TANUSZODA-TÖRTÉNET, BIZONYTALAN BEFEJEZÉSSEL?

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott rendes nyilvános ülésén hangzott el első alkalommal, hogy a városban tanuszoda épülne.

Dr. Juhász Enikő polgármester ott mondta el, hogy hallva a Kormány szándékát a Tanuszoda Program indításáról, ezen a nyomvonalon indultak el a PIRAMIS Center hasznosítási terveiben. Az épület egy részében tanuszodát építenének, a másik részében óvoda létesülne.

Majd következő lépésként 2014. július 15-én került testületi ülés elé a téma, immár hivatalos előterjesztés formájában. Ekkorra ugyanis konkretizálódott a kormányzati akarat: az 1086/2014. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében a járási székhelyek településein lehetőség van tanuszodák létesítésére. A létesítmények - a Kormányhatározat értelmében - a Nemzeti Sportközpontok (NSK) beruházásában valósulnak meg a helyi önkormányzatokkal szoros együttműködésben.

Városunk önkormányzata ekkor már két helyszínt tudott elképzelni a megvalósításra: egyrészről a volt PIRAMIS Center szerkezetkész épületét, másrészről a Szemere utca (a Pánthy úti kijáratú rövid zsákutca a Művelődési Ház mögött) és a Batthyányi út közötti telektömböt. Az NSK azonban csak egy meghatározott keretet tud biztosítani a megvalósításhoz, és ha a város által javasolt helyszínen ennél magasabb összegből lehet megvalósítani a fejlesztést, akkor a különbözetet sajáterőből kell biztosítania az Önkormányzatnak. Márpedig a PIRAMIS-ingatlan esetében ez a többletköltség az uszodára nézve is 100 millió Ft-os nagyságrendű lett volna, amit még járulékos fejlesztések költségei is növeltek volna. Innentől egyértelművé vált, hogy a PIRAMIS-tanuszodára vonatkozó ötletet el kell vetni, a Szemere utcai üres telkekre összpontosultak az előkészítő munkálatok. Ez a helyszín ugyanúgy megfelel annak az elvárásnak is, hogy közel legyen az intézményekhez, óvodákhoz, iskolákhoz.

A testület egyhangú szavazattal meghozta határozatát: A tanuszoda építésére a Szemere utcai beépítetlen ingatlanokból kialakítandó területet bocsátja rendelkezésre, és hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás eredményeként létrejövő tanuszoda önálló ingatlanként a Magyar Állam tulajdonába és az NSK vagyonkezelésébe kerüljön.

Jó egy évvel később, a Képviselő-testület 2015. október 13-i rendkívüli nyilvános ülésére már Markót Imre polgármester adott be előterjesztést azzal kapcsolatban, hogy a tanuszoda felépítéséhez szükséges telekingatlant az Önkormányzat - állami (köz)feladatok ellátása érdekében -térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. Az előterjesztést a testület egyhangú szavazattal meghozott határozatával elfogadta.

2016. június 1-jén ünnepélyesen elhelyezték a Törökszentmiklósi Tanuszoda alapkövét, amely teljes egészében állami beruházás, közel 380 millió Ft költségvetési forrásból épül meg. - olvasható a város hivatalos honlapján szereplő beszámolóban. Csakhogy a szerződés eredetileg becsült összértéke is ez alatt volt (369,3 millió forint), végül pedig a nyertes kivitelező 316,7 millió forintért szerződött az NSK-val a munkára. Dr. Boros Anita vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár ugyanakkor megköszönte az önkormányzat támogatását, hiszen a beruházás megvalósításához szükséges 3098 m2 ingatlanrészt térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adták. A teljes tanuszoda-építési programot költségvetési forrásból finanszírozza a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - hangsúlyozta beszédében az államtitkár. És a tanuszoda üzemeltetésének költségeit is a magyar állam fedezi, tehermentesítve ezzel az önkormányzatot.

Az alapkőletételekor elhangzott még, hogy a tanuszoda a tervek szerint 2017 februárjában kerül átadásra.Csakhogy már lassan vége ennek az évnek, és egyelőre semmi hír a létesítmény átadásáról! Az építkezésnél kihelyezett táblán pedig a befejezés időpontjaként 2017. szeptember látható. De az is látható, hogy ez már egy javított dátum, valamilyen korábbi időpontot lefestve került oda, valószínűleg az eredeti, szerződés szerinti 2017. február helyére.

A jogos várakozások miatt a Törökszentmiklósi Hírlap is beszámolt ez év szeptemberi 2. számában a fejlesztés akkori állásáról. Meglepő dolgokról adott hírt a lap! A tanuszodához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokat (parkoló, csapadékvíz-elvezető hálózat stb.) az önkormányzatnak kell elvégeztetnie, összesen mintegy 36 millió forint értékben. Idézem a lapban megjelent önkormányzati tájékoztatást: "A kivitelező kiválasztása, a szerződéskötés, a munkaterület-átadás szeptember elején megtörtént. A kivitelezési munkák elvégzésére a kivitelező 60 napos teljesítési határidőt vállalt. Ezen beruházáshoz kapcsolódóan az elektromos hálózat felújítási munkáinak kivitelezésre vonatkozóan szerződéskötés előtt állunk." - mondta a lapnak Farkas Sándor műszaki osztályvezető. Vagyis akkor beszélt ezeknek a munkáknak az elkezdéséről, sőt még a vonatkozó szerződések megkötéséről, amikor már a kitett tábla szerint átadni kellett volna az uszodát! De arról ezúttal nem esett szó, hogy miért is ez a határidőcsúszás!

Persze lehet, hogy az uszodaépület befejezési időpontja nem kell, egybeessék a kiegészítő, az épülethez közvetlenül nem kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések elkészültével, például az utcán kiépítendő csapadékvíz-elvezető hálózattal vagy éppen a járdával? De ez így hogy van akkor? 

Az épülő csapadékvíz-elvezető 

Van azonban már korábbról nyilvános válasz a csúszásra! A Magyar Nemzet 2017. május 30-i számában volt olvasható: "Az önkormányzatoknak csekély ráhatásuk van az építkezésekre, a program a Nemzeti Sportközpontok és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gondozásában valósul meg. A helyiek feladata annyi, hogy ingyen bocsássák rendelkezésre az építési területet, valamint vállalták a közművek és a szükséges környező infrastruktúra kiépítését. Mivel az építési költségeket nem ők állják, többen nem érezhették szükségét annak, hogy a tervek pontos megvalósítására alkalmas, ideális talajviszonyú és csatornázottságú területeket adjanak át. Erre tipikus példa Törökszentmiklós, ahol az első kapavágások után kiderült, hogy teljesen más alapozásra és szigetelésre lesz szükség, mint ami a tervekben szerepel." - Arról azonban, hogy az építtetőt és a kivitelezőt ez miért lepte meg, mit sem tudunk. Miként arról sem, hogy önkormányzatunk miért nem tett eleget ezen e téren az elvárásoknak.

Mindenesetre, aki arra járt az őszi napsütésben, azt láthatta, hogy az uszoda épülete szépen elkészült, és reménykedni lehet a mihamarabbi átadásában. Csakhogy úgy november 10. táján azt hallottam a városban, hogy az infrastrukturális kapcsolódások kiépítésének elhúzódásánál sokkal nagyobb probléma van a tanuszodával! A széltében-hosszában terjedő híresztelések szerint, amit valaki ekként írt le nekem: "Az új tanuszoda csaknem készen van átadásra. Ám most derült ki, hogy nincs szennyvízlevezető. Az építési tervben sincs! És megépítették anélkül, az utólagos rácsatlakozás a városi csatornarendszerre pedig nem lehetséges a városi cső átmérője miatt. Egy átemelő szerkezet kellene és vastagabb kapacitású elvezetés, ami 25 millió Ft-ba kerülne. A pályázatban sem szerepelt ez a munkafázis, tehát nincs is rá pénz. A városnak sincs miből előteremteni."

Borúban, sárban...

Hogyan? Hiszen a megfelelő csatornázottságú terület átadása az önkormányzat feladata lett volna! Azon nyomban levelet küldtem hát a polgármesternek, az önkormányzati képviselők többségének (akiknek tudom az e-mail címét), városi szakembereknek, hogy adjanak számomra olyan információt, válaszokat az alábbi kérdésekre, amelyeket a szokott módokon közzétehetek:

- Mennyiben felelnek meg a valóságnak a híresztelések?

- A város lakói így hiába várják a tanuszoda mielőbbi megnyitását? Mégis mikorra várható a használatba-adás?

- Ha ezek a szóbeszédek lényegüket illetően igazat mondanak, akkor hogyan állhatott elő ez az abszurd helyzet és ki ezért a felelős?

Egyetlen képviselőtől és egy helyi szakembertől kaptam rövidke választ! Mindenki más hallgatásba burkolózik! A képviselői válasz lényege, hogy mivel nem helyi projektről, és egyébként is nem egyedi, hanem típusterv megvalósításáról van szó, a tervező és építtető, illetve a kivitelező lehet csak illetékes a kérdések megválaszolásában.

A szakember válasza azonban elgondolkodtató! Ezt írta: "Csak nagyon szubjektív véleményem lenne, mely nem feltétlen segítené a mielőbbi használatbavételt."

De hallgattassék meg a másik fél is, hátha onnan kiderül valami érdemleges: Elküldtem a kérdéseimet a kivitelező cég, a Hanley Service Kft. vezetőjének is. Lacza Zsolt ügyvezető azonban - megköszönve az érdeklődésemet -, közölte, hogy a feltett kérdések megválaszolására, sem ő, sem cége munkatársai nem illetékesek. És kérte, hogy kérdéseimmel a Nemzeti Sportközpontot keressem meg. Nos, megtettem! De hiába, válasz tőlük sem érkezett!

Ahogy ilyenkor írni szoktam: Most tehát itt tartunk! De hol is tartunk? Mert ha mást nem is, annyit igazolnak a válaszok és főképpen a nem válaszolások, hogy valami tényleg nem lehet rendben a tanuszodánkkal! Mert ha minden rendben lenne, akkor - gondolom -, azt örömmel közzétennék!

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.