TANUSZODA – TANMESE VAGY VALAMI MÁS?

Szeptember első napjaiban járunk, megkezdődött a tanév, de nem kezdődött el a gyerekek úszásoktatása a Törökszentmiklóson felépült, időközben már nevet is kapott: Horváth András Tanuszodában!

Az emberek meg nem értik, hiszen azt látják, hogy az épület elkészült. És nincs, nem érkezik senkitől, illetékestől elfogadható magyarázat! Legfeljebb afféle nesze semmi fogd meg jól hivatali szöveg a kérdésekre adott válasz. Következésképpen, ahogy manapság mondani szokás, "felrobbant az internet" a felháborodástól.

Az alábbiakban megpróbálom tételesen összefoglalni, hogyan jutottunk idáig:

 • 2014-ben egy kormányhatározat alapján indult el a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében az egyes járási székhelyeken megépítendő tanuszodák létesítése. A létesítmények - a Kormányhatározat értelmében - a Nemzeti Sportközpontok (NSK) beruházásában valósulnak meg a helyi önkormányzatokkal szoros együttműködésben.

Tehát: A program keretében épülő tanuszodák NEM önkormányzati beruházások, a kormány a központi költségvetésből finanszírozza őket, és az elkészült intézmény üzemeltetése, esetleges fejlesztése sem a települések költsége lesz! - Értelmetlen, oktalan ezért az a támadás-cunami, amelyet már szinte megszokásból, sportból indítanak sokan a törökszentmiklósi önkormányzat ellen!

 • 2016. június 1-jén ünnepélyesen elhelyezték a Törökszentmiklósi Tanuszoda alapkövét, ígérve, hogy a terv szerint 2017 februárjában történik meg az átadás, közel 380 millió Ft költségvetési forrásból megépítve a létesítményt.
 • Az építkezés viszont valójában inkább csak 2017. elején kezdődött el, ráadásul a helyi "megfigyelők" szerint nem elegendő létszámmal, ami miatt a műszaki ellenőr a későbbiekben is rendre megállapította a munkálatok ütemtervtől való elmaradását. Nem véletlenül a telken kihelyezett ún. projekt-táblán egyszer csak már 2017. szeptember volt olvasható a befejezés időpontjaként. De a befejezés egyre csak váratott magára!
 • A fentiekre talán magyarázat, hogy a kivitelező cég a Hanley Service Kft., egy - a neten elérhető múlt év végi nyilvános információk szerint - mindössze 3 millió forintos jegyzett tőkéjű és 3 fős létszámmal működő, gyakorlatilag kisvállalkozás. Az NSK mégis több tornacsarnok és tanuszoda megépítését bízta erre az egyszemélyes tulajdonlású társaságra. Így nem meglepő, hogy több rájuk bízott létesítménnyel kapcsolatban is határidő-csúszásokról lehetett olvasni a sajtóban.
 • 2017. november közepén, látva, hogy a tanuszoda még mindig messze van az átadástól, újságírói kérdésekkel fordultam a kivitelező Hanley Service Kft. ügyvezető igazgatójához, megadva számára ezzel a lehetőséget a nyilvánosság előtti magyarázatra. Ezt válaszolta: "Köszönöm megtisztelő érdeklődését, azonban a feltett kérdések megválaszolására sem én, sem cégem munkatársai nem vagyunk illetékesek. Kérem, kérdéseivel a Nemzeti Sportközpontot megkeresni szíveskedjen."
 • Az NSK ezt válaszolta: "Tájékoztatjuk, hogy a közmű beruházások egyeztetése és kivitelezése után kezdődhet meg az uszoda műszaki átadás-átvételi eljárása." - Ez volt az első hivatalos jelzés arra vonatkozóan, hogy valami gond lehet az önkormányzati teljesítéssel a közműcsatlakozások kiépítését illetően. De az átadási időpont szabályszerű halasztásáról ekkor már senki nem adott ki közleményt!
 • Ez év elején, tél vége táján viszont már azt lehetett kívülről látni, hogy a tanuszoda épülete elkészült, a szóbeszédben terjedő információik szerint pedig megoldották - mint kiderült - a szennyvízelvezetési problémát is (értsd: az eredeti tervben nem is szereplő! szennyvízátemelő elkészítése), az épület addigra már el volt látva minden szükséges infrastrukturális hálózattal, csatlakozással. Akár kezdődhetne is az uszoda műszaki átadása, próbaüzemeltetése. - gondoltuk reménykedve. Ám a Nemzeti Sportközpontok honlapja még január végén is így írt: "A beruházás még folyamatban van, az átadásra még nem került sor." Állítólag azért, mert mély sár tette lehetetlenné, hogy megtörténjék az uszoda udvarán a tereprendezés, a parkosítás...
 • A sár azonban idővel felszáradt, és újabb terminusban reménykedtek a miklósiak: logikusnak tűnt, hogy a közelgő 2018. április 8-i országgyűlési választások előtt igyekeznek majd ünnepélyesen átadni a létesítményt, hiszen jól jön az ilyesmi egy kormányzati kampány-propagandában. Ehelyett azonban elmérgesedő, rossz ízű vita kerekedett a város polgármestere és a körzet parlamenti képviselője között. Markót Imre polgármester közszereplői közösségi oldalán, majd áprilisban, a Törökszentmiklósi Hírlapnak adott interjúban is visszautasította Boldog István képviselő vádjait, és kijelentette: "Az épület építésének jelentős mértékű csúszását és ezzel az átadás eltolódását nem az önkormányzat okozta." Indoklásul elmondta, hogy amikor az önkormányzat már valamennyi általa vállalt munkát elvégezte (a közművekkel kapcsolatos teendőket, a parkoló megépítését stb.), az épület kivitelezője még mindig nem fejezte be az épületet.
 • Ekkor, a polgármestertől szerezhettünk először tudomást arról, hogy a műszaki átadás-átvételhez még egy jogi feltétel is hiányzik: a szükséges "módosított kivitelezési szerződés a beruházó és a kivitelező között még nincs aláírva." Ezt erősítette meg májusban a városi lapnak adott tájékoztatásában Endrész László műszaki ellenőr is, hangsúlyozva, hogy akkor már nem volt műszaki akadálya az átadásnak. - Vagyis, megint csak egy olyan probléma, amelyhez az önkormányzatnak semmi köze nincs, nem tudja annak megoldását befolyásolni!
 • Nyár elején a polgármester aláírta azt a szerződést, amellyel - a vállalásnak megfelelően - az önkormányzat ingyenesen átadta a Magyar Államnak azt a telket, ahol a tanuszoda megépült. Továbbá megtudhatta tőle a helyi közvélemény, hogy a tanuszodához kötődő önkormányzati költségek (telekingatlan vásárlása, szakvélemények, közműfejlesztések stb.) mintegy 58 millió forintba kerültek a városnak. - Markót Imrét akkor úgy tájékoztatták, hogy még mindig a módosított kivitelezési szerződés aláírására várnak a felek.
 • A város és a járás lakói pedig még mindig a tanuszoda megnyitására vártak! A Miklós Rádió érdeklődésére az NSK hivatalos válasza ez volt augusztus közepén: "Tájékoztatjuk, hogy előre nem látható technikai körülmények miatt a műszaki átadás átvétel időpontja később kerül meghatározásra. A műszaki átadás átvételt követően a használatba vételi engedélyt a létesítmény 30 napon belül megkaphatja." - Már elnézést, de az ilyen válaszra lehet mondani, hogy "nesze semmi, fogd meg jól"! Annyiban viszont mégis van feltűnő információtartalma, hogy most nem a módosított kivitelezési szerződés aláírásának meg nem történtére, hanem technikai körülményre hivatkoznak. Már ha lehet szó szerint értelmezni a leírtakat.
 • Magam augusztus 31-én ismét a kivitelező cég ügyvezetőjénél próbálkoztam, hiszen akár szerződési, akár műszaki-technikai oka van az átadás késlekedésének, neki ezt pontosan tudnia kell. Válasza a szokásos: "Kérem, kérdéseivel forduljon a Nemzeti Sportközponthoz." Fordultam! Még aznap! Válasz máig semmi! - Egy közpénzen épülő létesítménnyel kapcsolatban tehát az állami alkalmazottak sem adnak a köznek érdemi tájékoztatást!
 • Egy évvel ezelőtt arról szóltak egyes hírek, hogy addig egyetlen tanuszoda sem készült el határidőre, sőt a módosított határidőkre sem azok közül, amelyekre a Hanley Service Kft.-nek adott szerződésben megbízást az állami szervezet. Hogy most mi a teljesítési arány, azt nem tudjuk! Mostanában viszont azt hallani városunkban, hogy a cég egyes műszaki berendezéseket kiszerelt az itteni létesítményből, hogy Fehérgyarmaton azokat beszerelve ott meg tudják nyitni az uszodát. Az átadás ott meg is történt 2018. június 8-án. - Lehet, hogy nálunk valóban emiatt kell várni a megnyitásra?
 • Itt tartottunk, amikor Fejes Tibor önkormányzati képviselő, jól időzítetten az első tanítási napon, szeptember 3-án - hogy maga is válaszolni tudjon az érdeklődésekre, az elégedetlenségre! - a közszereplői közösségi oldalán kéréssel fordult Törökszentmiklós polgármesteréhez, hogy informálja a város lakosságát és lehetőleg kiemelkedő határozottsággal nyomatékosítsa a kivitelezőnél és a tanuszoda fenntartójánál a város lakosainak kívánságát! Továbbá kérte a térség megválasztott országgyűlési képviselőjét, hogy határozottan járjon közben azért, hogy minél hamarabb használatba kerüljön a tanuszoda. - És ezután robbant fel úgymond az internet!
 • Tegnap meg is jelent Boldog István országgyűlési képviselő Fejes Tibornak írt válasza: "A törökszentmiklósi tanuszoda mielőbbi átadásáról napok óta tárgyalásokat folytatok az illetékesekkel. Bízom benne, hogy a bürokrácia útvesztőit sikerül mielőbb legyőzni és a kész állapotban levő tanuszodát hamarosan birtokba veheti a lakosság." - Meglehetősen bizarr kijelentés egy kormánypárti képviselőtől, hogy a kormányzati szervek oly' bürokratikusan működnek, hogy egy hónapok óta elkészült létesítményt nem tudnak használatba adni...!
 • Markót Imre polgármester nem tett közzé választ! De miért is kellene, hogy tegyen? Ő és az itteni önkormányzat minden reá háruló, vállalt feladatot elvégzett a tanuszoda kapcsán!

A magam részéről ilyen esetekben szoktam imígyen befejezni: Itt tartunk! De hol is tartunk?

ZÁRADÉK - A fenti tanmese utolsó pontjában azt írtam: Markót Imre polgármester nem kell, hogy válaszoljon olyan kérdésre, amelyre nem nála van a felelet! Viszont éppen amíg mi kihelyeztük erre az oldalra a cikket, a polgármester is kitett egy posztot ez ügyben a Facebook-os közszereplői oldalára.

Ennek lényege, hogy az NSK főigazgatója szerint az Önkormányzatnak vagy a polgármesternek egyértelműen nincs módja arra, hogy előrébb jussunk a tanuszoda átadási folyamatában. Tehát, ezért várunk és bizakodunk, hogy mielőbb megoldódjanak az "előre nem látható technikai körülmények", és ezt követően, azért örömmel birtokba vehessék a város és a járás gyermekei és lakosai az uszodát.

Okosabbak tehát most sem lettünk! Több konkrét információhoz az illetékes állami szervezet illetékes vezetőjétől sem jutottunk!

Személyes meglátásom: Nálunk, itt városi szinten nincs miért tovább rágni ezt a dolgot! Várjuk fentről a pozitív végkifejletet...A többi pedig: No comment...!

Sebők Emília


A tanuszoda-történet előző tárgyalása: A TANUSZODÁRÓL – AKTUÁLISAN