TANUSZODA ÉS M4-ES ÚT

Elmúlának a határidők - A törökszentmiklósi piac felújításának projektnyitó alapkőletételén, 2018. szept. 24-én a körzet országgyűlési képviselője, Boldog István köszöntő beszédének végén - nyilván az ünnepi hangulat és saját bennfentessége látszatának növelése érdekében - azt mondta, hogy további jó hírei is vannak:

Elsőként említette, hogy ha minden jól megy, a legutóbbi hírek szerint, a tanuszodát legkésőbb október végére átadják. Ám valószínűleg nem ment megint és még mindig minden jól, mert a törökszentmiklósi tanuszodát nem adták át október végéig! Az eredeti terv szerint 2017 februárjában kellett volna megtörténnie az átadásnak, majd jöttek újabb hivatalos és nem hivatalos határidők, ám az átadás nem jött el! Pedig közben az ez év áprilisi országgyűlési képviselőválasztás időpontját sokan igencsak sanszosnak gondolták, hogy előtte itt is megtörténik a nemzetiszínű szalagnak a képviselő által olyannyira kedvelt átvágása. De nem! Majd a tanévkezdet adott okot a reménykedésre, talán ez már arra indítja az állami beruházás gazdáit, hogy ekkorra használatba helyezik a létesítményt. De nem!

A beruházást a központi költségvetésből finanszírozó, majd működtető Nemzeti Sportközpontok (NSK) honlapján most is az olvasható a törökszentmiklósi tanuszoda építésével kapcsolatban, hogy "A beruházás még folyamatban van, az átadásra még nem került sor." Mondjuk, ezt bárki így láthatja, ha arra sétál a Batthyány úton. Bár annyi már történt, hogy az utcafronti kerítést elbontották, közel lehet legalább menni és bekukucskálni az épületbe...

Az átadás további késlekedésére magyarázat viszont egy szál se! Bár közben innen-onnan, a helyi Kommunális Kft.-től is, csábítják el és fizetik, ki tudja milyen munkáért, a dolgozókat. Egyelőre ennyi biztató jel mutat arra, hogy majd, valamikor át szándékoznak adni a tanuszodát az úszni tanulóknak! Igaz, egyelőre országos szinten is úgy látszik, a bevállalt, talán két tucatnyi tanuszoda felépítése - az ígért határidőre - meghaladja az illetékes kormányzati szervezet képességeit. Az a cég, a Hanley Service Kft., amely különösebb előzetes referenciák nélkül kapott több tanuszoda és tornacsarnok megépítésére állami megbízást, egyelőre nemcsak nálunk, más településen sem készült el - a hírek szerint - az uszodával. Úgy tudni, egyetlenként a fehérgyarmatit sikerült használatra készen átadnia.

A bűnbakképzés és a karaktergyilkosságnak "szépített" lejáratás módszere persze nálunk is előkerült. Ez év tavaszán Markót Imre polgármester közszereplői közösségi oldalán, majd áprilisban, a Törökszentmiklósi Hírlapnak adott interjúban is visszautasította Boldog István képviselő vádjait, és kijelentette: "Az épület építésének jelentős mértékű csúszását és ezzel az átadás eltolódását nem az önkormányzat okozta." Indoklásul elmondta, hogy amikor az önkormányzat már valamennyi általa vállalt munkát elvégezte (a közművekkel kapcsolatos teendőket, a parkoló megépítését stb.), az épület kivitelezője még mindig nem fejezte be az épületet.

Ezek szerint legkésőbb idén áprilistól már az állami beruházó, a Nemzeti Sportközpontok térfelén pattog az a bizonyos labda! Vagy a kivitelezőnél! Ki tudja?! Újságírói kérdésekre - akár hosszas "gondolkodás" után is - csak valami hivatali nyelven összefércelt semmit mondást válaszolnak. Talán mert közben megbízó és kivitelező is azt számolgatják, mennyi lesz a késedelmes teljesítés miatti kötbér?!

Az út nem épül, az uszoda nem nyílik... (a szerző felvételei)

A másik úgymond örvendetes hír, amelyet Boldog István képviselő megosztott hallgatóságával a szeptember végi alkalomkor, hogy megvan a kivitelezője az M4-es út 2015 tavaszán leállított Abony-Törökszentmiklós közötti szakaszának! A kivitelezés befejezésének eredeti határideje itt 2016. szeptember 30. lett volna. Csakhogy jött a hírhedett G-nap, amikor az egyik fő kivitelező cég hatalmasa, Simicska Lajos, korábban hosszasan bizalmas érdekszövetségese, nekirontott az ország hatalmasának, Orbán Viktornak, minek következtében itt lefújták a munka folytatását. Azóta ez ügyben is a határidők és a hátrahagyott építési anyagok halmán a gazok szaporodnak.

Boldog István azonban magabiztosan állította, hogy mivel már megvan a kivitelező, hamarosan a munka megkezdése is remélhető az M4-es hozzánk elérő szakaszán. Mondta ezt akkor, amikor még majd egy hónap volt hátra a pályázatok - többszöri halasztás után éppen érvényes - 2018. október 19-i beadási határidejéig, tehát jogszerűen nem lehetett meg a kivitelezés nyertese!

Nem gond, ne akadjunk fenn ezen, már biztosan megvan, ki építhet nekünk Abonytól a Tiszapüspöki leágazásig 2x2 sávos gyorsforgalmi utat, hiszen túl vagyunk október 19-én, talán meg is történhetett azóta a beérkezett pályázatok kiértékelése!

Csakhogy! Míg a tanuszodánál az átadási határidő csúszik egyre, az útszakasz esetében még a kivitelezési pályázat határidejét tologatják az illetékesek újabbnál újabb időpontokra! Jelenleg azt találjuk az uniós tenderkiírások honlapján (TED - Tenders Electronic Daily), hogy október 19. helyett 2018. november 13. az ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának ismételten halasztott határideje a "Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével" kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt.

Találgatások persze vannak a háttérben meghúzódó okra, leginkább abban az irányban, hogy az idei központi költségvetés már annyira ki van feszítve, hogy nem bírná el az akár néhány heti útépítési munka pluszban megjelenő kiadásait sem...

Tudják, kedves olvasóim, ilyenkor szoktam azzal befejezni, hogy: "Itt tartunk! De hol is tartunk?"

Sebők EmíliaA téma előző tárgyalása: JÓ HÍREK, DE IGAZAK IS?