LEFÚJTA A TETŐT A SZÉL! – DE MIÉRT?

Leszakította a Székács középiskola tornacsarnokának tetejét a szél, katasztrófa sújtotta területnek nézett ki az udvar, és ennek megfelelően is kezelték a katasztrófavédők, tűzoltók, mentősök és az intézmény vezetői is. Az első napok ijedtségén túljutva azonban keresnünk kell a miértekre és a hogyan tovább kérdésekre a válaszokat.

A 2020. február 5-én Jász-Nagykun-Szolnok megyére lecsapott viharos erősségű szél miatt összesen 49 esetben volt szükség katasztrófavédelmi, tűzoltói beavatkozásra. Jelentős részben a megye középső és déli területeire koncentrálódott a viharkár. A katasztrófavédelem számára a legtöbb munka Törökszentmiklóson, Kisújszálláson, Mezőtúron és Tiszaföldváron volt. Szerencsére egyik esetben sem sérült meg senki. - összegzi a történéseket a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvívőjének közleménye.

Törökszentmiklóson leszakította a viharos erősségű szél a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari középiskola tornacsarnokának tetejét. Az eset idején húsz gyermek és egy tanár volt az épületben, ők az előtérbe menekültek és nem esett bajuk. A dolgozók a közműveket azonnal elzárták. A szolnoki és a mezőtúri hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a bent rekedteket kikísérték az épületből. A lehulló tető két, közelben parkoló személygépkocsiban tett kárt, a tűzoltók ezeket kézi erővel, illetve feszítőhenger segítségével menekítették ki a romok fogságából, majd a veszélyesnek ítélt tetőelemeket eltávolították. A viharkárok felszámolása a következő napon is tartott. A tűzoltók Törökszentmiklóson, a tornacsarnoknál is dolgoztak még. - Németh Ádám szóvívő beszámolója így foglalja össze a nálunk történteket.

Az iskola igazgatója, Budai Ferenc pedig - bár a tornacsarnok-tetőzet héjazatának leszakadásakor személyi sérülés nem történt -, a biztonság kedvéért a következő két tanítási napra, február 6-7-re rendkívüli szünetet rendelt el. Mivel a veszélyhelyzetet megszüntették, hétfőtől, azaz február 10-étől újraindul az oktató-nevelő munka.

A mentés és a veszélyhelyzet elhárítása után azonban következik a kárfelmérés, az okok feltárása és a helyreállítás. Sokakban felmerült a kérdés: Miként lehetséges az, hogy sehol másutt, más épületnél nem volt hasonló viharkár a városban, csak itt, egy alig 10 évvel ezelőtt elkészült tetőzetnél? Erre és a többi aktuális kérdésre az oktatási intézmény igazgatójától, Budai Ferenctől és az építés-felújítás kivitelezője, a Referencia Építőipari Kft. ügyvezető igazgatójától, Elekes Istvántól kértem válaszokat.

Budai Ferenc viszont pontosítja a kérdésben rejlő megállapítást, utalva arra, hogy éppen a katasztrófavédelem elmondása szerint tíz esethez vonultak ki azon a napon a városban, és akkor borult fel egy kamion is a 4-es főúton. A viharos szél tehát nem egyedül itt okozott károkat.

Ahogyan az igazgató leírja az iskolájuk területén történt esetet: A kár a csarnok tetőszerkezetében kb. 600 m2 -en keletkezett, de megsérült az épület külső felülete és az öltözők lapostetős szerkezete is. A veszélyes elemeket a katasztrófavédelem és a tűzoltóság, valamint az iskola dolgozói lebontották és a helyszínről eltávolították.

Másutt is okozott hát károkat Törökszentmiklóson az erőteljes szél, az viszont tény, hogy a Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskola épületeinek rekonstrukciója keretében egy korábbi, kisebb tornaterem helyén épült a most megsérült tornacsarnok, amelynek a kivitelezése 2010-11-ben valósult meg. Nem lehet hát azt mondani, hogy egy elöregedett tetőszerkezetről van szó!

Ennek a tornacsarnoknak az elkészítése tehát része volt annak a projektnek, amelyre a vállalkozási szerződést az önkormányzat (vagyis nem közvetlenül az iskola!) 2010. február 2-án kötötte meg a Referencia Építőipari Kft.-vel a Székács Szakközépiskola épületeinek rekonstrukciójára, ahol is a kiviteli munkák többször módosított végső befejezési határideje 2011. március 31. lett. A fenti újságcikk szerint a projekt része volt az épületek teljes tetőfelújítása is, de a tornacsarnok egészében új építményként készült el!

Kérdés: Felmerült-e annak gyanúja, hogy esetleg tervezési, kivitelezési, műszaki hiba is hozzájárulhatott a történéshez? Annál is inkább fontos ez a kérdés, mert - úgy tudni - ennek a tetőnek kb. 2 évvel ezelőtt már volt szélkársérülése, akkor javították is. 

Budai Ferenc válasza: Ilyen gyanú nem merült fel, a kárszakértők vizsgálják a helyszínt, az okokat. Itt az iskola környezetében több káreset is volt a katasztrófavédelem elmondása szerint. Ők is épp a vasútállomáson történt káreseten dolgoztak. A széllökések ereje elérte a 140 km/h értéket, ami az épület tetejére olyan vákuummal hatott, hogy ennek következtében alakulhatott ki a tetőszerkezet felszakadása. Ezt több építész szakember is alátámasztotta.

Elekes István válasza: Sajnos minden kérdésére azonnali választ még nem tudok adni, mert a kivitelezés dokumentációját most nézzük át, és ehhez hosszabb idő kell. A tervek és a helyszínen tapasztaltak összevetése után megállapítottuk, hogy a kivitelezést a jóváhagyott kiviteli terveknek megfelelően végeztük. Azt, hogy a rendkívüli erősségű viharon kívül valamilyen műszaki oka volt-e az eseménynek, mi nem tudjuk megállapítani. Azért, hogy ebben előrelépjünk, megkerestünk egy független statikus építészmérnököt, akitől két kérdésre várunk választ:

  • a káresemény bekövetkezésében szerepet játszott-e esetlegesen valamilyen tervezési vagy kivitelezési hiba,
  • a helyreállításra úgy adjon megoldási javaslatot, hogy hasonló esetek nagyobb valószínűséggel elkerülhetők legyenek.

Nem az iskola igazgatójától vagy a kivitelező cég vezetőjétől, mástól hallottam olyan szemléletes magyarázatot, hogy talán ahhoz hasonló helyzet alakulhatott ki a tető alatti viszonylag meleg és mozdulatlan légtömeg, valamint a körülötte, kívül lévő hidegebb levegő szél miatti nagyon gyors áramlása következtében, mint amikor a repülőgép szárnyain felhajtóerő keletkezik...

A kárfelmérés és a kárszakértés, valamint az okok feltárása tehát nyilvánvalóan még folyik, érthetően időbe telik, amíg a szakemberek mindent tisztáznak.

Kérdés: A sportcsarnokban folytatott testnevelési tanórákat ebben a helyzetben hol tudják megtartani?

Budai Ferenc válasza: Az ideiglenes helyreállítás (tetőszerkezet lefedése) megkezdődött. Ez fontos a további károk elhárítása végett. A fűtés és világítás működik. Amennyiben befejeződnek az ideiglenes munkák, újra használatbavételi engedélyt kérünk, és elindulhat az oktató-nevelő munka a teremben. Addig, ha az időjárás engedi, a két műfüves pályán, két konditeremben és az udvari sportlétesítményekben folyik a testnevelési órák megtartása.

Ami a sportegyesületi tevékenységet illeti: Több kézilabda és futball egyesület bérli esti és hétvégi programokra a termet, Őket is azonnal tájékoztattuk a fennálló helyzetről.

Kérdés: A katasztrófavédelem megyei sajtószóvívőjének beszámolója szerint a szél által megbontott tető maga alá temetett 2 gépjárművet. Történt-e még ezen kívül más káresemény gépjárműben vagy egyéb anyagi értékben az épületben vagy azon kívül?

Budai Ferenc válasza: Igen, két iskolánkban dolgozó kolléga autóját rongálták meg a leeső födémdarabok, de sérültek a csarnok előtti padok, virágtartók, zászlórudak és a meteorológiai állomás is.

Kérdés: Ki és miként fogja finanszírozni a károk helyreállítását, illetve az idegen vagyontárgyakban (ha pl. az érintett gépjárművek nem az iskola tulajdonában vannak) okozott kár megtérítését? Van-e vagyon- és felelősségbiztosítása az iskolának, amelyek alapján a károk és a helyreállítás költségei megtérülhetnek? Ha van biztosításuk, a biztosító szakemberei megkezdték-e már a károk felmérését? Melyik Biztosító?

Budai Ferenc válasza: Természetesen az iskolának van minden épületre és eszközre kiterjedő biztosítása. A káreseményt azonnal, a bekövetkezést követő néhány órán belül jeleztük a biztosító (Generali Biztosító) felé, és ahogy előzőekben elmondtam, a szakemberek vizsgálják a károkat és azok okait.

Kérdés: Az iskola fenntartójával, az Agrárminisztériummal felvették-e már a kapcsolatot, és kértek/kaptak-e valamilyen gyorssegélyt a károk, problémák azonnali kezelésére?

Budai Ferenc válasza: Természetesen, azonnal, miután az összes diákot és dolgozót biztonságba helyeztük, tájékoztattam a fenntartót a bekövetkezett károkról és arról, hogy személyi sérülés nem történt. Ezt követően több email és telefonváltás is volt közöttünk.

Kérdés: Most még nagyon korai a kérdés, de tudnak-e már valamit mondani a várható helyreállításról?

Elekes István válasza: Annyit el tudok mondani, hogy az iskola vezetője kérte a segítségünket, jártunk a helyszínen és közreműködtünk a romok eltakarításában, illetve a további károk elkerülése érdekében az ideiglenes ponyvatakarás elkészítésében.

Budai Ferenc válasza: Egyenlőre annyit, hogy minden veszélyt okozó elemet eltávolítottunk és megkezdődött ezek elszállítása is. Az épület ideiglenes fedése most van folyamatban, és várhatóan hét végén befejeződik. Ezt követően statikus szakember közreműködésével kell árajánlatot kérni kivitelezőktől a károk helyreállítására.

Itt tartunk, ennyit tudunk most.

Budai Ferenc igazgató befejezésül hangsúlyozta, hogy a káreset elhárításában résztvevő valamennyi hivatásos szakembernek, hatóságnak és az iskola saját dolgozóinak köszöni a segítőkész és tevőleges közreműködést!

Elekes István, a Referencia Kft. ügyvezetője pedig ígérte, hogy a fentiekben válasz nélkül hagyott kérdésekre a rendelkezésükre álló dokumentáció áttekintése után fog válaszolni.

Sebők Emília