PIACI HELYZETKÉP JÁRVÁNY IDEJÉN

Mondják, hogy ma a piacon kész káosz volt a járványügyi védekezés elemeit nézve, miután Markót Imre polgármester megengedte a nyílthelyi zöldség-gyümölcs piacon az árusítást! Lehetetlen volt elválasztani időben a korosztályokat, és nem tartották meg az emberek egymástól a fertőződés elkerülése miatt szükséges távolságot!

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben, a járvány terjedésének korlátozása érdekében Törökszentmiklós polgármestere 2020. március 16-tól megszüntette az árusítást Városi Piac területén, beleértve a piaccsarnok belső elárusító területét is. A veszélyhelyzet kihirdetése alapján, a polgármester úrral folytatott megbeszélés után függesztettük fel a piac működését. - mondta akkor Róth Ervin az üzemeltető Kommunális Kft. ügyvezetője -, mert nem tudjuk biztosítani a feltételeket. Például előfordulhat, hogy egyszerre a megengedettnél többen vannak a piac területén.

Majd 2020. március 21-től a piaccsarnokon belül az árusítás ismét engedélyezett lett, bizonyos korlátozásokkal, annak érdekében, hogy minél több helyi termék vagy kistermelő által megtermelt élelmiszeráru jusson el a vásárlókhoz. A csarnok kinyitásának tehát a kistermelők megsegítése, valamint a közelgő ünnep áruellátásának elősegítése volt a fő indítéka. Az üzemeltetési szabályokat pedig a csarnokban be tudják tartani. Az üzemeltető ezért az eladókat kivétel nélkül megkereste, és felajánlották számukra ezt a lehetőséget.

Az árusítható termékek kizárólag az eddig is már a csarnokban forgalmazott termékek és kistermelői élelmiszerek vagy élelmiszer-alapanyagok (pl. zöldség, gyümölcs) lehetnek. A piaccsarnok pedig csak egy bejáraton keresztül közelíthető meg, és egyszerre csak 10 vásárló tartózkodhat az elárusító térben. Meg is jelent két élelmiszer-kistermelő, tejet-tejterméket és húsárut kínálva. Ők korábban is ott árultak. Pedig mások is, helyi kistermelők bemehettek volna zöldséget, gyümölcsöt árulni, van hely.

Csakhogy a piac most egyszeriben egy csomó embernek fontos lett, legalábbis az on-line közösségi fórumokon! Osztották, osztják is az észt ezerrel - ahogy mondani szokás -, azok is, akik korábban sosem vásároltak a piacon. Most rögtön nagyon ismerik, értik a működését. Megvádoltak már szinte minden érintettet, amivel csak eszükbe jutott! Például azzal, hogy azért nyitják ki ismét a csarnokot, mert kell a bevétel az önkormányzatnak. És az ott árusítóknak nem kell a jövedelem? Ami remélhetőleg jócskán magasabb, mint az árusok által fizetett csekély asztaldíj. A zöldségpiac/piaccsarnok kistermelői asztaldíja ugyanis naponta 100 Ft méterenként!

A piacot üzemeltető Kommunális Kft. bevételkiesése valóban számottevő, de nem a zöldség-gyümölcs piac korlátozott működése okozza a legnagyobb veszteséget az üzemeltetőnek - akik egyébként mehetnek a csarnokba -, hanem az ennél sokkal jelentősebb további kieső területek: iparcikk, használt cikk, virág, palánta árusok elmaradása. - mondta erről pár napja kérdésemre válaszolva Róth Ervin, a cég ügyvezetője.

A ZÖLDSÉGPIAC ÚJRA NYITVA

A mindenhez is nagyon, sőt jobban értők azt is sorozatban hangsúlyozták, hogy ha már korlátozza az Önkormányzat a piac működését, azt éppen fordítva kellene, tegye, a zárt csarnok helyett a szabadtéri, nyitott árusítást kellene engedélyezni. Hiszen ott kisebb a veszélye, hogy a vevők egymásnak átadják a vírust. Igaz, hogy a csarnokban sikerült szépen betartatni, betartani a legfeljebb 10 vásárló lehet benn szabályt.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén az egyik képviselő pedig emlékeztetett arra, hogy az agrárminiszter és az agrárkamara is kérte a polgármestereket a piacok nyitva tartására, ezért is Markót Imre polgármester az ülés technikai szünetében egyeztetett erről a képviselőkkel. Majd megbízta az üzemeltető Kft.-t, hogy készítsen felmérést a zöldségpiac helybiztosításra szerződött bérlőivel az esetleges nyitással kapcsolatban. Elkészítették a felmérést az igényekről, valamint az árusok együttműködési hajlandóságáról, különös tekintettel a kormányrendelet betartására és betartatására. Az árusok elsöprő többsége igényelte a nyitást, valamint szóban nyilatkozott a működés régi és új szabályainak betartásáról és betartatásáról.

A felmérés eredménye alapján a polgármester kikérte a képviselők véleményét, akik a nyitás mellett foglaltak állást. Róth Ervin ekkor jelezte, amennyiben megnyílik a piac, olyan rendet alakítanak ki, amely csökkenti a koronavírus-fertőzési kockázatot, de saját erőforrásaikkal nem tudnak maradéktalanul eleget tenni a vonatkozó szabályozásnak. Ezek után a polgármester a nyílthelyi zöldség-gyümölcs piacon az árusítás újbóli megnyitása mellett döntött!

A többirányú igény hatására, és mert közeledik a húsvét is, segíteni kell a bevásárlást, így Markót Imre tegnap közzétette a Facebook-on, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a piac működésében korábban bevezetett korlátozásokban 2020. április 4-től változtatásokat vezet be:

A zöldség piac ma ismételten megnyílt. Az árusítás rendjének kialakítása a piac üzemeltetőjének a hatásköre. Az iparcikk, a használt cikk, a galambpiac továbbra sem üzemel.

Hiába a nyílt, szabad tér, a sor összeáll... (beküldött felvétel)

Nos, aki egy kicsit is ismeri a piac működését és a vevőket, az tudta, előre látta, hogy baj lesz! Hogy a szabad térben lehetetlen a fegyelmezetlen emberekkel a szabályokat betartatni! Hiába volt a jószándékú felhívás, amelyben az Önkormányzat és a Törökszentmiklósi Kommunális Nonprofit Kft. felhívta mind az árusok, mind a vásárlók figyelmét a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre, és hogy erre való tekintettel tartsák be a vonatkozó óvintézkedéseket. Kérték tőlük, hogy kifejezetten kerüljék a közvetlen érintkezést, ügyeljenek az egymás közötti 1,5 m-es távolság betartására, ne alakítsanak ki csoportosulásokat. Az pedig már ismert és kormányrendeletből adódó szabály, hogy a piac területén 9 óráig kizárólag a 65. életévét be nem töltött személy vásárolhat; 9 és 12 óra között pedig kizárólag a 65. életév feletti személyek.

Nem tartották be! Az pedig naivitás, és megint csak a valós helyzet nem kellő ismerete adta várakozás volt, hogy a piac üzemeltetője az új szabályokat a háromfős női személyzettel be tudja tartatni az egyéb üzemeltetési feladatok mellett. A fegyelmezetlen vásárlókkal szemben csak szóbeli tájékoztatásra van joguk, és az üzemeltető hiába remélt komolyabb segítséget, ma nem kaptak. És most a rendőröket sem látták kinn, nem úgy, mint az első időkorlátos piaci napon egy hete.

Hiába mondták be óránként többször 9 és 12 óra között, hogy a 65 év alatti vásárlók hagyják el a piacot, ezt az érintettek meg sem hallották! Vásárolt mindenki, aki ott volt, akárhány éves akármikor. És az egymástól való távolságot sem tartották be a vevők, álltak egymás nyakára. Mindenki maga szedte az árukat, nem az eladó, ezáltal a fertőzésveszély nagyobb lett (igaz, a szupermarketekben is így történik...). Sok eladón nem volt védőkesztyű sem. Védőmaszkról nem is beszélve...

Róth Ervin megfogalmazásában: "Lehetetlen volt elválasztani időben a korosztályokat, és nem tartották meg az emberek egymástól a fertőződés elkerülése miatt szükséges távolságot!"

Azon pedig, hogy nem állnak egymástól legalább 1,5 méterre a vevők, az sem segítene, ha teljesen széthúznák a zöldség-gyümölcs árusítást a piac egész területére. Így az árusok távol lehetnének egymástól, de a vevők ettől még az adott árus portékáját legjobban a másikon átnyújtózkodva látják legjobban...

Ma annyiban igyekeztek a tömörülés lehetőségét csökkenteni, hogy a virágárusokat az iparcikkesek helyére telepítették. Na, lett is nyomban emiatt is elégedetlenség. Mert ha virágot, palántát lehet árusítani, akkor iparcikket miért nem, hiszen a virágvásárlás sem napi létkérdés? Mondjuk azért, mert a virág, a palánta romlandó, nem úgy, mint a kínai gatya, zokni stb.

Itt tartunk most piacügyileg! Remélhetőleg a kép a következő piaci napokon mindannyiunk érdekében rendezettebb, fegyelmezettebb lesz! A vírus ugyanis nem válogat, nem úgy, mint a másik nyakába lihegő vevő az áruban...

Sebők Emília


Az indítókép az üres piaccsarnokról a szerző felvétele.