SZEMÉLYÜGYI ÚJRATERVEZÉS! – JELÖLTEK ÉS VISSZAHÍVÁS

Meglepetés vagy nem, mindenki értelmezze saját meglátása és főként informáltsága alapján, hogy a jövő héten megtartandó e havi rendes önkormányzati testületi ülésre már nem Révi Attilát, hanem Polgár Andrást, az Otthonunk Szentmiklós Egyesület (OSZE) másik képviselőjét javasolja társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztani Markót Imre polgármester.

Háromszori beterjesztésre sem választotta meg a képviselő-testület Révi Attilát alpolgármesternek, így már jó ideje mulasztásos törvénysértésben van az alpolgármesteri poszt betöltetlensége miatt az önkormányzat. Az meglehetős nyilvánosság mellett kapott hangot, hogy sok itt élőnek volt, van ellenérzése Révi Attilával szemben, kifogásolva, hogy mint jobbikos politikus, a párt megyei közgyűlési képviselője városunkban egy civil szervezet tagjaként került be a testületbe, és mint ilyen lenne alpolgármester. A képviselő-testület fideszes oldala pedig - párthovatartozása miatt - kezdettől fogva határozottan elutasította a megválasztását.

Viszont azt senki sem állíthatja, hogy a képviselő-testület tagjai között az elmúlt hetekben lezajlott háttéresemények, viták és alkuk minden részletét, összefüggését ismeri, hiszen a kikerült/kiszivárogtatott információk mindig erősen személyesek és érdek-befolyásoltak. Egy dolog körül mégis sűrűsödtek az elmondások: ezek szerint Révi Attila ebben az új képviselői körben kifejezetten megosztó személyiségnek bizonyult. Márpedig belső konfliktusokkal terhelten nem lehet eredményes munkát végezni a város érdekében.

Az OSZE most már élhet a minősített többségével, és simán megszavazhatja alpolgármesternek Polgár Andrást, de úgy tudni, hogy a Fidesz-képviselők is készek Révi Attilán kívül mást támogatni az alpolgármester-jelöltségben. Vagyis bízhatunk abban, hogy Polgár Andrásra a fideszes képviselők közül is lesz szavazat, ezzel is erősítve az együttműködés szándékát, remélve, hogy ezzel lenyugszanak a kedélyek, és elkezdődhet az érdemi testületi munka!

Ám Révi Attila sem maradna önkormányzati megbízatás nélkül, amennyiben a testület elfogadja Markót Imre azon előterjesztését, amelyben Révi Attilát tanácsnokká javasolja megválasztani. Feladatköre lenne ebben a beosztásában a "Törökszentmiklós 300" emlékév megünneplését célzó programsorozat magas színvonalon történő lebonyolításának felügyelete, segítése. Felügyelné továbbá a város ifjúságpolitikájának kialakítását, az ezzel kapcsolatos koncepciók kidolgozását, a már meglévő feladatok végrehajtását.

FEHÉR PETRA VISSZAHÍVÁSA

A 2020. január 30-ára meghirdetett rendes képviselő-testületi ülés napirendjén van egy másik izgalmas és szokatlan személyi kérdést illető téma is: Serfőző István mint a város polgára és mint az Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának külső tagja kezdeményezte, hogy Fehér Petra képviselő tagságát ugyanezen bizottságban a Képviselő-testület szüntesse meg.

Fehér Petra az alakuló képviselő-testületi ülésen (kép a T1 Televízió videófelvételéből)

Serfőző István beadványában indoklásként leírta, hogy az elmúlt év végén a Budai Központi Kerületi Bíróság nem megszüntette, hanem meghosszabbította 2020. február 29-ig Fehér Petra előzetes letartóztatását. Vagyis a több Településfejlesztési Operatív Programmal (TOP) kapcsolatosan szerzett jogtalan haszon mint vélt törvénysértés gyanúja továbbra is fennáll vele szemben.

Tekintettel arra, hogy Fehér Petrát gazdasági bűncselekményekkel gyanúsítják, amíg a vádak alól nem tisztázza magát, nincs helye a város Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságában. - értékeli a helyzetet Serfőző István. Fehér Petra így megüresedett helyét azonban nem javasolja más személlyel betölteni, mert ha a törvénytelenségek elkövetésének vádja nem nyer a későbbieken bizonyítást, úgy természetesen folytathatja tevékenységét a Bizottságban, - ám csak egy új testületi döntés alapján!

A beadványban előadott indítványt elfogadva Markót Imre polgármester előterjesztést nyújtott be a jövő heti képviselő-testületi ülésre, javasolva, hogy mivel Fehér Petra tartós akadályoztatása miatt nem tudja a Bizottságban feladatát ellátni, a Képviselő-testület Fehér Petra fideszes képviselőt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságból 2020. január 31-ei hatállyal hívja vissza.

Sebők Emília