SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A PIRAMIS ROMJAINÁL

Csányi Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tartott ma reggel városunkban, a Piramis Center félig készen omladozó építményénél.

A tájékoztató aktualitását az adta, hogy holnap fog szavazni az országgyűlés a 2020. évi központi költségvetésről, és az már eddig is tudott volt, hogy városunkat ez annyiban érinti, illetve már nem is, hogy Csányi Tamás önálló módosító indítványt terjesztett be, amelyben javasolta, hogy a Miniszterelnökség Nemzeti Hauszmann Terv elnevezésű 11 milliárd forintos célelőirányzatából csoportosítsanak át 500 millió forintot a mi Piramis-problémánk megoldására. Az indítványt azonban a Költségvetési Bizottságban leszavazták úgy, hogy a bizottság egyik alelnöke, Boldog István, a körzet képviselője is ellene szavazott, két kézzel, mert valaki mást helyettesítve is...! De a bizottság valamennyi, a mi választókörzetünket érintő, ide több pénzt vonzani kívánó javaslatot elvetette.

Amint ez nyilvánosságra került, itt is hangot kapott az a kormánypárti ellenvetés, hogy az ellenzék teljességgel szakszerűtlenül olyan módosítók tömkelegét nyújtotta be, amelyek több ezer milliárd forinttal növelték volna a költségvetési hiányt. Ezért kellett ezeket leszavazni.

Csányi Tamás ezzel szemben ma hangsúlyozta, hogy erről szó sem volt, jócskán találtak a kormány által beterjesztett tervezetben olyan kiadási előirányzatokat, amelyek finanszírozási célja és/vagy nagysága erősen megkérdőjelezhető, és az ellenzéki javaslatok ezek terhére csoportosítottak volna át összegeket. Példaként említette ezek közül, a Budai Vár - erősen kormányzati célú - fejlesztését szolgáló Hauszmann Terven kívül a kormányzati kommunikációra (értsd: propagandára) elkülönített 24 milliárd forintot. (Ami nem is olyan sok, összevetve azzal, hogy az idén már az első három hónapban 15,4 milliárd forintot költött el a Nemzeti Konzultációs Hivatal. Igaz, jövőre nem lesznek önkormányzati választások... - S. E.) A lényeg tehát, hogy a módosításokkal a kormány által beterjesztett költségvetés fő számai nem változtak volna, csak a kiadások struktúrája, céljai rendeződtek volna át.

Megemlítette még a képviselő azt a 100 milliárd forintot, amelyet kormányzati extrakiadásokra, afféle rendkívüli helyzetekre félretett tartaléknak szánnak a költségvetésből, csakhogy az ilyen tételeket, vagy az ezekből származó maradványt év végeken valahogy nagy hirtelen kiosztja a kormány vagy éppen személyesen a miniszterelnök... Vagyis, akár ebből az összegből kimetszve valamennyit más tervekre is, lehetett volna segíteni Törökszentmiklóst abban, hogy a jövőre esedékes 300 éves újratelepítési ünnepére méltó városközpontot alakíthasson ki a település.

A Piramis Center rendbetételének problémájával kapcsolatban felidézte, hogy már korábban, a Megyei Közgyűlés tagjaként is szót emelt a projekt támogatásáért, de a javaslat akkor sem kapott a Fidesz-KDNP oldalról elfogadást.

Csányi Tamás megemlítette még, hogy városa, Mezőtúr érdekében, az ott lakók mindennapi életminőségének jobbítására is voltak módosító indítványai, például az utak állapotának javítására, a kórház adósságának rendezésére. Az egész választókörzet, az itt élők mindennapjainak segítésére összességében 3,2 milliárd forintot kért volna.

Az ellenzéki módosító indítványok közül azonban, amelyek összességükben már szinte egy alternatív költségvetésnek minősíthetők, egyetlenegyet sem fogadott el a kormánypárti többség, azok nem találtak támogatásra. Az pedig már csak szimplán logikai alapon is elképzelhetetlen, hogy a rengeteg ellenzéki javaslat közül egy sem lett volna támogatásra érdemes, semelyik sem lett volna megvalósítható valamely betervezett tétel némi átcsoportosításával.

Sebők Emília

A fotó a szerző felvétele.

A beszúrt idézet forrása: Markót Imre polgármester "Boldog képviselő úr kijelentése a tények és adatok tükrében" című írása, megjelent a szemtolszembe.eu oldalon 2018. április 7-én.