ŐRIZETBEN AZ EGYIK POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐJELÖLT!

A Bander Ferenc ellen - adósság miatt - elrendelt végrehajtás során 2019. szept. 19-én délelőttre volt meghirdetve az árverésen eladott, Ady Endre utcai házából történő kilakoltatása.

Az eljárásra rendőrök is érkeztek a ház elé, de az adós a végrehajtó többszöri felszólítása után is határozottan kijelentette, hogy az ingatlanba való bejutást nem biztosítja. Majd a helyzet odáig fajult, hogy rendőri intézkedésre is sor került, az érintettet bilincsben vitték el az akkor már bűnügyi helyszínről. Városunk egyik polgármester- és képviselőjelöltjét!

Egy ilyen eset érhető módon felizgatja a helyi közösséget, azon a napon szinte másról sem szóltak a városban a beszélgetések. Majd némiképpen lenyugodva már azt latolgatták az itt élők, hogy milyen következményei lehetnek Bander Ferencre nézve az esetnek, és akkor most mi lesz a jelöltségeivel?

Érdeklődésemre dr. Kovács Katalin százados, főügyészségi katonai ügyész, helyettes szóvivő arról tájékoztatott, hogy ebben az ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt folytat nyomozást. A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd gyanúsítottként hallgatta ki és indítványozza letartóztatásának elrendelését. A gyanúsított nem tett panaszt a gyanúsítás ellen, a fegyverhasználatot elismerte, azonban bűnösségét tagadta.

Ami Bander Ferenc ezek utáni részvételét illeti az önkormányzati választásokon, azzal kapcsolatban idézzük fel a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjének, dr. Libor Imre jegyzőnek a legutóbbi interjúnkban a jelöltek esetleges kizárásának, illetve méltatlanságának eseteivel foglalkozó válaszait és a vonatkozó jogi szabályozást:

A Helyi Választási Irodának azt kell ellenőriznie, hogy a jelöltté válni kívánó személy rendelkezik-e passzív választójoggal, tehát a választáson megválasztható-e. Ha igen, az érintett személy szerepel a központi névjegyzékben. Nem szerepelnek a központi névjegyzékben,

  • akit a bíróság bűncselekmény elkövetése, vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizárt,
  • aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
  • aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
  • aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll.

A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy - jog szerint - Bander Ferenc továbbra is választható jelöltje a törökszentmiklósi polgármesteri posztnak, illetve az 1. választókerület képviselőségére.

A méltatlansági szabályok akkor érvényesülnek, ha megválasztják az érintettet. Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti - más okokat most nem említve - annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását

  • akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
  • akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi.

Bander Ferencre, esetleges megválasztására nézve, egyelőre egyik méltatlanná válási ok sem áll fenn, hiszen

  • nincs jogerősen elítélve, és a hazai igazságszolgáltatás tempóját ismerve, ügyében nem is valószínűsíthető bármilyen - akár felmentő - jogerős döntés megszületése addig, amíg az új képviselő-testület első ízben erről dönthetne.
  • A mintegy 6 millió forintos adótartozása - amely okán korábban vele összefüggésben a méltatlanság lehetséges esete felmerült -, a döntő időpontig (megválasztását követő 60 napon belül) kiegyenlítésre is kerülhet, még az elárverezett ház végrehajtóhoz beérkezett árából is.

A választási jogszabályok tehát jelen helyzetben nem korlátozzák Bander Ferenc megválaszthatóságát az általa "megpályázott" tisztségekre. Így egyelőre nem a bíróság, hanem a választópolgárok ítélete dönti el, hogy lehet-e belőle egy város polgármestere és/vagy egy választókerület képviselője...

Sebők Emília

VÉGREHAJTÓI JEGYZŐKÖNYV - 1. OLDAL

2019.09.19.

A fenti napon a fenti helyen és időben a rendőrség közreműködésével az árverési vevő jelenlétében megjelentem az árverésen értékesített Törökszentmiklós, belterület 1787. hrsz-ú, természetben Törökszentmiklós, Ady E. u. 11. sz. alatti ingatlan birtokba adására. Az eljárás kezdetén a jelenlévők figyelmét felhívtam arra, hogy nem járulok hozzá kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak bárminemű közléséhez. Az adóst ezt követően tájékoztattam az eljárás céljáról és felhívtam arra, hogy az ingatlant hagyja el és bocsássa az árverési vevő birtokába. Az adós figyelmét felhívtam arra, hogy amennyiben az ingatlant nem hajlandó önként elhagyni és az abba való bejutást biztosítani, úgy a rendőrség közreműködésével kényszerintézkedés alkalmazására kerül sor, ami annyit jelent, hogy az ingatlan felnyitásra, a zár lecserélésre kerül, és neki az ingatlant el kell hagynia. Az adós többszöri felszólításomat követően határozottan kijelentette, hogy az ingatlanba való bejutást nem biztosítja. A fentiekre tekintettel az árverési vevő által biztosított lakatos a kapun található lakattal lezárt láncot levágta. Ezt követően a két végrehajtó helyettes kollégával a ház udvarára beléptem, mikor az adós fegyvert rántott és célzott lövéseket adott ránk. Az udvarból kimenekültünk, az adós a kapuig utánunk jött és az utcán is további lövéseket adott le. A rendőrök ezt követően lefegyverezték és bilincsben a helyszínről elszállították. A rendőrség a területet bűnügyi helyszínné nyilvánította és a helyszínelés idejére lezárta. A rendőrség a területet 14.35 órakor adta át a végrehajtó részére... / Dr. Hangai-Dormán Bernadett Önálló bírósági végrehajtó


A jelöltekről és szabályokról előzőleg: JELÖLTEK. DE MILYENEK?