SŰRŰ FEKETE FÜST - SÚLYOS LEVEGŐSZENNYEZÉS

A keleti városrészen szombaton gomolygó, sűrű füst láttán többen is gumi- vagy kábelégetésre gyanakodtak. Utánanéztem hát egy kicsit a vonatkozó szabályoknak és az illetékes szervezetektől kérhető intézkedéseknek:

  • A Törökszentmiklósi Önkormányzat 14/2015. (V. 29.) számú, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló rendelete a levegőtisztaság védelme kapcsán kimondja, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki avart, kerti és egyéb hulladékot magántulajdonú területen vagy közterületen éget, kivéve a gyümölcs és egyéb fa egyes részeinek egészségügyi, növényvédelmi metszéséből származó hulladék égetését, mely során a környezet terhelése a külön jogszabályban meghatározott mértéket nem haladja meg.

Aki pedig megszegi ezeket a szabályokat, az természetes személyek esetében 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírsággal büntethető. Ebben a jegyző, illetve a közterület-felügyelője illetékes eljárni.

  • Az említett esetben, de egyesek szerint ez máskor is előfordul, olyan ijesztő volt a felszálló fekete füst, hogy közelről - joggal feltételezhetően - az egészségre is káros lehetett, így a Hársfás utcán, a Sportpálya mögött állva többen csak távolról nézték.

A kommunális hulladék égetése szabadtéren mindenütt egyértelműen és kivétel nélkül tilos! Ezért a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívőjétől kapott eligazítás szerint ők azt javasolják, hogy ha a jövőben hasonló jelenséget észlelünk, tegyünk bejelentést a 112-es, ingyenesen hívható segélyhívó számon. A bejelentés nyomán a tűzoltók kivonulnak, a számukra előírt teendőket elvégzik, majd pedig az esetet hivatalosan jelzik az illetékes környezetvédelmi hatóságnak. És akinek még kell...

Sebők Emília


Az indítókép a szerző felvétele.