MÉLTATLAN HELYZET A KATOLIKUS TEMETŐBEN

Temetést intézni soha, senkinek nem könnyű, mert a gyász terhe alatt kell szolgáltatásokról, pénzről, árakról, szervezésről tárgyalni. Most pedig a napokban megváltozott nálunk a katolikus temetőben a temetések ügyintézési rendje, amit még nem ismerni. És hiába, hogy más településeken esetleg már van ilyen eljárási metódus, itt még majd szokni kell. Egyelőre, akik az elmúlt napokban kerültek ilyen szomorú helyzetbe, riadtan nem értik, miért is nem intézhetnek el mindent, mint eddig a volt Pósta Bt./ Kegyelet Kft.-nél.

Pedig hát a katolikus temetőnkben már korábban is adódott furcsa történés: Pár évvel ezelőtt nagy megrökönyödést kiváltó ügy volt, máig emlékezetes, hogy az alig megépült, új ravatalozóépületet a korábbi tulajdonos adóhátraléka miatt, a NAV végrehajtási igénye alapján árverésen értékesítették.* Innentől kezdve azonban - a temetőlátogatók szokásos elégedetlenkedéseit leszámítva - tulajdonképpen nyugalom honolt a sírkertben.

TEMETŐÜZEMELTETÉS KÉRDŐJELEKKEL

Hogy valami változás van készülőben, azt már hónapokkal ezelőtt abból lehetett sejteni, hogy a katolikus temető bejáratánál egy finoman szólva sem odaillő hosszú konténer jelent meg, afféle nagy alumínium doboz, hasonló a kamionok felépítményéhez. Azon túl, hogy városképileg is kifogásolható a holmi "esztétikuma" - bár az illetékesek nem tekintették a város arculati kézikönyvének előírásaival ellenkezőnek - , elfoglal néhány parkoló helyet is, amelyekre szükség lenne, amikor temetésre jönnek a búcsúztatók. Hendrik Zoltán, a körzet fideszes önkormányzati képviselője továbbította is kérdésével a lakossági kritikát a január végi testületi ülésen, de nem sokra jutott vele. Mint kiderült, a konténeres közterület-foglalásra a szolnoki székhelyű Pietas Kereskedelmi Szolgáltató és Temetkezési Kft.-nek egy évre szóló érvényes szerződése van az Önkormányzattal. A cég pedig visszautasítja annak megkérdőjelezését, hogy a konténer - kívülről is megtekinthető - berendezése még belefér-e a közterület-használati szerződés kereteibe.** 

A Pietas neve nyilvános fórumon tehát első ízben a 2020. január 30-i Képviselő-testületi ülésen hangzott el, innen lehetett tudni, hogy újra megjelenik a cég városunkban a temetkezések piacán. Korábban hosszú évekig nyújtottak itt temetkezési szolgáltatást, de aztán szép csendben kivonultak. Félő, hogy a visszatértük nem lesz ilyen csendes, hogy egy ideig békétlenség lesz ott, ahol béke kellene legyen.

Törökszentmiklóson az elmúlt években ezen a szolgáltatási területen piacvezető lett a korábbi Pósta Bt.-t megvásároló Kegyelet Sírkő Kft. és családi társa, a Kegyelet Sírkő Optimum Kft. (a továbbiakban együttesen: Kegyelet Kft.). Közben pedig az átmeneti befektetőtől, nem kis pénzért tulajdonukba került - bár van, aki szerint kifogásolható módon, egy újonnan létrehozott cégbe apportálva - a katolikus temetőben felépült ravatalozó épület is. Szép kerek lenne, lehetne a történet, egy cégfedél alatt a temetkezési szolgáltatás, a kellékértékesítés, a ravatalozó működtetése és síremlékeket is lehet náluk rendelni. 

A kifogásolt konténer és rajta a meglepő tartalmú tájékoztató hirdetmény, 2020. ápr. 22.

Egyetlen, ám lényeges elem azonban hiányzott a Kegyelet Kft. tevékenységi köréből: a temetőüzemeltetés. Papp János, a cég ügyvezető tulajdonosa ezt mindig azzal magyarázta, ha erről szó esett, hogy nem sikerül megállapodniuk a katolikus egyházzal. Adtak erre a munkára árajánlatot, de Bordás Péter helyi plébános ezt nem fogadta el, sőt valójában nem is reagált rá érdemben. Vélhetően magasnak tartotta az üzemeltetés kért díját, bár - állítják - a Kegyelet Kft. nem is nyereséggel, csak legalább a költségeit megtérítő díjért vállalta volna a temetőkert jogszabályilag előírt gondozását. Szerintük erre volna is fedezet a sírhelyek és a szemétszállítás egyház által beszedett díjából, ha abból a pénzből átengednék az üzemeltetőnek a szükséges hányadot. De nem teszik...! 

Más források viszont állítják, hogy a Kegyelet Kft. nem is kívánt a temetőüzemeltetéssel foglalkozni, nem a feltételekben való meg nem egyezés volt az ok. Ez pedig a magyarországi temetők működtetésének gyakori problémájához vezet át, nevezetesen ahhoz, hogy a nagy területen fekvő, és egyre kevesebb temetést befogadó temetők üzemeltetési, fenntartási költségei csak a kifejezetten ilyen célra beszedett díjakból nem finanszírozhatók, különösen, ha ebből a bevételből a tulajdonos egyházak nem is adnak át az üzemeltetőnek. Egyes szakmai vélekedések szerint ezért általában szükség van arra, hogy a temetkezési szolgáltatások bevételéből is költsenek a temető fenntartására. Kevésbé jóindulatú megfogalmazásban tehát a Kegyelet Kft. üzemeltetéstől való távolmaradása úgy is minősíthető, hogy a temetői teendőkből kimazsolázta a hasznot hozókat, a többire nem vállalkozott. - bár hogy ennek pontosan mi volt az oka, ha így volt is, azt nem tudhatjuk!

Mert lehet, hogy igazából egyik fél sem törekedett a megegyezésre, a temető elműködgetett enélkül is. Az egyház viszont a különböző címeken hozzá befolyó pénzből nem nagyon forgatott vissza, nem sokat költött a temetőre. Még egy rendes WC-t sem csináltatott, egy düledező budival tesz eleget az elvárásoknak. A temetőlátogatók meg örömmel használják a Kegyelet Kft. ravatalozó épületének kulturált mosdóit, amelyeknek a víz- és szennyvízdíját, villamos áram fogyasztását a cég fizeti. Mindenszentekkor például az egész hosszú hétvégén nyitva és rendben tartották a vendégek számára a mellékhelyiségeket.

Budi a temetőben. 2020. ápr. 22.

Miközben a Kegyelet-cég és az egyház között nem jött létre megállapodás, az üzemeltetés gondját (ideértve főként az utak és útmenti, sírok közötti növényzet karbantartását) az egyház azzal oldotta meg úgymond, hogy a temető gondozását a város által rendelkezésre bocsátott közmunkások végezték, és igazából nem is rosszul. Annak ellenére, hogy feltételezhetően nem volt közöttük az előírásoknak megfelelő kertészeti végzettségű szakember. Csakhogy a Kormány fokozatosan csökkenti a közmunka finanszírozását, és a közmunkások között egyre kevesebb a férfi munkaerő, így érthetően az egyház más, tartósan működtethető megoldást keresett. Hogy mi lenne ez a megoldás, az - bár szerződéses részletek nem ismeretesek -, most kezd felsejleni a napokban látottakból:

Az elmúlt hét elején - a sokaknak nem tetsző konténer falára - kikerült hirdetményben ezt olvashatjuk: "A temetéseket a továbbiakban kizárólag a PIETAS Kft. végzi. A temetési ügyintézést a temetőgondnokságon kell elkezdeni." Hogy ez így félreérthető-e vagy sem, nehéz lenne megmondani. Mindenesetre csak a katolikus temetőre értendő a kizárólagosság, és az is csak azzal a megszorítással, hogy a temetkezési szolgáltatás temetőn belüli részeire! Ez utóbbi viszont csak akkor derül ki, ha a temettető felhívja a Fadrusz utca elején lévő lepusztult ház, a volt söröző falára kiírt temetőgondnoksági telefonszámokat. Ha kitartóan kérdezősködik, elmondják neki, hogy a temetőn kívüli szolgáltatásokat megrendelheti továbbra is a (Pósta) Kegyelet Kft.-től, ám a sírkerten belüli temetkezési szolgáltatásokat csak a Pietastól. És persze az is elhangzik, hogy a Pietas viszont jogosult a katolikus temetőre nézve a teljes körű temetkezési szolgáltatások nyújtására. Ami ugye nem kis versenyelőny!

De miként függ ez össze a temető üzemeltetésével? Pár nappal ezelőtt a temető körül megjelent új információk nyomán kérdéseket küldtem Bordás Péter helyi katolikus plébánosnak. Többek között arról is érdeklődtem, hogy amint azt feltételezni lehet a kiszivárgott hírek és az alapján, hogy a Temetőgondnokságot a Pietas működteti: "A temetőüzemeltetés elvégzése ellenében kapott-e a katolikus egyháztól kizárólagos jogot a temetőn belüli szolgáltatásokra a Pietas Kft.?" - Választ nem kaptam a plébánostól!

A Kegyelet-cégnél pedig azt panaszolják, hogy az egyház hivatalosan - különösebben méltányosnak nem mondható módon - semmilyen értesítést, tájékoztatást nem adott nekik, hogy az eddigi, néhány éves itteni temetői működésüket alapvetően megváltoztató döntés született. 

Mellesleg a katolikus közösség, a temetőt igénybevevők sem kaptak eleddig az egyház részéről hivatalos tájékoztatást. Legalábbis sem a temető bejáratánál lévő hirdetőtáblán, sem a plébánia internetes megjelenési helyein nem találtam közzétéve egy az új helyzetnek megfelelő, rendeletileg előírt tartalmú Temetőszabályzatot. A temető bejáratánál már megsárgult, kit tudja mikor kihelyezett ún. Temető rendje irat nyilvánvalóan nem aktualizált, és egyébként sem felel meg tartalmilag a követelményeknek. Mert a korrekt Temetőszabályzatnak - rendeleti előírás - tartalmaznia kell például a temetőüzemeltetési (temetőgondnoki) feladatokat és kötelezettségeket is.

A ravatalozó épületben kialakított bemutatóterem, 2017. okt. 26.

És ha már a Temetőszabályzatot hiányoljuk: Abban kellene megadni a temetőben keletkező hulladék gyűjtésének, kezelésének szabályait is. A kifüggesztett Temető rendje csak azt írja elő, hogy "A sírokról lekerülő hulladék anyagot a gondozónak a kijelölt SZELEKTÍV SZEMÉTGYŰJTŐ helyre kell elhelyeznie." Vagyis, csupán a sírokat gondozó hozzátartozók kötelezettségéről van szó. Ezért erre vonatkozó kérdést is küldtem Bordás plébánosnak, hogy megtudjuk: "Mi lesz a temető vasút felőli oldalán, a dél-nyugati sarokban összegyűlt nagy halom szeméttel? Azt kinek a kötelessége lenne elszállíttatni, majd utána rendszeresen gondoskodni a temetőben keletkező szemétnek a kétpói lerakóba viteléről?" - Nem tudjuk meg egyelőre, mert válasz nem érkezett!

A KIZÁRÓLAGOSSÁGOK ÁRA

Mostantól tehát a katolikus temetőnkben, a kerítésen belül csak a Pietas Kft. nyújthat temetkezési szolgáltatásokat, ők végezhetik a ravatalozást, a sírok kiásását és betemetését, a koporsó vagy urna végső nyughelyre szállítását. Főképpen a szolgáltatást igénybe vevők, a hozzátartozók részéről nézve: Minden kizárólagosságban - a versenyhelyzet kizárása miatt - benne van a monopolhelyzet, és a magasra kalkulált monopolárak veszélye. De mert itt egy egyházi, ha úgy vesszük, magántulajdonú temetőről van szó, talán nem vitathatjuk az egyház jogát az ilyen megállapodásra.

Kétségtelen tény, hogy mindeddig viszont a Kegyelet Kft.-nek volt bizonyos fokig monopolhelyzete a katolikus temetőben, hiszen övéké a minden szempontból előírásosan felszerelt ravatalozó épület és a városban évtizedek óta megszilárdult céges háttér. Voltak is panaszok az áraikra. Mégis a Kegyelet Kft.-nek nem volt jogi értelemben kizárólagossága, éppenséggel - mondják Pappék - a Pietas Kft., de más vállalkozás is végzett közben temetéseket, ha nem is nagy számban. 

Temetői szemétdomb, 2020. márc. 17.

Ha tehát a Pietasnak van mostantól mindenre joga a temető kerítésén belül, akkor ezzel a Kegyelet Kft. viszont ugyanitt elveszít jogokat, és ezáltal kockázatossá válik az eddigi befektetéseinek megtérülése. Az általuk megvett és belső helyiségeiben erre a célra kiépített, felszerelt ravatalozóépületnek csak egyes részeit hasznosíthatják ezután. Papp Ádám, a Kegyelet-cégek másik ügyvezetője azonban ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozza, hogy a ravatalozójuk felett a Pietas Kft.-nek ezután sem lesz semmiféle jogosultsága. Bárki igénybe veheti a szertartástermet, ha szeretné a temetéshez, hiszen magánszemélyek bérlik ki, nem pedig cégek. A temetés időpontját a Pietas adja meg, mivel majd ők fogják elhelyezni a szertartás után a hamvakat/koporsót. A ravatalozóépület tehát továbbra is üzemel az összes funkciójával együtt és a lakosság rendelkezésére áll.

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS SZEMÉLYES ZÁRSZÓ

A temetkezési szolgáltatásokat mostantól igénybevevőknek tehát meg kell barátkozniuk a kialakuló új helyzettel: A Pietas Kft. kizárólagossága a katolikus temetőn belüli teendőkre vonatkozik! Mindazt, ami egy temetéshez a temető kapujáig szükséges (például: halott hazaszállítása a kórházból, koporsó és a halott koporsóba helyezése, koszorúk, virágok), azt továbbra is meg lehet rendelni a Pósta/Kegyelet Kft.-nél. Illetve, ha például más településen elhunytat kívánnak itt örök nyugalomra helyezni, az ottani temetkezési vállalkozás is elhozhatja a katolikus temetőnk kapujáig a koporsót vagy az urnát, és azt átadják a Pietas Kft. dolgozóinak. 

Nagy kérdésnek tűnhet a ravatalozás megoldása, hiszen a jól felszerelt, néhány éves ravatalozóépület a Kegyelet Kft. érdekkörébe tartozik. Az ottani ügyvezető azonban nem lát abban korlátozást, hogy az ő kegyeleti termük továbbra is igénybe vehető legyen ravatalozásra. Alternatív megoldásként a Lábassy-kripta kínálkozik a Pietas számára, amelyet korábban is használtak ilyen célra. Most kívülről lefestették, valószínűleg belül is rendbe tették. És mivel a komfortfokozata nem éri el a másik épület kegyeleti termét, feltehetően olcsóbb lesz az igénybevétele.

A két temetkezési szolgáltató közötti verseny tehát korántsem azonos feltételekkel fog folyni, mert a kettejük által nyújtható szolgáltatási csomag nem azonos! Csak hát közben többen is mondogatják a városban, talán afféle városi legendaként, hogy az egri érsek egy ízben úgy foglalt állást, hogy senkit, egyik szolgáltatót sem lehet kizárni a temetőből. Mégis megtörtént!

De közben mintha elfelejtődne, hogy a temető és az ottani szolgáltatások köre nem is a szolgáltató cégekért, hanem azokért az emberekért van, akik oda kívánják temetni szeretteiket, vagy éppen maguk ott kívánnak holtukban nyugodni. Számukra kellene békés, nyugodt körülményeket biztosítani ennek lebonyolításához, figyelemmel a helyi kötődésekre is. És ez elsősorban és leginkább a tulajdonos katolikus egyház és illetékeseinek felelőssége. Ezt kellett volna kellőképpen átérezni, megfontolni és eszerint cselekedni, először, amikor az egyháznál engedélyezték, hogy magáncég építsen ravatalozót a temetőben, majd amikor megvehették volna az elkészült épületet az árverésen. Nem tették! És e pillanatban az is aggályos, hogy a temető működtetése, a temetkezési szolgáltatások terén általuk kialakított új rendszer mennyire felel meg az itteniek igényeinek, elvárásainak. Ha nem válik be, gyorsan változtatni kellene majd. 

Temetőgondnokság, 2020. ápr. 22.

Mert egyrészt van a nem azonos két szolgáltatási kínálat, másrészt a körülményeket nézve most azt látjuk, hogy van egy még mindig szinte újnak mondható, infrastrukturálisan felszerelt ravatalozó épület, amelynek a kihasználása kétségessé válhat, de legalábbis jelentősen csökkenhet. Alternatív megoldásként nehéz elképzelni mást, mint hogy egy pár négyzetméteres, kimeszeléssel "feljavított" kis kriptában lesznek a ravatalozások, búcsúztatások. Az időközben berendezett konténer valódi funkciója pedig hamarosan ki fog derülni, kár ezen huzakodni, majd a tények bizonyítanak, ezt vagy azt. A temetőgondnoksági ügyintézés pedig valameddig, amíg az épületet - remélhetően - teljesen fel nem újítják, a volt söröző lerobbant épületében történik.

Ezért hát azt is megkérdeztem a téma befejezéseként Bordás Péter plébánostól, hogy: "Nem érzi-e Ön személyesen a katolikus egyházhoz és a temetésekhez méltatlannak azt a körülményt, amelyek között a Pietas itt megkezdte a szolgáltatásai nyújtását? Bádogkonténer a temető elé lepakolva és a Temetőgondnokság egy lepusztult volt kocsmaépületben?" - Válasz nem érkezett!

Sebők Emília


A képek a szerző felvételei.


A témáról előzőleg: 

MEGÚJULT RAVATALOZÓ...