ROSSZUL SZEREPELT A SZÉKÁCS-IGAZGATÓJA AZ ÁSZ-VIZSGÁN!

Súlyosan elmarasztaló megállapításokkal zárta az Állami Számvevőszék vizsgálata a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ellenőrzését! Az iskola igazgatója: Budai Ferenc.

Újabb tíz agráriskola ellenőrzésével járul hozzá az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a mezőgazdasági szakképzés megerősítéséhez. - szól az ÁSZ ma megjelent közleményének bevezetője. Majd azzal folytatódik, hogy ezekben, köztük a törökszentmiklósi agrárszakképző intézményben a 2016-2017 közötti időszakban nem biztosították a közpénzfelhasználás szabályozottságát, illetve a közpénzekkel való felelős gazdálkodás sem valósult meg, továbbá az iskolák vezetői nem alakították ki a korrupciós veszélyek ellen védelmet biztosító integritáskontrollokat.

A törökszentmiklósi Székács iskola 2016-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzésének részletes megállapításairól szóló, a sajtó számára közreadott egyedi összefoglalóban ilyen megállapításokat olvashatunk:

  • Az intézmény működésének szabályozottsága, pénzügyi és vagyongazdálkodása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
  • Nem volt biztosított a felelős gazdálkodás, a közpénzek átlátható, szabályszerű felhasználása, valamint a nemzeti vagyonnal történő elszámoltatható gazdálkodás.
  • Az intézmény a korrupcióval szemben nem volt védett. Az intézménynél a korrupció elleni védelemhez szükséges kontrollokat nem építették ki, kockázatelemzést nem végeztek.
  • Az intézmény belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. 
  • Az intézményvezető az integrált kockázatkezelési rendszert nem alakította ki, nyomonkövetési rendszert nem működtetett, továbbá a kontrolltevékenységeket nem szabályszerűen gyakorolta.
  • Az intézményvezető  nem alakította ki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásrendet, ezáltal nem tette meg a legalapvetőbb intézkedést sem a korrupció megelőzése érdekében. 
  • A feltárt szabálytalanságok miatt a belső kontrollrendszer nem biztosította a szabályszerű működés és gazdálkodás feltételeit.
  • Az intézmény pénzügyi gazdálkodása 2016-ban nem volt szabályszerű, mivel nem vezette a jogszabályok szerinti nyilvántartást a kötelezettségekről.
  • Vagyongazdálkodása a 2016-2017 közötti időszakban nem volt szabályszerű, mivel a költségvetési beszámolók mérlegtételei leltárral nem voltak alátámasztottak.
  • Továbbá a teljesítménymérés feltételei sem voltak biztosítottak.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója részére kilenc javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.


Forrás: Összefoglaló a sajtó számára a Székács ellenőrzéséről - kivonatolta: Sebők Emília

A vonatkozó számvevőszéki jelentés elérhetősége: https://asz.hu/storage/files/files/jelentes/2020/20008.pdf


Az indítókép forrása: Google Street View, 2012. jan.