MEGÚJUL A PIAC!

Akik rendszeresen járnak piacra, de talán még inkább az ott árusítók tudják, tapasztalják, és évek óta panaszolják, mennyire elhasználódott, lepusztult a törökszentmiklósi piac!

Nem is csoda, hiszen jó ideje nem volt ott semmilyen érdemi felújítás. Kényelmetlenségek, buhera-megoldások, elavult árusítóhelyek, összefolyó csapadékvíz, nem egy helyen balesetveszély nehezíti a piac használatát, működését. Most megvan a remény, hogy a piac megváltozzon, jobbá váljék!

2018. február 28-án lakossági fórum és tájékoztató előadás keretében ismertették meg a város vezetői és a tervező szakemberek a Törökszentmiklós központjában elhelyezkedő piaci területek és környezetük megújításával kapcsolatos elképzeléseiket. A "Törökszentmiklós zöld város" című projekt keretében 200 millió forint pályázati forrást költhet a város erre a célra.

Ez a fejlesztés több is és kevesebb is, mint a meglévő piac megújítása. A fenti áttekintő rajzon látható módon kiterjed a piac által ma is elfoglalt területekre, ideértve a Városháza alatti részt és az amelletti parkolót is, de lényegesen kibővül a terület a Táncsics út elején lévő épületek lebontásával, így a piaci funkció és az ahhoz kapcsolódó igénybevétel is tágasabb elhelyezést kap.

Viszont hiába reménykedtünk, a piacterület csúfsága, az építészetileg, funkcionálisan és esztétikailag is rémség, csődtömeg piaccsarnok-épület sajnos marad! A város egyik felelős és szakmailag hozzáértő vezetője szerint érdemben csak egy megoldás jöhetne szóba: a lebontás! De sajnos sem a bármily csekély felújításra, sem a bontásra nem futja a megnyert pályázati pénzből! A külső-balkáni külső és belső tehát még ki tudja, meddig rontja itt nekünk a környezetet! (Fotót most nem is teszek ki ide sem a csarnokról, sem a piac jelen állapotáról, ne rontsák a biztató jövőképet!)

Egy olyan fejlesztés véghezvitele a cél, amely vonzó városi-üzleti környezetet biztosít a piaci eladóknak és vevőknek, ezáltal segíti a helyi vállalkozásokat, erősíti a város térségi gazdasági központ jellegét. - hangsúlyozta a tájékoztatón a polgármester és a tervező cég szakemberei. Mindeközben pedig a kialakítandó új térségek - az uniós elvárásoknak megfelelően is - a környezetvédelem, a zöld város jelleg szempontjait is követik. Ennek érdekében mintegy 1700 négyzetméter (új és megújított) zöldfelületet alakítanak ki és a piac környezetbarát kerékpáros megközelítését igyekszenek segíteni. De ha a megnövelt és könnyen elérhető gépkocsi-parkolóhelyet nézzük, az is segíti a környezet védelmét, ha nem keringenek fölöslegesen helyet keresve az autók a piac körül, szennyezve ezzel a levegőt.

A piac jelenlegi használatában probléma, hogy az nem egybefüggő területen működik, hanem több elárusítóhely-csoportból tevődik össze, egymástól elvágva, széttördelve. Ez pedig nehezíti a piac működését, de azért is problémás, mert közlekedési nehézségeket (lásd időszakos egyirányúsítás), sőt balesetveszélyt is jelentő helyzeteket teremt a Vásárhelyi út felőli oldalon. Ezért a beavatkozás eredményeként újragondolt, egységesített piaci elárusító területek és megújított, illetve új parkolóhelyek jönnek létre. Praktikusan tehát - a szándékok szerint - a projekt egyszerre kezeli a meglévő problémákat és biztosítja a fenntartható működést a piacunkon.

Az új árusítóhelyek és parkolóhelyek számára azáltal teremtődik meg a szükséges terület, hogy a város megvásárolja a Táncsics utca 6. szám alatti ingatlant, és lebontja az előtte lévővel, valamint a mögötte lévő fodrászcikk-üzlettel együtt. A bontásra az ez évi költségvetésben 25 millió forint kiadási előirányzat szerepel. (A házvásárlás és a bontás költségeit saját forrásból kell fedezni, arra nem használható fel a pályázati pénz.) 

Ezek az épületek tűnnek el:

A Google Street View felvétele, 2012. jan.

A tájékoztatón Markót Imre polgármester bevezetőjében külön kiemelte, hogy a munkálatokat mindenképpen igyekeznek úgy szervezni, hogy az minél kevésbé zavarja a piac működését, az árusítás a felújítás közben is folyamatos lehessen. Ezt a szempontot fogják érvényesíteni a kivitelezés ütemtervében is.

A projekt megvalósítása még ebben az évben megkezdődik, és várhatóan 2019-ben befejeződik. De a pontos ütemezés csak a kivitelezői szerződések aláírása után válik ismertté. Várhatóan idén nyár végén, ősszel történik meg a piac utáni, a Táncsics utca elején lévő épületek bontása, majd megkezdődhet az így felszabadított terület terveknek megfelelő kialakítása. És az őszi időszakban még a zöldség-gyümölcs piaci rész felújítása is beindulhat.

LÁSSUNK NÉHÁNY LÁTVÁNYTERVET: 

A zöldség-gyümölcspiac és a kapcsolt részek - Balról, a csarnoképület mellett a ma is meglévő zöldség-gyümölcspiac. Jobbra tőle az új parkoló és a Táncsics utcai járdánál befelé húzódó új árusítóasztalok:

A rajzon látható, hogy a parkolási rendszer teljességgel megújul. Hogy pontosan hány parkolóhely lesz (akadálymentesítetten is!), arról nem hangzott el információ. Remélhetőleg elegendő lesz, illetve legalábbis annyi, hogy a környező utcák (Szabó Rektor és Kölcsey) ne legyenek terheltek ezzel piacnapokon.

A tájékoztatón még az is elhangzott, hogy mivel ez a térség közvetlenül kapcsolódik a zöldség-gyümölcs piachoz, úgy képzelik, hogy itt lehet majd olyan árusításokat megoldani, mint például a karácsonyfa-eladás vagy nyáron a dinnyevásár.

Mindez így nagyon szép! - mondhatnánk. De mert többször is elhangzott a tájékoztatón, hogy az egyik fontos cél elválasztani, elkülöníteni az egyes funkciókat egymástól, másoldalról megfogalmazva, egy helyre csoportosítani a különböző árucsoportokat, tevékenységeket, az ezen a képen látható megoldás nem feltétlenül ezt tükrözi. A zöldség-gyümölcs piac fedett része után árusasztalok és parkolóhelyek keveredek! Ne legyen igazam, de ebből lehetnek konfliktusok! Talán jobb megoldás lenne, ha az árusasztalok mind a zöldség-gyümölcs piaci rész mellett lennének.

Tetőzet az árusasztalok felett - A meglévő vastraverzek felhasználásával, de megnövelt, az eddiginél szélesebb lefedéssel: 

A látványterven talán nem látszik egyértelműen, de az egyes tetősávok nem érnek össze, közöttük van egy keskeny szabadon maradó rés. Meglátásom szerint jobb lenne, ha ezek a tetőzetsávok hézagmentesen záródnának, de a tájékoztatón erre azt a választ kaptam a tervező cég szakemberétől, hogy egyrészt a meglévő tartószerkezet ezt a megoldást teszi lehetővé, másrészt egy zárt tetőzet már erősen épülethez hasonlatossá tenné ezt a teret.

Hát..., így is lehet látni, és érezhető sértettséggel elvetni egy piacjáró felvetését! Piacra járóként én inkább úgy értékelem, hogy ezek szerint továbbra is egymás szemét szúrják majd ki a vevők az esernyővel, ha olyan az idő. Az asztalok fölött pedig a felfelé ívelődő tető alá is bejut majd minden időjárási kellemetlenség. 

Új árusasztalok a Táncsics utca mellett:

Leginkább ezzel kapcsolatban kérdezősködtek a tájékoztató hallgatóságából. Így tudtuk meg, hogy részben ide képzelik telepíteni az iparcikkárusokat, a bazárosokat. Csakhogy itt nem lesz tető az asztalok felett, hogy védje az árut, és az árusok egy része eddig saját sátorban árult, ami nem illeszthető ide. Úgy tűnt, ezzel a kérdéssel eddig nem nagyon foglalkoztak a tervezők érdemben vagy részletekbe menően, meglehetősen bizonytalanok voltak a válaszaik...

A Piaccsarnok végénél, a Piacfelügyelet épülete mellett lévő terület:

Ami ezt a területet illeti, itt dicséretes a felhasználhatóság elképzelt rugalmassága. A tervezői elmondás szerint ide mobil asztalokat és azok fölé kihúzható vászon árnyékolókat képzelnek, így az alkalomhoz igazodóan lehet változtatni a térség berendezettségét. Lehet majd itt például kézműves vásárokat és foglalkozásokat, kisebb rendezvényeket tartani. Az élet, az emberek pedig majd eldöntik, hogy mire lesz igény.

De ha már igények, bennem azért felmerült, hogy talán még ez a rész is szóba jöhet az iparcikkárusok számára, ha nem lesz számukra elég a hely a Táncsics úti járda melletti asztalokon, illetve mert itt legalább némi árnyékolást kaphatnának. Csakhogy ebben az esetben megbomlana a terv egysége, az a cél, hogy a különböző árucsoportokat egy helyre telepítsék.

Egy új városi park! - a Városháza alatti részen, benne egy kisebb parkolóval:

Nincs olyan sok park, városi zöldfelület Törökszentmiklóson, örülhetünk hát, hogy itt lesz egy kis park. A tervezői elgondolások szerint ez a térség is fontos lehet abból a szempontból, hogy a felújított piac és környéke, legalább részeiben közösségi térként is funkcionáljon, a piaci napokon kívüli időben is. Ez itt azért is izgalmas lehet, hiszen a meglévő rámpa-feljáró a kis parkot közvetlenül összeköti a Városháza udvarával, ahol a szabadtéri színpad kicsit mostoha sorsra jutott - mondom Én -, mióta a Kossuth térre került több városi rendezvény. Talán most újraéledhet és lehetnek Városház udvari esték is!

Itt érdemes szólni a fákról, amelyek sorsa mindig nagy közérdeklődést, gyakran felháborodott elégedetlenséget vált ki. A tájékoztatón megnyugtatásul elmondták, hogy a térség valamennyi meglévő fáját megvizsgálták, és amelyek egészségesek vagy menthetőek, azokat megőrzik. Újonnan pedig több mint 50 fát fognak ültetni az egész térségre elosztva.

A rajzon még rajta van, beékelődve a parkba a kis épület, amelyet a tervező szakembere némi szépítéssel vendéglátóipari építménynek nevezett... Megszüntetése is terv a kicsit távolabbi közeljövőre nézve.

Egyelőre ennyit tudtunk meg erről a fejlesztésről. Remélhetőleg a munkálatok során kapunk a városvezetőktől és a tervező, majd már a kivitelező szakemberektől további, mindig aktuális információkat a projektről.

Sebők EmíliaTervező: Vándorépítész Kft. A képeket a Polgármesteri Hivatal bocsátotta rendelkezésemre. Köszönet érte.