PIACI HELYZETKÉP FEGYELMEZETLEN LAKOSOKRÓL, ÁRAKRÓL ÉS JOGI KÉRDÉSEKRŐL

Közepesre, de lehet, csak gyenge közepesre vizsgázott ma a helyi vásárlóközönség egy része a koronavírus terjedését megakadályozandóan mától érvényes kijárási korlátozások élelmiszerboltokat és a piacot érintő szabályainak betartásában. Felelőtlenség, fegyelmezetlenség, még a legjobb eseten is tájékozatlanság a magyarázat. Magyarázat?

A Kormány tegnap kiadott rendelete szerint a mai naptól kezdődően április 11-ig "Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja." Ezekben a kereskedelmi egységekben a megadott időintervallumban az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 évnél idősebbek tartózkodhatnak. Csakhogy, csakhogy:

Ma reggel a piacon a nyitás után, reggel 6 óra után pár perccel már megjelentek a 65 év feletti nyugdíjasok, és követelték, hogy szolgálják ki őket. Hiába érvelt a kereskedő, az eladó, nem számított! Hangoskodva tudatták is, hogy ez őket nem érdekli, nekik ne mondja meg senki, hogy mikor menjenek a piacra! Ja, hogy kormányrendelet, amely ezekkel az előírásaival éppen az idősebb állampolgárokat kívánja védeni? Mit számít az, mondta egyikük, Ő nem Orbánra szavazott...! Így aztán a piac kora reggeli nyitása és a számukra biztosított vásárlási időszak 9 órás kezdete előtt úgy 60-70 öreggel kellett a piaci árusoknak vitázniuk, küzdeniük. És ebben ekkor még magukra is voltak hagyva, mert a rendőrök valamikor 10 óra után - talán akkorára kapták meg az eligazítást - jelentek meg, és tanácsolták el, akkor már a fiatalabb piacra jövőket, hogy nekik meg már akkor nem lehet vásárolniuk.

Mondják, hogy a multik itteni boltjainak ajtajában biztonsági őr állt, és csak az akkor vásárlásra jogosult korúakat engedte be. Az egyik népszerű élelmiszerüzlet, húsbolt tulajdonosa viszont valamikor a délelőtt közepén egyszerűen feladta a harcot az értetlen, de nagyon is harcias vevőkkel. Bezárta a boltját! Felvetődött tehát nála is, a piacon is, hogy nekik is, ott is biztonsági őröket kellene alkalmazni. Igen ám, de ez is költség, márpedig az árak már így is jóval meghaladják a járványveszély előtti szinteket. Nem lenne hát jobb, kedves vevők, önként betartani a szabályokat ebben a két hétben? Aztán majd látjuk a következőket, az akkori járványhelyzetet és az annak megfelelő kormányzati intézkedéseket.

A mai nap még inkább afféle főpróba volt minden szereplő számára, az értékesítési helyeknél megjelenő rendőrök is csak figyelmeztettek a szabályok betartására. Holnaptól viszont érdemes komolyabban venni az előírások betartását, mert:

  • A kijárást korlátozó rendelet szerinti intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
  • A szabályokat be nem tartók pedig büntethetők, a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. Azt pedig ugye a kedves vevő sem várhatja el egyik kereskedőtől sem, hogy őt a szabályokat megszegve szolgálja ki, majd fizesse esetleg az emiatti bírságot.

ÁRKÉPZÉS VÉSZHELYZETBEN

Felhívott tegnap egy ismerős asszonyka, azt kérdezve, elfogadható-e, hogy a 15 kilós zsákba csomagolt krumpli a piac melletti zöldségboltban korábban 2900 forint volt, most meg már 5000 Ft. Igen, elfogadható, mert szabadpiaci árak vannak! A kérdés persze ennél bonyolultabb, amint alább ezt majd igyekszem bemutatni. Aztán nem sokkal az ismerőssel folytatott beszélgetés után megjelent a közösségi oldalon Markót Imre polgármester felhívása, amelyben arra kéri a város területén árusító kereskedőket, hogy "az egyéni haszonszerzés érdekében tanúsított tisztességtelen piaci magatartást utasítsák el és a tisztességes árképzéssel védjék a lakosság érdekeit, és a tisztességes kereskedelembe vetett társadalmi bizalmat erősítsék."

Voltak is, akik nyomban azt hitték, hogy Markót Imre valamiféle árrögzítésről és ennek bevezetéséről hozott határozatot. Nos, nem történt ilyen, mert nincs is semmilyen ármegállapítási joga sem az önkormányzatnak, sem a polgármesternek a szabadpiacon forgalmazott termékekre.

A polgármester felhívása némiképp valóságidegen, Budai Ferenc fideszes képviselő kérdése az önkormányzat testületi ülésén csütörtökön viszont kifejezetten komikus volt, amikor a piac működésének további nyitásáról azzal az indoklással érdeklődött, hogy ezzel nagyobb lehetőséget kapnának a helyi kistermelők, vállalkozók, abban a helyzetben, amikor, ha nem is visszaélve a körülményekkel, de mégis meglehetősen drága, 1300 forint egy kiló citrom és 900 forint egy kiló banán. Méltánylandó a nevezettek érdekeiért való felszólamlás, csak éppen ők nem termelnek sem citromot, sem banánt...!

A piacon legnagyobb területen és volumenben jelenlévő, meghatározó kereskedőt, Emődi Sándort kérdeztem hát ma a vészhelyzeti árképzésről. Íme a magyarázata a citrom, a banán, a krumpli és a többi keresett termék árára:

  • Már korábban is érződött a felvásárlási láz megjelenése, de amikor 2020. március 11-én az egész ország területére kihirdette a vészhelyzetet a kormány, akkortól azonnal mindent és mindent nagy tételben vittek az emberek. Az óriási kereslet pedig logikusan emelte meg az árakat, és nagyon hamar kisöpörte a nagybani piacok készleteit az alapvető cikkekből. A hazai termelők pedig ennek hatására átlagban kétszeresére emelték az eladási áraikat! - Csak szólunk, mert például a pékek is jelezték, hogy hétfőtől megemelik a kenyér és péksütemények árát!
  • Mostanára kicsit helyrerázódott a piaci helyzet, mert sokan bespájzoltak, kisebb a kereslet, és látják az emberek, hogy nincs gond a folyamatos ellátással itt Törökszentmiklóson és a piacon sem. De az árakra ez csak csekély mérséklő hatást gyakorol, a külföldről jövő termékeknél pedig kifejezett árnövelő tényezők érvényesítik egyre erősebb hatásukat! Egy kiló külföldről érkező krumpli - mert a hazai készlet erősen fogy - most 350 Ft a nagybani piacon. Ehhez még hozzá kell számítani azt a költséget, amibe a Törökszentmiklósra szállítása kerül, utána a nagy zsákokból át kell rakni a megvásárolt kisebb, 15 kilós zsákokba, ez is pénz, majd fizetjük az eladó bérét és járulékait, a piaci hely bérleti díját, a városnak az iparűzési adót stb. Vagyis, a felemlített 5000 Ft-os ár egy 15 kilós zsák hazai krumpliért a jelen helyzetben még nem is drága! Mi a mai piacon 15 kilót 4600 forintért adtunk. A külföldi 15 kg-os burgonya most 5250 forintba kerül a budapesti nagybanin, mi ezért is nem forgalmazzuk.
  • A déligyümölcsök árát illetően azonban nem lehet arra számítani, hogy mostanában visszamegy a békeidők szintjére, mert számos tényező áremelő hatású! A legfontosabb termelők Spanyol-, Olasz- és Görögországban is munkaerőhiánnyal küzdenek, hiszen a kelet-európai vendégmunkások többségükben hazamentek, így nincs, aki leszedje a termést! És amit mégis betakarítanak, azt nincs aki elszállítsa, vagy csak egyre drágábban. A kamionosok közül ugyanis nem mindenki vállalja, hogy az olyan kiemelten veszélyzónának számító országba menjen áruért, mint Spanyol- és Olaszország, ha pedig vállalják a fuvart, azt csak a korábbinál nagyobb fizetségért teszik.
  • És akkor még egy tényező az importból beszerzett termékek (déligyümölcsök, karfiol, gyömbér stb.) árának alakulásában: az euró árfolyama a vészhelyzet bejelentésekor 335-337 forint volt, tegnap pedig 354-358 forint. Ezt is figyelembe kell venni az árképzésben, hiszen ez is költségnövelő.
  • Befejezésül pedig említsük meg a járványveszéllyel összefüggő speciális költségeket: Az üzlettulajdonosok, a most is nyitva lévő piaci standok gazdái nagy tételben és nagy összegért vettek a dolgozóiknak védőfelszerelést: gumikesztyűket és szájmaszkokat. A piacon mi vagyunk az egyetlen kereskedő, ahol az eladók gumikesztyűben, maszkban, védőkordonnal elválasztva áruljuk a termékeket, amelyeket nem foghat meg a vevő. Az üzlethelyiségeinket naponta hatszor mossák fel fertőtlenítővel stb. A jó minőségű fertőtlenítőszer pedig ötliteres kiszerelésben 30 ezer forint!

Az áremelkedéseknek tehát megvan a logikus és akár tetszik, akár nem, kényszerűen elfogadható indoka. Vagyis nem feltétlenül visszaélésen, tisztességtelen kereskedői magatartáson alapul! És annak is ára van, mint látjuk, hogy városunkban nem volt eddig számottevő áruhiány, sem a boltokban, sem a piacon és a piaccsarnok üzleteiben.

SZIGORKODÁS A PIAC MŰKÖDÉSÉT ILLETŐEN

A piac megszigorított nyitva tartásának kérdése a kormányrendelet korlátozó hatásainak következtében jószerével lecsengett, de azért nézzük meg a jogi hátterét, mert ki tudja, mi lesz még, mire ez a járványveszély elmúlik a fejünk felől:

A Törökszentmiklósi Önkormányzat 2020. március 16-tól megszüntette az árusítást Városi Piac területén, beleértve a Piaccsarnok belső elárusító területét is. Kimondva, hogy továbbra is folytathatják az árusítást a Piaccsarnokban lévő üzletek, amelyek kiszolgálása az épületen kívülre vagy megközelítése az épületen kívülről történik. Ugyanez vonatkozik a piackiszolgáló épületben lévő üzletekre is.

Csakhogy más településeken semmiféle korlátozás nem érinti a vásárcsarnokok, piacok működését! Erre pedig az a magyarázat az egyik környéki, Törökszentmiklóshoz hasonló kisváros jegyzője szerint, hogy ez a fajta korlátozás, ami nálunk be lett vezetve, valójában jogalap nélküli intézkedés, mert nincs olyan magasabb szintű jogszabály, amelyre ezt alapozni lehetne. Ezért az illetékes Kormányhivatal akár határozatban szüntethetné meg az Önkormányzat jogsértő intézkedését. Ráadásul közben megszűnt a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet is, így ez sem ad a piac működését korlátozó törökszentmiklósi eljárásra jogi hivatkozást.

Meg lehet azonban a piac működtetését más oldalról is közelíteni jogilag: A piacüzemeltetés önként vállalt önkormányzati feladat, tehát nem az önkormányzati törvényben rögzített kötelezően ellátandó tevékenység, így bármikor be lehetne szüntetni akár az egésznek a működését. Ezt viszont esetünkben felülírja az uniós forrásból történt felújítás, hiszen ilyen esetben általában 5 éves fenntartási kötelezettséget írnak elő a pályázati kötelezettségek. Mindehhez pedig most a katasztrófavédelmi törvény rendelkezése szerint veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolhatja a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatásköreit, tehát Markót Imre - ha így nézzük - jogszerűen korlátozta a piac működését.

A történések azonban újabb helyzetet hoztak: 2020. március 21-től a piaccsarnokon belül az árusítást ismét engedélyezték, hivatalos megfogalmazásban annak érdekében, hogy minél több helyi termék, vagy kistermelő által megtermelt élelmiszeráru jusson el a vásárlókhoz. Ezt a fajta könnyítést támasztja alá az agrárminiszter mai kijelentése is, amelyben a koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő újranyitására szólította fel az érintett települések polgármestereit.

Nálunk az egy hét óta újra megnyitott piaccsarnokban az árusítható termékek kizárólag az eddig is már a csarnokban forgalmazott termékek és kistermelői élelmiszerek vagy élelmiszer alapanyagok (pl. zöldség, gyümölcs) lehetnek. A piaccsarnok csak egy bejáraton keresztül közelíthető meg, és egyszerre csak 10 vásárló tartózkodhat az elárusító térben. A szabadtéri árusítás tehát továbbra is tilos nálunk, azzal az indoklással, hogy oda jobbára az idősebbek jártak, nem is annyira vásárolni, hanem egymással találkozni, beszélgetni, márpedig minden eszközzel csökkenteni kell a találkozási pontokat, lehetőségeket, hogy megvédjük az időseket a rájuk különösen veszélyes koronavírus-fertőzéstől.

A piac üzemeltetésében tehát a korlátozások célja, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására tett kormányzati javaslatok, megvalósuljanak: ne alakuljanak ki nagyobb létszámú csoportosulások. A piaccsarnok korlátozott nyitva tartásával pedig ez az elv nem sérül. Sokan mondták ennek ellenében, hogy éppenséggel a szabadtéri vásárlás kevésbé veszélyes, kisebb a vírus egymásnak való átadása kockázata, míg a zárt légterű boltok - ahová bekényszerültek az emberek - ilyen szempontból veszélyesebbek. Az idősek számára kijelölt vásárlási időszak azonban enyhít ezen a veszélyen. És egyébként is, akár változatlanul, akár korlátozásokkal működnek a helyi piacok, mindenütt az a tapasztalat, hogy lényegesen visszaesett a forgalmuk.

Sebők Emília


A képek a szerző felvételei.