MI TÖRTÉNIK A BÁTHORY UTCÁBAN?

Az elmúlt évek közmeghallgatásainak állandó és fölöttébb karakteres szereplője volt Polgár László, aki meglehetős határozottsággal szólt a Báthory utca útviszonyainak jobbításáért, az úttest és a járda felújítását is követelve. Mindezidáig eredménytelenül.

Mert abból a szerény összegből, amelyet évente ilyen célra tud fordítani a város, mindig megelőzték rosszabb állapotú utcák a Báthoryt. És hát, ami az úttestet illeti, az tényleg nem tűnt a helyi átlaghoz képest tűrhetetlenül rossznak. A járda viszont éppenséggel, való igaz, pontosan Polgár úrék portája előtt veszélyesen lejt az árok felé. Mondják, volt is már ott emiatt kisebb baleset.

Most 10 nap múlva újra közmeghallgatás lesz! De mi lesz most? Kiteszi magát újra az önkormányzati testület és a polgármester Polgár úr megismétlődő vehemens kritikájának? Amit mostanában a Báthory utcában látunk, arra utal, hogy NEM! Lázas igyekezettel készülnek a közmeghallgatásra! - mondatja velem az újságírói kajánkodás. Az úttesten minden kátyú, minden útszéli törés kijavítva, az útpadkára szép sárga murva kiszórva.

De ami igazán fontos: a Zengő utcától délre elkezdődött a járda javítása is. A sarki épület előtt teljes hosszban új a járda, sőt a kis bejárót is leaszfaltozták a járdához. A mellette lévő ház előtt csak néhány méter új betoncsík van, vélhetően azért ott, ahol igazán elhasználódott a burkolat. Viszont! Polgár úrék előtt még nincs megoldva a probléma! Ott a járda továbbra is, még tegnap este (2019-07-21) is erősen lejtett az árok felé! Ha ezt nem csinálják meg a közmeghallgatás időpontjáig, akkor...!?

Az ügy annyiban különösen kényessé vált, mert az utca lakói most amiatt háborognak, hogy a sarki ház előtt azért lett teljes hosszban a város pénzén új betonjárda csinálva, mert ott lakik a Kölcsey Ferenc Általános iskola egyik igazgatóhelyettese...

Tisztázandó a történéseket és azok kimenetelét, Révi Attilától kértem tájékoztatást, aki alpolgármesterként és a körzet önkormányzati képviselőjeként is illetékes. Ezt a választ kaptam tőle:

"A Báthory utca, mint számtalan másik a városban, komoly felújításra szorul. Mind az úttest, az útpadka, mind a járda sok helyen elhasználódott, így annak folyamatos javítása elengedhetetlen. Ezek a panaszok elhangoztak már több fórumon, így a tavalyi évi közmeghallgatás keretében is. Az említett közmeghallgatáson megígértük, hogy keressük a lehetőségét az úttest felújításának, azonban látnunk kell, hogy a teljes felújítást az önkormányzat idei évi költségvetése nem teszi lehetővé. Az ütőkátyúk javítása így természetesen prioritásként volt kezelve. Lehetőségünk volt rá, így az útpadka zúzott kővel történő megtámasztását is el tudtuk végezni.

A járdaépítés egy szakmailag előre tervezett folyamat részét képezi. Több szempontot is figyelembe véve (elhasználódás mértéke, átmenő forgalom nagysága stb.) jutottunk el oda, hogy az említett szakasz javítását el tudjuk kezdeni. Az elmúlt években is a város több helyszínén folyt járdaépítés, ennek mindannyian szemtanúi lehettünk.

Az utcai pletykákra reagálva határozottan és tiszta lelkiismerettel kijelenthetem, hogy

- Nem tudtam, nem tudtuk, hogy ki lakik az említett sarki házban, a felújított szakasz folytonossága a járda állapotától függ.

- Nem a közmeghallgatástól való "félelem" következtében kezdtük el a felújítást.

- Nem állunk meg féltávnál, a következő napokban tovább fogunk haladni a Vásárhelyi utca felé.

A munka ütemének lassúsága miatt az alábbi információkat szeretném feltétlenül megosztani:

A járdaépítés és a kátyújavítás a közmunka program keretében történik. Látni kell, hogy a közmunkában dolgozók létszáma az elmúlt években radikálisan csökkent, ami oda vezetett, hogy mostanra komoly logisztikát igényel a városüzemeltetési feladatok ellátása. Sajnos többször találkozhatunk olyan esetekkel, hogy egy-egy munkát félbehagynak, mert prioritás miatt át kell menni egy másik területre, és csak később térnek vissza az elkezdett feladathoz. Már most dolgozunk azon, hogy egy eredményes önkormányzati választást követően milyen lépéseket kell megtennünk a városüzemeltetés fenntartása érdekében. Jelen helyzetben a szintén önkormányzati tulajdonú Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft.-t vettük igénybe, hogy a meglévő erőforrásainkat hasznosítva segítsen be a közútjaink kátyúzásába."

Sebők Emília