EGY PATIKÁVAL KEVESEBB

Lesz helyette másik?

Évek óta hat közforgalmú gyógyszertár működik Törökszentmiklóson, biztosítva a lakosság humán célú gyógyszerekkel való kiszolgálását.

Pontosabban már csak múlt időben igaz az állítás, mivel a nagy múltú Szentháromság Patika ajtaján (Kossuth Lajos út 171.) a kiírás arról tájékoztat, hogy: A gyógyszertár megszűnt. Már 2018. december 1-jétől megszűnt, az arra élők bizonyosan észlelték, talán fájlalták is. A város más részein lakókhoz azonban csak később jutott el az információ, és kezdtek eltöprengeni ezen. Velem is így történt, ezért most kértem meg Antalné Dr. Valyon Ilona szakgyógyszerészt, mondja el, mi van a bezárás hátterében és várható-e újranyitás. Két oldalról is érintett az ügyben, egyrészt mivel ő a gyógyszertárnak eddig helyet adó épület tulajdonosa, másrészt pedig, mert övé az ugyancsak történelmi múltú Fehérkereszt Gyógyszertár a Kossuth út és az Almásy út sarkán, ahol egyúttal ő a működést biztosító személyi jogú gyógyszerész.

Ahogyan a ház falán elhelyezett emléktábláról is megtudhatjuk: A Szentháromság Patika múltja 1911-ig nyúlik vissza, akkor nyitott meg a mai Kapisztrán utca sarkán a település harmadik gyógyszertára. Az 1927-ben történt tulajdonosváltással jelentős átépítés ment végbe, megváltozott az épület kinézete. De hiába, hogy jól bírta az idő megpróbáltatásait, 1984-ben lebontották. Ahol most megszüntette működését a Szentháromság Patika, azt a házat 1997-ben építtette a Tiszapharma Bt. tulajdonosaként Antalné Dr. Valyon Ilona. De nem ő döntött most a gyógyszertár bezárásáról! Bérbe adta a helyiséget, és tőle jogilag függetlenül, saját jogon működött a gyógyszertár.

Csakhogy egyre kevesebb haszonnal, majd egy idő után egyértelműen ráfizetéssel működött - mondhatjuk így - az Alvég patikája. Számos tényező játszott ebben közre, amelyek közül az alapvető az, amely az országban más, kisforgalmú patikákat is hátrányosan érint: A vényköteles gyógyszerek ára, az abban a gyógyszertáraknak biztosított árrés kötött, és úgy van államilag megszabva, hogy az ma már nem nyújt fedezetet a költségekre. A költségek ugyanis erőteljesen növekednek a minimálbérek, szakmai bérminimumok központi emelése, valamint a lakossági rezsicsökkentést ellensúlyozandóan növelt vállalkozói energiaárak miatt. A szabadon forgalmazható készítmények (vitaminok, étrendkiegészítők, kozmetikumok stb.) árát meg nem lehet egy határon túl emelni, hiszen itt versenypiac van, és nemcsak a többi gyógyszertárral, hanem a drogériákkal, boltokkal is.

Nagyobb forgalmú gyógyszertárakban a kötött áras gyógyszerek miatti jövedelemkiesést mégis ellensúlyozni tudják a magasabb árrésű, szabadon forgalmazható készítményekkel, de a Szentháromság Patikának ehhez sem volt elég nagy a vevőköre. Sajátos helyzet alakult ki ugyanis Törökszentmiklóson azáltal, hogy a városközpontban a több mint 130 éve az adott helyen lévő Fehérkereszt mellé még másik két gyógyszertárnak is engedélyezte a szakhatóság (ez nem önkormányzati jogosultság!) a betelepülést. Így a koncentrált kínálat elvonta a forgalom egy jó részét a távolabbi patikáktól. Hiszen az EGYMI-ben kapott receptekkel a betegek természetszerűleg egy közeli helyre mennek be, és akkor már ott vásárolják meg a nagyobb árrésű, szabadon forgalmazott termékeket is. 

Több szakorvos is itt tart magánrendelést

Valamennyi itteni gyógyszertár forgalma megérezte az elmúlt években három termékkör jószerével teljes kiesését: A tápszereket árulják a drogériák is, de ez általános hatás. Nálunk viszont elvitte az állatgyógyászati készítményeket és a gyógyászati segédeszközöket is tőlük a külön ezekre szakosodott boltok megnyitása.

És hát a Pingvin Patika! Az ő megjelenésük érzékeny veszteséget okozott a többieknek, mindnek. Első időkben a nagyvonalúan alkalmazott pontgyűjtési rendszerben külön boltot üzemeltettek a Budai Nagy Antal utcában a levásárlásra. A jogszabályváltozás aztán ennek véget vetett, de még a visszafogott pontgyűjtés is, a jól használható bevásárlószatyrok ajándékozása és az akciók továbbra is nagy vonzerőt, elszívó erőt jelentenek.

Logikusan vetődik fel azonban a kérdés, ha a piaci versenytársak ilyen eszközökkel szereznek előnyöket, akkor miért nem élt ilyesmivel a Szentháromság Patika is, hogy fenn tudjon maradni. Antalné Dr. Valyon Ilona magyarázata erre, hogy önmagában nem tud akciózni egy gyógyszertár, a kisforgalmúakat pedig nem veszik be az ún. hálózatos patikák körébe, ahol a közös árubeszerzés, kiszállítás alacsonyabb költségeket eredményez. És az épületben szintén bérbe adott orvosi rendelők működése sem jelentett előnyt. Olyan szakmákban fogadják ott magánbetegeiket az orvosok, amelyek nem járnak jelentős receptfelírással, és a patika az ő esti rendelésükig nem is tudott nyitva lenni.

Bezárult tehát a lehetőségek köre, ezért bezárt a Szentháromság Patika, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) visszavonta az ottani gyógyszerész működtetésre módot adó személyi jogát. Megpróbálták ismételten patikaműködtetésre bérbe adni a berendezett, felszerelt helyiségeket, de nem volt megfelelő érdeklődő. Ami a fent leírt ágazati és helyi viszonyok mellett nem is furcsállható. És további nehézséget jelent, hogy egy törvénymódosítás 51 %-os tulajdoni hányadot ír elő a működtető személyi jogos gyógyszerésznek. Ez komoly anyagi megterhelés, amit szintén ki kellene tudni gazdálkodni.

Ráadásul az is bonyolítja a helyzetet, hogy új közforgalmú gyógyszertár létesítésére az egészségügyi államigazgatási szerv nálunk akkor írhatna ki pályázatot, ha az így ismét hat gyógyszertárra átlagosan legalább legalább 4500 lakos jut. Törökszentmiklós 20 ezer fős népességére viszont ez alapján csak négy gyógyszertár "jár", már az ötödik is "többlet". Ennek ellenére semmi sem elképzelhetetlen, ha akad vállalkozó gyógyszerész és befektető egy új patika nyitására valahol a városban, és az önkormányzat ügyes lobbizással mellé áll, akár meg is történhet.

De abban például még így sem nagyon érdemes reménykedni, hogy valaki a vasúton túli területre kérne gyógyszertár-nyitási engedélyt. Ez ugyan szolgáltatás, de nem közszolgáltatás, hanem kemény üzleti alapokon működő vállalkozás. Ha a várható forgalom nagysága alapján nem éri meg, akkor nem fog közforgalmú gyógyszertárat nyitni senki az egyébként ellátatlannak minősülő területen. (Úgy tudni, hogy már az Amaryllis Gyógyszertár nyitása idején is a vasúton túli terület jött szóba...) Miként például az aprófalvak jelentős részében sem nyitottak patikákat, amikor pedig a liberalizálás ezt lehetővé tette volna. Ami megoldást jelenthetne, hogy kisebb, ún. fiókgyógyszertárat nyitni, arra viszont nem ad a hatályos törvény lehetőséget ott, ahol van (nálunk vannak!) közforgalmú gyógyszertár.

A Szentháromság Patika épülete pedig gazdát keres. Profilkötöttség nincs, az orvosi rendelőre szóló bérleti jogok sem jelentenek problémát. Sajnálhatjuk a történelmi múltra visszavezethető patikát, de megmarad a szép kis épület!

Sebők Emília

A fotók a szerző felvételei.


Kapcsolódó helytörténeti cikk: PATIKATÖRTÉNET TÖRÖKSZENTMIKLÓSON