MIT KÍVÁN AZ 1. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET?

Már csak néhányat alszunk, és szavazunk! Az 1. sz. egyéni választókerületben lakók ismét az urnákhoz járulnak, hogy a január 19-ei időközi választáson végre - remélhetőleg - eldőljön, ki lesz az önkormányzati képviselőjük. Mészáros Zoltánné Dancza Anikó (OSZE) vagy dr. Pataky Tibor (Fidesz-KDNP). Ezzel egyrészt megszűnhet a képviselő-testület összetételéből eredő bizonytalanság, másrészt pedig közvetlen képviseletet kap lakóhelyünk a várost vezető testületben.

A versengés különféle terepeken zajlik, például abban, ami nekünk legfontosabb kell/kellene legyen, hogy képviselőként ki miként és milyen jövőt, milyen jövő megteremtésének segítését ígéri az itt élőknek. Mitől lenne jobb az élet a  körzetben? És olyan nagyon egyik képviselőjelölt sem érdeklődött! Pedig van itt 2071 választópolgár, a legkülönfélébb igényekkel, elképzelésekkel. De vannak közös gondjaink, amelyekre megoldást - és nem esetenként vicces ötletelést vagy még azt sem - remélünk a képviselőnk aktív szerepvállalásával is.

JÖVŐKÉP NÉLKÜL

A mostani, időközi választásra készülődve ezért újságírói körkérdést intéztem az itt élő barátaimhoz, kedves ismerőseimhez, írják meg: Mi az, amiben változást szeretnének közvetlen környezetükben, körzetünkben mihamarabb vagy a következő öt éves önkormányzati ciklusban? Miben remélik a most megválasztásra kerülő képviselő segítségét, közbenjárását, hogy javuljon itt az életminőségünk?

És jöttek a szokásos válaszok, útról, járdáról, szemétről és hasonlókról. Majd megérkezett a nekem szomszédos Kazinczy utcából dr. Tóth Katalin sebész orvos - aki egyébként a járás, így a város Egészségfejlesztési munkájának szakmai vezetője 2018 óta -, válasza. Ezt írta:

"Azt szeretném, hogy választott képviselőink a közérdeket tisztelve lássák, és belássák lehetőségeiket és a korlátokat is. Szeretném, ha messzebb is néznének a mindennapi problémákon (ez utóbbi a hivatal része szerintem). Szeretném, ha látnék stratégiai tervezést, merre haladjon Törökszentmiklós! Szeretném, ha az lenne a cél a Képviselő-testület gondolkodásában, hogy gyerekeink jöjjenek vissza, mert érdemes, vagy nyugdíjasai jöjjenek vissza, mert arra csodálatos a város. ...Szeretném, ha jövőképet látnék, én is, más is. Véleményem szerint, ez kisváros, minden választókörzet hasonló problémákkal küzd, ami a mi sajátosságunk, az 1. körzeté is. De egyik jelölt sem állt elő speciális tervvel, amit képviselni szeretne. Ezek alapján csak reménykedem abban, hogy a Testületben mindenki feltalálja magát. Az egyéni kívánságok nem feltétlenül igazodnak a város fejlesztési tervéhez, de sokszor nem is vehetők figyelembe a környezeti feltételek miatt." 

Az Ady Endre és a Hársfás utca kereszteződése 1960-ban, a mainál jóval ritkább beépítéssel. (Forrás: fentrol.hu)

Köszönöm, hogy dr. Tóth Katalin behozta ezt a megközelítési szintet egy körzet jövőjéről való gondolkodásba! Mert valóban egy az egész városra kidolgozott jövőkép kellene, hogy meghatározza a napi és a helyi teendőket. Ha elkezdünk kutakodni a közelmúltunkban, találunk is a hivatali anyagok között csuda hangzatos címeken ilyen-olyan stratégiai fejlesztési tanulmányokat, határozatokat. Amelyek elfogadásuk után inkább a fiókban pihentek, mint gyakorlati kézikönyvként forgatták volna őket.

"Ez a város nincs kitalálva!" - mondta valaki igen találóan. De a mindenkori városvezetők mentségére legyen szólva, egyre kevesebb is a lehetőségük arra, hogy egy bármily jól kidolgozott hosszú távú fejlesztési stratégiára, ha úgy tetszik jövőképre alapozva döntsenek egy-egy év költségvetésében a finanszírozható teendőkről, fejlesztésekről. Kormányokon átívelő tendencia, hogy az önkormányzatok mind szűkösebb pénzellátmányból kénytelenek működni, a pályázatokon pedig gyakran nem arra lehet finanszírozási forrást szerezni, amire az adott településen legnagyobb szükség lenne. Így aztán gyakran olyan fejlesztésekbe fognak, amelyekre pénzt lehet nyerni, még ha más célra jobban kellene is a támogatás.

HÉTKÖZNAPI SIRÁMAINK, IGÉNYEINK

A mindennapi problémáink, legyenek a települési jövőkép hiányából eredőek vagy csak egyszerű, földhözragadt sirámok, mégis az életminőségünk befolyásolói. Lássuk, mit kíván/kívánna az 1. számú választókerület jobbítani, miben számít a megválasztásra kerülő képviselő segítségére is:

UTAT! - Ki itt, ki ott lakik, más irányokban hagyja el otthonát és tér haza, ezért még körzeten belül is nagyon eltérő közlekedési viszonyok között éljük mindennapjainkat. Itt most a mi ilyesfajta gondjainkról lesz szó, miközben persze tudjuk, hogy a városban több tíz kilométernyi út és járda vár felújításra, pénz hiányában reménytelenül. Az utak, járdák felújítása ugyanis állami támogatás nélkül, önkormányzati forrásokból nem lehetséges. Az állami pénzek pedig a kelleténél sokkal vékonyabban csordogálnak erre a célra.

- Hogy először hazabeszéljek: A viszonylag nagy átmenő forgalmú Ady Endre utcában az úttest olyan keskeny, hogy ha két autó találkozik, akkor csak úgy férnek el egymás mellett, ha jólneveltem szélre húzódnak mindketten. Csakhogy ott letöredezett útszél és esetenként felvágott sár fogadja a külső kerekeket a padkán. A körzet előző képviselője, Fejes Tibor nem egyszer próbálta ezt a teendőt bevetetni a város éves költségvetésébe, de sajnos nem járt sikerrel.

Az utca maga nem lenne szélesebb, de ha a padkát leaszfaltoznák, nem kellene a megtört széleken lavírozni. És mivel keskeny az úttest, pl. egy kukásautó mint nehéz jármű töri az úttest burkolatának szélét. Tudom, számos más utcában ugyanez a probléma, de itt elég nagy az átmenő forgalom, ezért jobban érzékelhető.

A keskeny Ady Endre utca enyhe télben, kukázó járatnapon  (A szerző felvétele.)

- Még tavaly ősszel eredményes lett a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat, amelynek eredményeként a Hársfás utca felújítására nyert el városunk 29,5 millió forint támogatást. Igencsak öröm ez nekünk, hiszen a körzet egyik fontos összekötő útjáról van szó. Ebből az összegből a Táncsics és a Győrffy utca közötti szakasz újulhat majd meg. Ahogyan arról múlt év októberében Markót Imre polgármester beszámolt: Új aszfaltburkolat, kétoldali padkarendezéssel, kétoldali nemespadka építéssel.

Igaz, a mi körzetünk a Győrffy utcáig tart, de a Hársfás utca nem ér ott véget. Jó lenne hát, ha nem maradna szó szerint félúton abba a felújítás, ha a város saját pénzből kiegészítené a pályázati forrást, és végig felújítanák a Hársfást!

- Minden bizonnyal a legnagyobb ilyen jellegű feladat a körzetben, amely már jó ideje vár megoldásra: a Győrffy István utca Kossuth útra való felvezetésének átépítése. Itt a feljáróhoz vezető Győrffy István utca vonalvezetése a Vásárhelyi utcát keresztezve megtörik, ami lenn, a part alatt okoz balesetveszélyt. Majd pedig a rendkívül szűk feljáró fenn nem ad elegendő belátást, főképpen a Kossuth úti járdán haladó kerékpárosoknak. Ezért itt kifejezetten gyakoriak a balesetek.

Már két évvel ezelőtt is szó volt egy olyan megoldásról - igaz csak középtávú tervként -, hogy megvásárolja az önkormányzat a Kossuth út 65. számú házat, így lehetővé válna a Győrffy utca becsatlakozásának kiegyenesítése és a feljáró kiszélesítése.

- A Kölcsey utcában az ott lévő iskola miatt mérhetetlen - így jellemezte egy ottani lakó - autó- és kerékpáros, valamint gyalogos forgalom van, ami az utcabelieket nagyon zavarja. Sokszor egy gyereket 3-4 felnőtt is kísér... Hogy a probléma, az utca mint lakókörzet forgalmi terhelésének enyhítésére elegendő-e, amit dr. Pataky képviselőjelölt programjában felvázolt, (a forgalmi rend átszervezése, a parkolási lehetőségek bővítése és a sebességkorlátozó tábla visszahelyezése), az inkább kérdéses, mint bizonyos.

- Egyetlen ebben a körzetben élő sem említette nekem adott válaszában közlekedési problémaként a Táncsics utcából a Kossuth útra való balra nagy ívben való kanyarodást. De mert a Fidesz-KDNP jelöltjének programjában ez is szerepel, többeknél - máshol élőknél, viszont erre autózóktól is - , külön rákérdeztem. Nagyon vegyes válaszokat kaptam, amelyek így nem indokolták egyértelműen a probléma - némiképp túldimenzionáltnak tűnő - kezelését. Célszerű azonban megjegyezni, hogy ennek a megoldása közvetlenül nem önkormányzati lehetőség és feladat! És amíg nincs felmérve a probléma valós mérete, a beruházási igény sem alátámasztott. Mégis úgy véltem, érdemes ezzel alaposabban foglalkozni, ezért a felvetődő kérdésekre magától dr. Pataky Tibortól kértem válaszokat. Az interjú az alább megadott helyen olvasható. *

LEVEGŐT! - A terület igencsak vegyes lakókörzeteket foglal magában, a nagy forgalmú Kossuth út egy szakaszát, lakótelepeket és hagyományos családi házas övezeteket, a piacot stb. Így ahhoz, hogy jobb levegőt lélegezhessünk be, több környezeti tényezőn is javítani kellene, ezek között:

  • A Kossuth útra beáramló gépjárműforgalmat enyhíteni kellene, például azzal, hogy a szolnoki nagy, nehéz kukásautók ne itt dübörögjenek, zötykölődjenek át a városon. Ezzel a zajártalmat is mérsékelnénk.
  • Mostanában ugyan kevesebb a levegőszennyezési panasz az öntödére, de lehet azért, mert éppen kevesebb a megrendelésük, ezért ez a probléma bármikor újraéledhet... Jó lenne tudni!
  • A körzet északi részén folyik a Tinóka, amely ugyan mint élővíz, nem a város kezelésében van, és 2018 elején, a szennyezés utáni helyreállítás során a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szervezésében kotorták, rendbe tették, az állapotát figyelemmel kell kísérni, mert onnan is áramlott a korábban a rossz szag.
  • Az elkerülő út melletti pulykatelepet sokan gyanúsítottuk már azzal, hogy a nyár este, éjszaka a lakóövezeteinket elárasztó kifejezetten baromfibűz tőlük származik. De volt, hogy akkor is éreztük a kellemetlen szagot, amikor az a telep éppen üres, sőt fertőtlenítő takarítás, meszelés után volt. Ki kellene hát nyomozni, hol van a bűz forrása és megszüntetni, mielőtt jön a kánikula...

Új telepítésű facsemeték a Vásárhelyi utcában (A szerző felvétele.)

VIZET! - A vízzel csak két baj lehet, ha van, és ha nincs. Ám a helyzet bonyolultabb is lehet:

  • Jó sok pénzből és nagy munkával megtörtént a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a Vásárhelyi utca egy részén és környékén, mégis azt panaszolják az arra élők, hogy az esővíz elvezetése továbbra sem megoldott a körzetben, például a Kölcsey utcában. Utóellenőrzést kellene hát itt folytatni!
  • Az ivóvíz minősége kritikán aluli, sem inni nem lehet, sem pedig főzni vele. - hajtogatják jó ideje az itt élők. A szakemberek meg azzal magyarázzák, mondhatni, már szokásból, hogy a fertőzések elkerülése miatt kell a sok klór a vizünkbe, és mivel mi közel vagyunk a vízműhöz, itt jobban érezzük, elszenvedjük a klórozást, mint a város távolabbi részein lakók. Valami megoldást kellene erre is találni, bár tudjuk, hogy az önkormányzat mozgástere e téren már minimális, hiszen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a vízszolgáltató.

Ennyi! És ez még nem is minden, amit szeretnénk!!

Sebők Emília


* BALRA NAGY ÍVBEN – Interjú a képviselőjelölttel