TÁVLATOS M4-ES – KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

Az út már nem lesz autópálya, és a befejezési határideje ismét eltolódott félévvel! A Törökszentmiklóst elkerülő szakasz 2x2 sávossá alakítása pedig egyelőre csak előkészítés alatt!

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) honlapján 2018.02.22-án megjelent egy projekt-közlemény M4 ABONY (KELET) - TÖRÖKSZENTMIKLÓS (NYUGAT) KÖZÖTTI SZAKASZ (SZOLNOK ÉSZAKI ELKERÜLŐ) MEGVALÓSÍTÁSA ÚJ TISZA-HÍD MEGÉPÍTÉSÉVEL cím alatt.

Már a projekt elnevezéséből is feltűnik a változás, ugyanis a korábban itt elkezdett, majd három évvel ezelőtt félbehagyott M4-es, akkor még autópálya-szakasz ABONY-FEGYVERNEK közöttiként szerepelt minden hivatalos megnyilatkozásban, közlésben!

A térségben élők, gazdasági tevékenységet folytatók, de az itt átutazók is három éve hiába várják, hogy folytatódjék az út építése. Ígéretek, változó, ám rendre egyre kitolódó határidők hangzanak csak el. Most meg még azzal is szembesülnünk kell, hogy rövidebb lesz a megépítendő útszakasz? Nyomasztó kérdések egy immár tartósan kilátástalannak látszó helyzetben. Megválaszolásukra a legilletékesebbeket, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.)-t kértem meg. Alábbiakban a kérdéseim és a hivatalos válaszaik:

Kérdés: A hivatkozott, 2018.02.22-iközleményükben egy szó nincs, amely visszautalna az Abony-Fegyvernek között megkezdett autópálya-építésre és annak három évvel ezelőtti leállítására! Pedig az itt elvégzett munkákra a kormány kifizetett 45 milliárd forintot! Nincs köze a két projektnek egymáshoz? Nem a megkezdett munka befejezése a feladat?

Válasz: Az M4 Abony-Fegyvernek szakasza már az építés megkezdésekor is a Törökszentmiklós (Kelet) csomópontig tartott, az építési engedély erre a szakaszra vonatkozik. A közleményben szereplő projekt a kezdő és végpontjának módosításával a leállított autópálya szakasz építésének folytatása. Az Abony (Kelet) kezdőpont magában foglalja a megkezdett gyorsforgalmi út és a mostani Abony elkerülőt összekötő csomópontot, amelyet az eredeti projekt nem tartalmazott. (2015-ben külön közbeszerezési eljárásban került volna kiírásra.) A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM) a NIF Zrt. felé érkezett elrendelés szerint a Törökszentmiklós (Nyugat) és Törökszentmiklós (Kelet) csomópontok közötti szakasz (a mai Törökszentmiklós elkerülő) megvalósítása a Törökszentmiklós-Püspökladány-Berettyóújfalu szakasszal együtt kerül megépítésre. 

Kérdés: A közleményből kitűnik, hogy az Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közötti útszakasz ma már csak gyorsforgalmi útként van a tervekben, nem autópályaként! Miért változott meg a minősítés, a terv?

Válasz: Az NFM-elrendelés szerint - összhangban az előtte épülő M4 gyorsforgalmi út M0-Cegléd és Cegléd-Abony közötti szakaszok paramétereivel - a leállósáv nem kap aszfaltburkolatot. (Megjegyezzük, hogy a gyorsforgalmi út egy gyűjtőfogalom, aminek az autópálya az egyik típusa.)

Kérdés: Korábban jellemzően 29 kilométeres autópálya-szakasz építéséről beszéltek Abony és Fegyvernek között. Majd Boldog István, a körzet országgyűlési képviselője a közelmúltban, 2018. febr. 1-jén, még mindig Abony és Fegyvernek közötti 33 kilométeres szakasz építését ígérte 2020 végére. Miért változott meg a projekt, rövidült le a megépíteni kívánt útszakasz az Önök közleményében szereplő 26,6 kilométerre?

Válasz: Az első kérdésre adott válaszban részletezésre került a kezdő és végpontban bekövetkezett változás, ez okozza a hosszak módosítását. Az eredeti Abony-Fegyvernek szakasz 29 km hosszú volt. Ehhez hozzáadva az Abony (Kelet) csomópont 4 km hosszú szakaszát az 33 km. Miután az elrendelés a Törökszentmiklós (Nyugat) csomópontig szóló szakasz rövidül 6,4 km-el, így az elrendelt szakasz hossza 26,6 km.

Kérdés: A közreadott térképen "Csatlakozó beruházások, fejlesztések - Autópálya, autóút" minősítéssel jelölik a meglévő Törökszentmiklóst elkerülő utat, nem új pályaszakaszként! Ennek a szakasznak a más kategóriába sorolása lehet magyarázat a fenti kérdésre. DE: Ez az út most csak 1x1 sávos, és itt is megkezdődtek annak idején a kiszélesítés munkálatai (Lásd a Ballai út felüljárójáról készített fotón). Mi lesz a legújabb tervek szerint ennek a szakasznak a jövője? 

Válasz: A Törökszentmiklós elkerülő jelenleg 2x1 sávos kialakítású. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a NIF Zrt. felé érkezett elrendelés szerint a Törökszentmiklós (Nyugat) és Törökszentmiklós (Kelet) csomópontok közötti szakasz (a mai Törökszentmiklós elkerülő) megvalósítása a Törökszentmiklós-Püspökladány-Berettyóújfalu szakasszal együtt kerül megépítésre.

Kérdés: Ha ez az elkerülő szakasz egyelőre marad úgy, ahogyan van, mi lesz az itt megépült pillérek, itt hagyott építési anyagok sorsa? De ha a Törökszentmiklós-Püspökladány később sorra kerülő szakasz részeként lesz kibővítve, akkor mikorra tervezik az elkészültét?

Válasz: A Törökszentmiklós (Kelet) csomóponttól az - építési engedéllyel rendelkező - követő szakasz figyelembe vette a csomópont kialakítását. A megépült hídpillérek a csomóponti műtárgyak alátámasztásai, amelyek egy későbbi ütemben kerülnek megvalósításra. A depóniában tárolt anyagok az építés folytatása során felhasználásra kerülnek.

A NIF Zrt. a Törökszentmiklós-Püspökladány-Berettyóújfalu szakasz előkészítését végzi az elrendelés alapján.

Kérdés: Eddig sem volt világos, milyen szándékkal kezdték kiépíteni Törökszentmiklós keleti határában a Bartai leágazásnál azokat a műtárgyakat, amelyek egyértelműen autópálya-elemek lennének. Csakhogy a Mezőtúr felé vezető bekötésről még a távoli tervekben sem hallottunk! Akkor itt mi készül, vagy mi készült volna?

Válasz: Az elkészült elemek (a megépítendő csomóponti ág alatt a kerékpárút átvezetésére szolgáló kis kerethíd és a bartai bekötőút korrekciója) az építési engedélyben szereplő Törökszentmiklós (Kelet) csomópont kialakítása miatt szükségesek.

Kérdés: Az építést 2015. március végével állították le az Abony-Fegyvernek szakaszon. Ki látja el és milyen objektumokra, építési anyagokra vonatkozóan a biztonsági őrzést az építők levonulása után? És ez mennyibe kerül az államnak havonta? Volt erre közbeszerzés?

Ez annál is inkább izgalmas kérdés, mert úgy tudni, Önök ezt a jókora munkaterületet a mai napig hivatalosan nem vették vissza, és ahol például a Strabag volt az eredeti kivitelező, ott a cég saját költségén őrizteti az értékeket.

Válasz: A kivitelező cégekkel külön-külön a NIF Zrt. elszámolt és megkötötte az elszámolási megállapodásokat, amely az eredeti kivitelezői szerződés lezárását is jelenti. Ez a három szakasz esetében más-más időpontban valósult meg. A szerződések lezárásával egy időben a NIF Zrt. hivatalosan visszavette a munkaterületet az adott vállalkozóktól. A munkaterületek visszavétele a következő időpontokban történt:

- I. építési szakasz: 2016. december 20.

- II. építési szakasz: 2017. július 10.

- III. építési szakasz: 2017. június 27.

A munkaterületek visszavétele után a NIF Zrt. feladata a terület biztosítása, őrzése. A NIF Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást indított a területbiztosítási, vagyonvédelmi és a munkaterület őrzési feladatok ellátására 2015. október 30-án. Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a szerződéskötésre a Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. és a SZENTINEL Vagyonvédelmi, Biztonság-Technikai Szolgáltató Kft. alkotta konzorciummal került sor. Szerződéses ár 7 297 650 Ft + ÁFA/hónap. A szerződés szerinti feladat a nyomvonalon 24 órás járőrszolgálat és 4 fix, bekerített őrzési pont állandó védelme.

Kérdés: Az ott hagyott építkezési területeken több helyen is dúsan tenyészik a parlagfű! Tettek valamit az elmúlt években ennek megakadályozására, a parlagfű irtására?

Válasz: A parlagfű irtása és a gyommentesítés a munkaterületek visszavételéig a vállalkozók feladata volt, a munkaterület visszavétele után a NIF Zrt. feladata.

Kérdés: Az Abony-Törökszentmiklós útszakasz megvalósításának/befejezésének? tervezett kezdete - kormányrendelet szerint - 2018. II. negyedév, de még a pályázati kiírás sem jelent meg! Hogyan lehet akkor tartani a 2020 végére tervezett elkészülési határidőt, a munkák jó minőségben való elkészültével, ha a munkaterületet csak hónapok múlva tudják átadni a nyertes kivitelezőknek?

Válasz: Jelenleg a közbeszerzés előkészítése folyamatban van. Az ajánlati felhívás várhatóan 2018. március végén jelenik meg. Szerződéskötés tervezett időpontja 2018. IV. negyedév. Kivitelezés átfutási ideje 30 hónap, ezt figyelembe véve a befejezés 2021. II. negyedév. Eredményes közbeszerzés és sikeres szerződéskötés esetén a NIF Zrt. a munkaterület átadását megteszi.

Kérdés: Az eredeti költségterv mennyi volt pontosan? A sajtóban 110 és 135 milliárd közötti számok jelentek meg!

Válasz: A három építési szakasz kivitelezési szerződéseinek összege 110,796 Mrd Ft + ÁFA volt.

Kérdés: A kivitelezést kartelezés gyanújára hivatkozva állították le. Csakhogy kartellezésnek nyomát sem találta az M4-es autópálya Abony és Fegyvernek közti szakaszának félbehagyott nagyberuházásán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Így a leállítás jogtalan volt! A kivitelezők jelentettek már Önöknél, és ha igen, mekkora összegre kártérítési követelést?

Válasz: A kivitelező cégek közül egyik sem követelt kártérítést a NIF Zrt.-től.

Kérdés: Most viszont a bejelentett projektben alacsonyabb kategóriájú utat fognak építeni és rövidebb szakaszon! Mekkora lesz, mennyivel lesz kevesebb várhatóan a végső összköltség (beleszámítva a már kifizetett 45 milliárdot is)?

Válasz: A kivitelezés végső összköltségét az építés újraindítására kiírt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok alapján lehet megadni.

Kérdés: A 4-es út teljes vonalán rendkívül forgalmas, amiatt is, hogy a román kamion és személygépkocsi forgalom jelentősen megnőtt a szomszéd ország uniós tagsága óta, de a megnövekedett ukrán forgalom egy része is megjelenik itt. Egyelőre csak egyes szakaszok fejlesztése folyik, miközben érthetetlen felújítási tervekről is szárnyra kelnek hírek! Mintha nem lenne egybefüggő, távlatoskoncepció az ország leghosszabb közútjának jövőjére nézve! Mikorra van tervbe véve az M4-es Törökszentmiklós-Püspökladány, de még inkább, tovább menve, a teljes M4-es útnak az M0-tól a magyar-román határig történő kiépítése?

Válasz: Az M4 gyorsforgalmi út országhatárig történő kiépítése az alábbi szakaszolás és ütemezés szerint valósul meg.

M0-Cegléd közötti szakasz: kivitelezés alatt, befejezési határidő 2019. év vége.

Cegléd-Abony közötti szakasz: kivitelezési szerződéssel rendelkezik, befejezési határidő 2019. év vége.

Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz: építés újraindítás közbeszerzés kiírás előtt, befejezési határidő 2021. II. negyedév.

Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány - Berettyóújfalu közötti szakasz: előkészítés alatt

Berettyóújfalu - Nagykereki (országhatár) közötti szakasz: kivitelezés alatt, befejezési határidő első 3 km szakasz 2018. IV. negyedév, teljes szakasz 2020. I. negyedév.

Sebők Emília

A fotók a szerző felvételei.