljes összege 260 millió forint volt - írja, és ez a támogatási összeg szerepel a községben látható projekt-táblán is. Ha pedig a még rendelkezésre álló összegből sikerül megvalósítani a minimum műszaki tartalmat, akkor ebben a projektben nem lesz Tiszatenyőnek visszafizetési kötelezettsége. Ez így számunkra is biztató prognózis, várjuk mielőbbi beteljesítését.

Sebők Emília


A képek a szerző felvételei a kerékpárútról.


* A kerékpárútról előzőleg: EGY KERÉKPÁRÚT, AMELY VAN, DE NINCS ÁTADVA!