SURJÁNY KONTRA STRABAG

Egy csöppnyi település és egy nagy cég feszül egymásnak... Kár, hogy győzni kell, kellene... A lakossági fórumon 2019. október 2-án úgy tűnt, a település, az ott élők érdekei kerekednek felül! Most viszont újra a szerződéses határidő látszik erősebbnek, az eső meg már csak olyan, hogy ősz végén gyakran esik...

A Surjányban megtartott lakossági fórumon a kivitelező Strabag Zrt. részéről jelen volt építésvezető határozott ígéretet tett arra, hogy a szennyvízelvezető-csatorna telepítését követően november közepére véglegesen és jó minőségben elvégzik a település útjainak helyreállítását. És az ígéretbe az is beletartozik - úgy tűnt, egyfajta kompenzációként a lakók által elszenvedett nehézségekért -, hogy mindenütt, ahol esetleg korábban nem is volt, az útpadkát (az úttest és a járda közötti részt) kőzúzalékkal töltik fel, ezzel megakadályozva az innen történő sárfelhordást.

Ennek ellenére az azóta elvégzett munka nem tükrözi az ígéretek megvalósítását, amint az a 2019. nov. 20-án készült, beküldött fotókon látható:

- Az úttest széttöredezett aszfaltfelületét, főként a munkavégzés során megnyomott széleken nem állították helyre!

- A megsüllyedt részek maradtak javítás, szintbeli kiegyenlítés, megemelés nélkül!

- A csatornafedelek mellett nincs rendbe téve az útfelület!

- Az útpadka nincs mindenütt feltöltve! Ahol mégis megcsinálták, ott inkább fehér por, mint kőzúzalék lett lerakva, ami a sárban rövid idő alatt el fog tűnni!

Ezért kérdésekkel fordultam a STRABAG kommunikációs részlegéhez, magyarázatukat kérve, miként és mikor gondolják a szerződésben és az ígéretben vállalt módon az útburkolat helyreállítását megcsinálni és a megfelelő minőségben Törökszentmiklós Város Önkormányzatának átadni.

A cég ma érkezett válasza:

"Surjányban a helyreállítási munkákat az időjárási körülményeket figyelembe véve folyamatosan végeztük, azonban tényszerű, hogy az elmúlt időszakban lehullott nagy mennyiségű csapadék az általunk remélt ütemben történő munkavégzést nem tette lehetővé.

Ettől függetlenül a következő napokban az elvégzendő aszfaltozási munkák 90-95%-a elkészül. Az elkövetkezendő időszakban azon leszünk, hogy a helyreállítási munkák fennmaradó részét is elvégezzük, a sárfelhordást letakarítsuk, a padkákat és a területet rendezzük, hogy a tél beköszönte előtt a lakosság számára is megfelelő állapot alakuljon ki.

Tájékoztatjuk, hogy a szerződéses munkák határideje - beleértve az úthelyreállítási munkákat is - 2020. május, ekkorra fogjuk elvégezni teljes körűen valamennyi, a műszaki ellenőr által szükségesnek tartott javítási és befejező munkát.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy Surjányban rendkívül kedvezőtlen körülmények között kellett a csatornahálózatot megépíteni. Az utcák szűkek, a csapadékvíz-elvezetés nincs megoldva, a talajban nehezen szikkad el a víz, melynek következtében esőzés után sokáig vizes, sáros marad.

A projekt megkezdését megelőzően is probléma volt, hogy esős időben a terület elsározódott. Itt kell hangsúlyoznunk, hogy a szerződéses feladatunk kizárólag a csatornaépítésre korlátozódik, megbízásunk a csatornaépítés következtében sávosan elbontott aszfaltburkolat és/vagy megbontott padka eredeti állapotban történő helyreállítását képezi, és nem terjed ki a korábban is megoldatlan vízelvezetés hiánya miatti problémák megoldására. Természetszerűleg a kivitelezési munkánk kapcsán általunk esetlegesen tönkretett burkolatokat, szerkezeteket eredeti állapotába vissza fogjuk állítani a projekt befejezési határidejére."

Sebők Emília


Beszámoló a lakossági fórumról: A STRABAG ÉS ALVÁLLALKOZÓI A HIBÁSAK!