PIACFELÚJÍTÁS – RÉSZLETEK

A piacfelújításról írt cikkem megjelenése után több kérdést is kaptam az olvasóktól, amelyekre a tervező Vándorépítész Kft. szakembereitől, illetve Markót Imre polgármesterünktől kértem választ.

Kérdés: A piacfelújítás alapkérdését feszegetik többen az érdeklődők közül. Mekkora most a használt árusítási terület nagysága és mekkora lesz a felújítás után? A látványterveket nézegetve ugyanis nagyon úgy tűnik, kisebb felület fog rendelkezésre állni a piacozáshoz mint eddig! Ez pedig főként az iparcikkárusokat, bazárosokat, használtcikk árusokat érintheti hátrányosan.

A tervezők válasza: AZ ÁRUSÍTÁSRA FELHASZNÁLHATÓ TERÜLET NŐNI FOG!!!!

Jelenlegi árusítási terület:

  • WC előtti terület - változatlanul rendelkezésre áll (kb. 890 m²)
  • Szabadtéri színpad mögötti Vásárhelyi Pál utca közötti terület: 740 m²,

ebből park lesz, ez a pályázat tárgya

  • Jelenlegi parkoló területe: 915 m², ez megmarad parkolónak
  • A jelenlegi zöldségpiac: 1044 m² (fedett asztalok hossza: 160 folyóméter/fm)

Mindez összesen: 3589 m² (Egyébként ennek a területnek bizonyos része most rosszul használható a terep és burkolatviszonyok miatt.)

A telepített asztalok hossza jelenleg: 490 fm

A felújítás után:

- WC előtti terület - változatlanul rendelkezésre áll (kb. 890 m²)

- A zöldségpiac területe - fedett asztalok hossza: 216 fm, a terület észak felé szabadtéri asztalos árusítással bővül. (zöldséget vagy mást fognak árusítani ott, ez eldöntendő) területe: 1601 m² lesz.

- A jelenlegi Tsz-udvar bejáratánál lesz a piac gépkocsi bejárója.

- A bejáró másik - északi - oldalán létrejövő asztalos árusítás alapterülete: 484 m²

- A kiépítendő parkolók árusításra használhatóak. Alaprajzi elrendezésük lehetővé teszi, hogy a galamb/hal, illetve az iparcikk/bazáros árusítók elkülönülten árusíthassanak.

Az így létrejövő parkoló árusító területe: 491+439+473 = 1403 m²

(Mindezek mellett még marad parkoló funkció is, például akadálymentes parkoló is épül a piac területén 2 db + végre használhatóvá válik a Vásárhelyi - Táncsics sarkán lévő parkoló.)

Mindez összesen, a felújítás után: 4378 m²

A felújítás után a telepített asztalok hossza: 550 fm

Kérdés: ­Többen érdeklődnek, hogy az új piaci rendben hol kapnak helyet a baromfiárusok? Ők a Kölcsey utcával szemben, a bazárosok utáni kis részen szoktak árulni napos baromfit, de vágni való jószágokat is. Karácsony előtt az élőhal-árusítás is itt történik.

Idekapcsolódik, de másik helyen voltak eddig érdekeltek, a galambászok kérdése, akik a kínai boltnál, a Bella szépségbolt háta mögött adtak-vettek egymás között már évek óta. Velük mi lesz, hol lehetnek a felújított piacon?

A tervezők válasza: Ez üzemeltetői kérdés. (A piac üzemeltetője a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. - S. E.) Tervezőként úgy gondoljuk, hogy az árusokkal le kell ülni és az igényeknek megfelelően elosztani az árusításra szánt területet. Ha ez már megépült, akkor átadás előtt egy helyszíni bejárást fog az üzemeltető kezdeményezni, és elmondja a javaslatát. A helyszínen egyszerűbben lehet a területek nagyságát, használhatóságát látni, mint négyzetméterekkel megadni.

Hatalmas terület burkolása fog elkészülni:

- 1030 m² aszfalt burkolat (parkoló)

- 3010 m térburkolat

- 1710 m² aszfaltút

- 1450 m járda-térburkolat.

Mindez úgy, hogy több mint 2600 m² zöldfelület épül ki, újul meg.

Kérdés: Más jellegű érdeklődés, hogy a volt Tiszatáj Tsz épület lepusztultságában is szép vaskapujának mi lesz a sorsa a bontás után? Lokálpatrióta érzelmű helyiek - magam is - fontosnak tartanák, hogy ez a kapu ne fémhulladék-sorsra jusson, hanem valamiképpen megőrződjék a városnak. Mi a szándék ezzel az értékkel?

Markót Imre polgármester válasza: Nem volt külön elképzelés ezzel a kapuval, de természetesen a jövő számára meg fogjuk őrizni, és ha lesz valamilyen jó helye, vagy születik valamilyen javaslat az újbóli felhasználására, akkor ott beépítésre kerül.

Sebők Emília


A látványterveket a Vándorépítész Kft. készítette.

A volt Tsz-kapuról a képek a szerző felvételei.A téma első megjelenése: MEGÚJUL A PIAC!