MEGÚJULT RAVATALOZÓ...

... és szolgáltatások a katolikus temetőben

Holnap van Mindenszentek napja, melyet a katolikus keresztény világ minden évben november 1-jén ünnepel. Ilyenkor megélénkül a temetők látogatottsága, sokan kimennek a sírkertekbe, azok is, akik esetleg máskor nem teszik. De a temető egész évben üzemel, befogadja az elhunytakat és fogadja az őket búcsúztatókat, a hozzájuk kilátogatókat. Olyan hely ez, ahol az érzelmek legtöbbünket mélyen érintenek, ám a pénzügyek sem maradnak figyelmen kívül.

Ebben az ünnep előtti időszakban beszélgettem Papp Jánossal, a Kegyelet Kft. ügyvezetőjével és Papp Ádámmal, a Kegyelet Sírkő Optimum Kft. ügyvezetőjével a törökszentmiklósi katolikus temetőben, ahol 2017. február óta ők üzemeltetik a ravatalozót, illetve - néhány kivétellel - lebonyolítják a temetéseket.

Nagy megdöbbenést keltett városunkban ez év elején a hír, hogy a NAV végrehajtási igénye alapján (vagyis a tulajdonos által ki nem fizetett adóhátralék miatt) elárverezték a katolikus temetőben lévő, még igencsak újnak számító ravatalozót. Egy ilyen aktus hétköznapi ingatlanoknál is kiváltja az emberek érdeklődését, kegyeleti építmény esetében pedig akár bizarrnak is érezhetjük, így érthető volt a ráirányuló figyelem. A ravatalozó-árverés azért is kapott különös érdeklődést, mert amikor ennek az épületnek a létesítése 2009-ben elindult, joggal írták az akkori beszámolókban, hogy "Törökszentmiklóson csak egyházi fenntartású temetők működnek, melyek egyike sem rendelkezik a gyászszertartás méltó lebonyolításához szükséges ravatalozóval". Nagy reményeket fűzött tehát az új ravatalozó megépüléséhez nemcsak a katolikus közösség, de az egész város lakossága. Ám hiába volt az ígéret, hogy még abban az évben elkészül Mindenszentek napjára, végül éppen 5 évvel később, 2014 októberében avatták fel ünnepélyesen az impozáns új ravatalozót, az esztétikusan kivitelezett, kapcsolódó urnafallal:

A ravatalozóépület az árverésen egy helyi vállalkozás tulajdonába került, amely üzemeltetésre átadta az e célra alakult Kegyelet Sírkő Optimum Kft.-nek. Ez a cég pedig egy cégcsoportban, társvállalkozásként működik azzal a Kegyelet Sírkő Kft.-vel, amely több mint 5 éve átvette a városban régóta ismert temetkezési vállalkozás, a Pósta Bt. eszközeit és dolgozóit. Azt tehát már megtapasztalhatták itt az emberek, hogy a Kossuth Lajos út 184. alatti temetkezési irodában a hosszú ideje megszokott, színvonalas és szakszerű kiszolgálást kapják továbbra is. Sokakban talán nem is tudatosult, hogy már más cégnév alatt működik ott a szolgáltatás. 

A ravatalozó elárverezéséhez vezető cég- és pénzügyi problémákkal ma már nem volna időszerű foglalkozni. Ránk, a város polgáraira, az élet végességéből adódóan sajnos ezen szolgáltatások időnkénti igénybevevőire, immár azok a körülmények tartoznak, amelyek biztosítják, hogy szeretteink végső búcsúja, búcsúztatása méltó módon történjék, illetve, hogy a temetői látogatásainkon kulturált környezettel találkozzunk.

Nos, amikor ez év március közepén, nem sokkal azután, hogy az új üzemeltető átvette a ravatalozót, volt alkalmam belülről is alaposan megnézni az épületet, igencsak meglepő állapotokat láttam: A jókora, részben kétszintes épület csak csekély részben volt használatra készen! A helyiségek többsége inkább félbehagyott építési, felvonulási terület képét mutatta! Igaz, emlékszünk, hogy Juhász Enikő polgármester 2014 őszén, az önkormányzati választások előtt, minden lehetségest, elkészült és egészen el nem készült valamiket felavatott. (Nem ért vele célt, de ez egy másik történet!) Az viszont utólag is elgondolkodtató, hogy egy részlegesen elkészült építmény valóban jogszerűen kapott-e használatbavételi engedélyt. De ma már ez is csak történelem! 

A tetőtérbe tervezett rendezvényterem és a tetőszigetelés állapota 2017. márciusban

A ravatalozóépület új tulajdonosa és üzemeltetője, a Kegyelet Sírkő Optimum Kft. az átvétel után rövid idő alatt funkcionális működésre alkalmassá tette a ravatalozó földszinti helyiségeit, illetve esztétikus felújítással és berendezéssel, a hiányosságok pótlásával javítottak azok színvonalán, sőt eredetileg nem nyújtott szolgáltatásoknak is megfelelő helyet alakítottak ki:

- Az épületben kulturált temetésfelvételi iroda fogadja a hozzátartozókat, az ügyfeleket, a temetésekre szóló megrendeléseket itt is lehet intézni, nemcsak a központi irodában, a Kossuth Lajos úton.

- A komplex szolgáltatás érdekében az iroda melletti bemutatóteremben kiválaszthatók a koporsók, urnák is.

- De a helyben megrendelhető vagy akár azonnal meg is vásárolható gránit síremlékek is megtekintetők egy belső helyiségben.

- A szertartáshelyiséget teljesen felújították és újra berendezték.

Ami a közönség számára nem látható, abban is szükség volt jelentős munkálatokra: beköttették a gázt, mert nem volt, rendbe hozatták a szétfagyott vízvezetéket, befejezték a dolgozói szociális helyiségek kialakítását.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján az emberek megelégedéssel fogadják a pozitív változásokat, örülnek annak, hogy a temetkezési szolgáltatásokat egy helyen, illő körülmények között meg tudják rendelni, a kellékeket megvásárolni. A síremlékek, sírkövek, sírköves munkák eladása is jó ütemben növekszik.

Azon viszont már nem nagyon lehet változtatni, amit több búcsúztató család is kifogásol, hogy a szertartásterem meglepően kicsi, oda csak 20 szék fér be kényelmesen. Így csak a szűkebb család mehet be, a többi gyászoló, búcsúztató kiszorul jobb esetben az előtető alá, de akár távolabb is. Holott egy ilyen nagy, új épület tervezésénél semmi akadálya nem lett volna a tágasabb vagy mobil fallal változtatható nagyságú búcsúztatóterem kialakításának. Csakhogy akkor ezt a tervet fogadták el, vélhetően a városi illetékesek egyetértésével, ezt valósította meg az eredeti építtető: a ravatalozóépületben éppen a legfontosabb helyiséget méretezték túl kicsire! Most már csak a temetőtulajdonos egyház engedélyével és jelentős költséggel lehetne átépíteni az épületnek ezt a szárnyát.

Az újra berendezett szertartásterem

A temető tulajdonosa a katolikus egyház, így a sírhelyeket és az urnafalban lévő helyeket (lényegében az ideiglenes tulajdonjogot) a Törökszentmiklósi Római Katolikus Plébánia hivatalában lehet megváltani a sírhelydíj megfizetésével. A megváltás ugyanúgy vonatkozik az urnafülkére, mint a temetőben váltott bármelyik sírhelyre. Az urnafal azonban a ravatalozóépülethez tartozik, így a fülkék használati jogát a Kegyelet Sírkő Optimum Kft. értékesíti. A cég részéről egyszeri megfizetéssel örökre adják az urnafülkét, az egyháznál kell ezt 10 évente megváltani. Ez a kettősség persze nem szerencsés, mivel a hozzátartozók dupla árnak érzékelik a fizetendőket, de a ravatalozó mai gazdái megörökölték ezt a helyzetet, így épült meg a komplexum.

Az urnafal helyeinek zöme (a 130-ból több mint 100) már foglalt vagy el van adva, sürgető lenne tehát új helyek kialakítása. Szóba jöhetne, hogy a főbejárati kapu másik oldalán, mintegy tükörképéül a meglévőnek, épüljön fel az új fal. De tervként szerepelt már korábban is, hogy a ravatalozó mögötti, a Fadrusz János utcai kerítésre vagy annak helyére építsék fel az új urnafalat. Ennek az elképzelésnek a megvalósítását viszont nehezíti, hogy nem egyértelmű, kinek a tulajdonában van most ez a kerítés, az egyházé vagy a ravatalozóhoz tartozó építménynek számít.

Itt jegyzem meg, hogy márciusban, amikor a ravatalozó-árverés híre megjelent, e-mailben megkerestem Bordás Pétert, a helyi plébánost, hogy segítségét kérjem a temetőtulajdonos katolikus egyház álláspontjának, a temető üzemeltetésével kapcsolatos jövőbeli szándékainak megismerésében. Ő azonban nem reagált a levelemre, így nem volt lehetőségem a kérdéseimet feltenni, ilyen vonatkozásban nem tudok most sem megosztani semmilyen információt!

A temetőt üzemeltető katolikus egyháznak leginkább azért kellene napi szinten jól együttműködni a ravatalozó üzemeltetőivel és a temetések zömét lebonyolító Kegyelet-cégekkel, mert ezt kívánná meg az emberek érdeke! Az embereké, akik oda kívánják örök nyugalomra helyezni elhunyt szeretteiket, majd ott látogatják a sírokat. 

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.