SÁRTENGER-TÚRA SURJÁNYBAN ÉS SZAKÁLLAS ÜDÜLŐTELEPEN

Döntően európai uniós finanszírozással történik a fejlesztés, amelynek keretében kiépíti a város a Törökszentmiklóshoz tartozó településrészek - Óballa, Surjány, Szakállas - szennyvízcsatornázását. 

A projekt célja Törökszentmiklós város eddig nem csatornázott részeinek bekapcsolása a meglevő szennyvíz-elvezetési rendszerbe, valamint a város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése. A Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése projekt beruházási összege közel 2 milliárd forint. A fejlesztés eredményeként a település teljes lakossága részére biztosítva lesz a szennyvízcsatorna-hálózat igénybevételének lehetősége, főképpen a környezetterhelés csökkentése érdekében.

A kivitelezési munkák a tervek szerint 2020. június végéig tartanak, és a projekt lezárására várhatóan 2020 júliusában kerül sor. De hol van az még! Az még több mint egy év, az érintett lakosok, ingatlantulajdonosok türelme pedig már most is nagyon fogytán van az okozott felfordulás, az utak járhatatlanná tétele miatt, ami most, a pár napos esőzésben kialakult sártengerben különösen megnehezíti az életüket. Mert nekik ez nem egy rövid kis túra, mint nekem volt ma, amikor elmentem megnézni, mi is a helyzet...

Az elmúlt napokban a surjányiak panasza jelent meg több ízben is a közösségi fórumokon, hogy a merő sárban szinte lehetetlen közlekedniük az úton. Ezért megkértem Markót Imre polgármestert, adjon magyarázatot, de főként valami biztató ígéretet. Ezt írta válaszában:

"Olvastam az utcák állapotáról a beírásokat május 1-én. Az esti órákban írtam egy sms-üzenetet a Strabag Építőipari Zrt. projektfelelősének, Szabó Péternek, hogy másnap szíveskedjen Surjányba küldeni az alvállalkozóit, letakarítani az utakat. Május 2-án reggel Lengyelországba utaztunk. A buszról felhívtam Szabó urat megerősítendő a takarítást. Természetesen azt ígérte, hogy takarítanak. Mindenesetre kértem Bodóné Nagy Edit műszaki ügyintéző kolléganőt, hogy menjen ki és ellenőrizze le. Délután küldött fotókat, ami azt mutatta, hogy nem történt takarítás. Pénteken és hétvégén sajnos nem tudtam foglalkozni ezzel a problémával.

Ma kaptam fotókat a Strabagtól, amin azt igazolták, hogy május 3-án az utcákat ideiglenesen helyreállították. A helyreállításban a földet gréderezték, és követ hordtak a területre. A képek alapján napsütéses idő volt, nem tudom, nem voltam itthon. Mindenesetre 2-án és 3-án nem esett az eső Lengyelországban. Feltételezem, hogy a kivitelező ténylegesen beavatkozott Surjányban. Az is elképzelhető, hogy a szombati, vasárnapi és mai esőzés ismét járhatatlanná, sarassá változtatta az érintett utcákat. Surjányban a kivitelezés még nem fejeződött be, van olyan utca, ahol helyenként a fél aszfalt burkolat fel lett bontva. A helyreállítás februári ígéretek alapján május-júniusban megtörténik. A legutóbbi kooperáción kértük a kivitelezőt, hogy írásban nyilatkozzon az utcák helyreállításának módjáról és időpontjáról. Ezt a nyilatkozatot még nem kaptuk meg.

A lakosság azt érzékeli, hogy minden rossz és nincs előrelépés, nem történik semmi az érdekükben, holott pedig most is történt, de egy háromnapos esőzéssel munkaterületen nehéz felvenni a versenyt. Az ilyen közhangulatot persze könnyen meg lehet lovagolni, különösen választások előtt..."

Miután a polgármester több ízben is megemlíti a kivitelezőt, akinek dolga lenne a probléma kezelése, ma délelőtt ez ügyben kérdésekkel fordultam a Strabag PR részlegéhez. Választ nem kaptam!

Kimentem hát ma délután, hogy megnézzem magam is, milyen állapotok vannak az érintett utcákban. Ezt tapasztaltam:

Surjányban a Fűzfa utcában most már felszáradt az úttest, csak az út elején van még pocsolya, ott, ahol mindenki behajt. Igaz ez annak ellenére, hogy láthatóan kő-/betontörmeléket szórtak a mélyedésekbe. A rendkívül keskeny útsáv két oldalán viszont merő, mély, felvágott sár van továbbra is, amibe igencsak könnyen belecsúszik az autók kereke. Csakhogy, csakhogy: ez itt még munkaterület! Az utca elején ezt tábla jelzi, beljebb pedig ott áll még mindig a nagy munkagép a nyitott csatornaárok mellett. Csakhogy, csakhogy: mondják az ott élők, nem akkora munka ez, hogy ennyi ideig kelljen tartania! Rég be lehetett volna már fejezni!

Szakállas Üdülőtelep útja viszont igazi, térdig érő latyak, sártenger. Erős terepjáró hiányában nem nagyon érdemes oda most bepróbálkozni! Évek óta ismerem, gyakran járunk oda sétálni, az év különböző időszakaiban, de az ottani üdülőtulajdonosok nem csekély saját költségén kialakított salakos út mindig jól járható volt. Na, az most eltűnt, megszűnt! De miért is?

"Idegenvezetőmül" az egyik állandó ott élő, Barna János ajánlkozott, ő vitt el az üdülősor végéig, hogy teljes "szépségében" láthassam a telepet. Ilyennek láttam:

De mi történt itt, hogy ez lett a helyzet? Barna úr magyarázata szerint, aki látta az egész folyamatot, az alapvető probléma, hogy a csatornaárok kiásása során kitermelt föld érthetően nem kellett mind a visszatemetéshez, és a "maradékot" - ahelyett, hogy szabályszerűen elszállították volna - egyszerűen szétterítették az addig salakborítású útra. Ez a laza föld most az esőben átázott, csúszós trutymót képez a kertek előtt. Az út végén, egy az ottaniakhoz képest feltűnően jómódú ház előtt még a tulajdonos által az útra lerakott macskakő is eltűnt! Lehet, hogy ott van valahol a sártömeg alján... Lehet, hogy tényleg eltűnt...

Kétségtelen tény, ez az üdülőtelep nem számít belterületnek, nem is laknak itt a zártkertnek minősülő ingatlanokon csak négyen állandóra, de a hétvégét ott töltő pecásokhoz is ki kellene, hogy jusson szükség esetén a tűzoltó, a mentő vagy éppenséggel a rendőrség. Hát, most nem tud! Apropó, rend és biztonság: Amióta kerékagyig érő sárban kellene a kedvelt horgászparadicsomot megközelíteni, a mezőőrök és a halőrök sem tudják ellenőrizni a terepet. Vannak is bepróbálkozók...

Igaz, még nincs a kiépített ivóvíz- és szennyvízhálózat készre jelentve, a házakhoz, portákhoz bekötve. Kisebb javítgatások többször, a napokban is előfordultak. Viszont a műszaki átadás-átvételig is joguk lenne az üdülőtulajdonosoknak, horgászoknak ahhoz, hogy normál módon bejuthassanak a házaikhoz, lemehessenek a stégekre. A február 20. körüli levonulás óta bőven lett volna idő arra, hogy az utat rendbe hozzák, helyreállítsák az okozott károkat! Nem esett mindig az eső!

Mindezt pedig a korábban megbízható, jó hírű Strabag-cég hagyta itt maga után. A gazdálkodási környezet azonban sokat változott egy ilyen nemzetközileg jó nevű cég körül is. Az itteniek úgy látják, a neves kivitelező sem tudja már megbízható alvállalkozókra bízni az egyes munkákat, nem kapnak már ők sem szakképzett, jó munkásokat...

Ám ha messzebb nézünk a sárnál, el kell gondolkodnunk azon, és ezt kellett volna a megbízó önkormányzatnak is, hogy valóban ez volt-e az optimális megoldás a jogilag ugyan egyéb belterületnek számító, de valójában külterületi kis települések szennyvíz-kezelésének megoldására. Hogy jókora beruházási költség felhasználásával 10-20 kilométernyi vezetéken beszállítják a szennyvizet a városi tisztítóműbe, és ennek érdekében feldúlják ott az utakat, az emberek életét. Ahelyett, hogy ezeken a településrészeken a világban sok helyütt alkalmazott kis szennyvíztisztítók telepítését választották volna...

Az üdülőtelepiek viszont egyelőre azon morfondíroznak, hogy ott náluk mi végre is ez az egész! Hiszen alig 15-20 ház lehet, amelyet érdemes lesz majd rákötni a kiépített hálózatokra. Ám rendben kiépítették a tűzcsapokat is a házak elé. Lehet, hogy az önkormányzat arra készül, vagy annak teremti meg a feltételeit, hogy a jövőben átminősítse zártkerti övezetből belterületté az üdülőövezetet? Egyelőre viszont kérdés, hogy ezek az ingatlanok ennek az infrastruktúrának a megteremtésével értékesebbek lettek vagy a járhatatlan út miatt veszítettek az értékükből....

Sebők Emília