SZENT KRISTÓF KATOLIKUS TAGÓVODA FEJLESZTÉSE

Az Egri Főegyházmegye sajtóközleményt adott ki a mai napon az általa üzemeltetett, törökszentmiklósi Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda hamarosan induló kapacitásbővítéséről, fejlesztéséről. Nagy várakozás előzte meg városunkban ezt a közleményt, mivel láttuk az Ipolyi Arnold téren a régi iskolaépület, valamint a térről a Kossuth útra kifutó keskeny kis utcában (Kapisztrán utca) a kántorház bontását, a terep rendezését, építésre való előkészítését. De arról csak szóbeszédeket hallottunk eddig, hogy vajon mi épül majd a felszabadult tágas telken.

A Főegyházmegye tájékoztatása szerint: a Kapisztrán utcában új óvodaépület fog felépülni. Összesen négy csoportszoba lesz, így az óvodai intézmény befogadóképessége az eddigihez képest 20 fővel bővül. Az oktatás minőségét fejleszti az optimális csoportlétszámok kialakítását lehetővé tevő férőhelybővítés. Helyet kapnak az épületben különböző szabadidős programoknak lehetőséget adó terek, tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség. A kertben udvar és játszóudvar lesz, valamint a telek nagysága azt is lehetővé teszi, hogy a jogszabályokban előírt számú parkolóhelyet, köztük akadálymentesítetteket is, kialakítsanak. Az építés mellett a beszerzendő informatikai eszközök, információs és kommunikációs technológiákat nyújtó berendezések is segítik majd az intézmény korszerű működését. 

A projekt lehetőséget ad még több hátrányos helyzetű gyermek óvodai ellátására, a logopédiai foglalkoztató és a tornaszoba kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozást segíti majd. A megnövekvő létszám pedig lehetővé teszi, hogy még több szülő dönthessen szabadon, ha vissza kíván térni a munkájához, a munkahelyére.

A finanszírozásról: Az Egri Főegyházmegye pályázatot nyújtott be a fenntartásában lévő óvoda fejlesztésére, tekintettel arra, hogy a jelenlegi épületben (a hajdani Pánthy Leánynevelő Intézet épületéhez ragasztott "modern" építmény) az óvoda igen mostoha körülmények között tud csak működni. A sikeres pályázat eredményeként a beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a TOP keretén belül valósul meg. A projekt összköltsége: 200 millió forint.

Sebők Emília

A látványtervet Galsi Zoltán bocsátotta rendelkezésemre. 


HOZZÁSZÓLÁS:

Ferencz Jánosné Ráczi Zsuzsa: "ÉS VAJON" lesz-e gyerek ??? Mert abban a körzetben, már az én időmben sem volt sok olyan család, ahol várhatóan lesz gyerek...

Nyílván az egész városban gondolkodnak, de a reformátusoknak is van már jó óvodája, azt hiszem ( az a Petőfi úton van, a temető felé).

Legjobb helyen a mi régi óvodánk van, az Almásy úton... Mondatja velem (nemcsak) a nosztalgia...

Legtöbb gyerek viszont a város másik végén lévő szegregátumban van...

Szóval ez a hatalmas beruházás ÉS (! ) majd csak egy pár katolikus gyereknek lesz...!!! - 2018-02-23