MAGÁRA HAGYOTT KÁLVÁRIA

Nem olyan rég írtunk szerzőtársammal, Szekeres Barnabással a Kálvária kegytemplom szomorú állapotjáról és ehhez kapcsolódóan arról, hogy az épület helyrehozatalára meghirdetett adománygyűjtésről, az összegyűlt pénz sorsáról mit sem sikerült megtudni.

A közadakozást a Törökszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség és a Törökszentmiklósi Városvédő- és Szépítő Egyesület hirdette meg; mindkét szervezet a saját számlaszámát megadva kérte az adományokat. Bordás Péter plébános azonban azóta sem válaszolt az erre vonatkozó kérdésekre, pedig közben kiderült, hogy egyedül ő az illetékes! Csikós Sándor egyesületi elnök ugyanis ezt írta válaszában:

"Mint az közzétételben is olvasható Szekeres Barnabás írásából, a Kálvária kegytemplom megmentésére Menyhárt József főesperes úr kezdeményezésére gyűjtés kezdődött. A templom helyreállításának szinte már halaszthatatlan szükségességét ismerve, egyesületünk is fontosnak találta a kitűzött célt. Ennek érdekében 2011 decemberében megjelentettük a Törökszentmiklósi Kálvária kegytemplom története című kiadványunkat. 2012. évtől az adománygyűjtésbe is besegítettünk, amelyet 2013 augusztusáig, Menyhárt József főesperes úr távozásáig bezárólag folyamatosan, az adományozó ívekkel együtt átadtunk az egyháznak. Egyesületünk számlájára ilyen jellegű támogatás nem érkezett. Az egyházhoz összességében beérkezett támogatási összegről, annak felhasználásáról azonban egyesületünknek nem áll rendelkezésére információ.

A templom felújításával, valamint a pályázati, támogatási lehetőségekkel kapcsolatosan feltett kérdésekre egyesületünknek nincs rálátása. Továbbra is bízunk abban, hogy városunk ezen jelentős szakrális épülete mielőbb megmentésre kerül."

Hát így... De mert a Törökszentmiklósi Római Katolikus Egyházközségtől nincs válasz, általánosságban megfogalmazott kérdéseimmel az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Sajtó- és Kommunikációs Főosztályához fordultam, ugyanis náluk van az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság.

Kinek, milyen szervezetnek, testületnek vagy személynek joga és kötelessége ellenőrizni, hogy:

  • A megadott egyházközségi számlára beérkező pénzt a gyűjtés meghirdetésével megadott célra használják fel, és esetleg még, hogy milyen hatékonysággal teszik azt?
  • Kell-e a fenti tartalmú pénzügyi ellenőrzés eredményéről, az összegyűlt pénz rendeltetésszerű vagy éppen attól eltérő felhasználásáról valamilyen módon nyilvánosan számot adni és miként? Hogy az adományozók tájékozódhassanak az adományuk sorsáról.
  • Kötelező nyilvános közzététel hiányában vagy annak elmulasztása esetén van-e joga az adományozóknak személyesen információt kérni a pénzfelhasználásról az egyházközségnél?
  • Ki és milyen módon szankcionálhatja, ha az egyházközség részben vagy egészben nem a meghirdetett célra használja fel az adományokat?
  • Az esetleges maradvány-összeggel mi a szabályos teendő?

A válaszuk igazán rövid, tömör: "A kérdésben az EMMI nem illetékes."

Ok, de akkor ki tudja megmondani, mennyi pénz gyűlt össze a Kálváriára és azzal mi lett, mi van, mi lehet egyáltalán? A helyi katolikus közösségből ugyanis azt hallani, hogy többen háborogtak, mert a Kálváriára adott pénzt is a nagytemplomra használták fel, mondván, hogy most arra van szükség.

Mivel magam nem ismerem a katolikus egyház ilyen jellegű belső szabályait, másokra hagyatkozva gondolom kézenfekvőnek, hogy az egyházközség pénzügyeiről a plébános a helyi egyháztanácsnak tartozik beszámolni. Innentől kezdve tehát az ő felelősségük, hogy az adományok felhasználása szabályszerűen történjék.

Sebők Emília

Az indítókép a szerző felvétele.


A témát eredetileg tárgyaló cikkek: KÁLVÁRIA KEGYTEMPLOM A HOMOKDOMBON