REZSIUTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE - KÉRÉS A POLGÁRMESTERHEZ

Most jól jönne, ha lenne, a kisbíró, hogy kidobolja! Mert rengeteg a kérdés, a bizonytalanság a pár napja meghirdetett rezsiutalvány-akcióval kapcsolatban. 

Mivel a kormány által meghirdetett programról van szó, itt helyben nem sokat lehet tenni az érintettek segítésére. Amit mégis lehetne talán, arra a mai nap folyamán levélben kértem a polgármestert:

Tisztelt Polgármester Úr!

Több nyugdíjas helyi lakos kérésének eleget téve fordulok Önhöz: Az érintettek a hétvégén értesültek a kormány rezsiutalványt adományozó akciójáról, de az eljárás részletei még azoknak is több ponton nehezen érthetőek, akik elolvassák a vonatkozó rendeletet (lásd alább a megjelenési helyét).

Reméljük, hogy a most következő napokban a kormány illetékesei tisztázzák a félre- vagy nehezen érthető szabályokat, például az utalványok felhasználásának módjait illetően.

Abban viszont nem várhatunk módosítást, hogy "A Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg." Ha valaki éppen akkor nincs otthon és más sincs az adott címen, aki jogosult lenne az utalványok átvételére, az a címzett meglehetősen bonyolult hivatali eljárással juthat csak hozzá majd az utalványokhoz.

Ezért továbbítom Önhöz azt a felvetést, kérést, hogy városunkban a Polgármesteri Hivatal, illetve Ön személyesen kezdeményezzen a helyi postahivatal vezetőjével megállapodást, miszerint adjanak ki előzetes tájékoztatást a rezsiutalványok kézbesítési dátumáról. Egy ilyen megoldás legalább az utalványokhoz való hozzájutást megkönnyítené, és remélhetőleg sokaknak segítene elkerülni a fárasztó és időigényes további utánajárást.

Előre is megköszönve a fáradozását az érintettek nevében, üdvözlettel,

Sebők Emília


M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 144. szám

A Kormány 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról