KÜLTERÜLETI FÖLDÚT FELÚJÍTÁSA A SZŐLŐHÁTULJA DŰLŐBEN

"Külterületi helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson" címmel és céllal a Vidékfejlesztési Operatív Programban pályázatot nyújtott be a város önkormányzata még a múlt év elején, és a megnyert 100 millió forintból két dűlőút felújítását végzi el a közbeszerzési eljáráson kiválasztott Szolnok Aszfalt Kft. A mezőgazdasági dűlőutak útalap-megerősítése érdekében az Alatka dűlőben folynak a nyár közepén elkezdett munkálatok, és hamarosan megkezdődik a Szőlőhátulja dűlő földútjának kötőréteg nélküli, stabilizált földúttá történő kiépítése is, a csapadékvíz-elvezető árok kialakításával. A Szőlőhátulja I. dűlő esetében a Tiszatenyőre vezető úttól a belterület határáig tartó mintegy 650 méteres szakasz épül ki a tervek szerint. 

Az Önkormányzat az érintett útszakasszal szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, illetve földhasználóinak tájékoztatására lakossági fórumot rendezett a múlt héten a "Szőlőhátulja dűlő kötőanyag nélküli pályaszerkezet felújítása" elnevezésű projekt kivitelezési munkálataival kapcsolatban. Csakhogy a gazdálkodók, lakosok képviseletében megjelent hallgatóság mindössze néhány főből állt, jószerével nem ültek többen a közönségsorokban, mint az asztalnál a tájékoztatást adók. Pedig az érdekek, vélemények ütközése igen hamar felszínre került, ami arra is következtetni enged, hogy az azon a környéken élők és gazdálkodók sem gondolkodnak erről a fejlesztésről egyformán. Bár az is felvetődhet, hogy nem késői-e egy ilyen fórum akkor, amikor szinte már kezdődik a munka, amikor már nincs min változtatni, és ezért volt az érdektelenség. A polgármester azt mondja, hogy az érintetteknek módjuk lett volna tájékozódni és véleményt nyilvánítani már jóval korábban, amikor ez a földút-felújítás - lakossági igényre is - bekerült a város stratégiai fejlesztési tervébe... Most pedig a megvalósítás részleteit illetően hallathatták hangjukat és kaphattak megnyugtató válaszokat. Már aki, már amiben...

Merthogy majdhogynem abszurd előadásnak voltunk tanúi a fórumon! Ebben a városban szinte mindenki elégedetlen az utak állapotával, mindenki azért emeli fel a hangját, hogy ahol ő lakik, él, ott újítsa fel az önkormányzat az elhanyagolt, rossz minőségű utat! Itt viszont egyfelől harcos kiállás kapott hangot annak érdekében, hogy maradjon ez a dűlőút úgy, ahogy van, ne legyen felújítva, ne legyen jobb az útburkolat, mint most! - Mi ez? Maradiság? A fejlődés ellenzése?

A magyarázat, a válasz: Az ott élők egy része azt nem szeretné, hogy a jobb út nagyobb forgalmat vonzzon, több legyen a zaj, a szemét, romoljon a közbiztonság. Aki azért vett ott tanyát, hogy ilyen külterületi közegben éljen, az tiltakozik a "városiasítás" ellen. Az út nekik most is járható, megteszi az a kis kőzúzalék, amellyel valamikor megszórták. Ha pedig az a cél, hogy az azon a részen mezőgazdasági termelést folytatók könnyebben tudjanak közlekedni a munkagépeikkel, akkor - a tiltakozók szerint - az eggyel kijjebb lévő földutat kellene feljavítani, ott nem zavarna az esetleg, várhatóan megnövekvő közlekedési forgalom senkit. Szerintük fontosabb az életminőség, a környezetvédelem és a közbiztonság, mint az útfelújítás...!

Ennek érdekében, vagyis a már elhatározott és a közvetlen megvalósítás előtt lévő projekt ellen szólók, úgy 18-20 környéki ingatlantulajdonos (a Babits Mihály utca lakói közül is) aláírta azt a tiltakozó petíciót, amelyet talán egy hónapja nyújtottak be a polgármesteri hivatalba. Választ célzottan annyiban kaptak a lakossági fórumon, hogy Markót Imre polgármester kijelentette: Ennek a fejlesztésnek is vannak közösségi érdekeket szolgáló sajátosságai és céljai, miközben nem szándékoznak az ott élők személyes érdekeit sérteni. 

Azok a bizonyos szivarfák...

És hát az is kiderült a fórumon, hogy nem mindenki ért egyet a tiltakozókkal. Akinek úgy helyezkedik el a megművelt földje, hogy neki ez az út ad kényelmes megközelítést, vagy aki ettől reméli az ott fekvő tanyájának értéknövekedését, az örömmel várja az útfelújítást. Az önkormányzat részéről pedig a tanyafejlesztési program segítése és az az elsődleges törekvés, hogy az ott gazdálkodók a drága gépeikkel elérhessék a földjeiket.

A szűk körű lakossági tájékoztatón kibontakozott vita másik témája volt a meglévő növényzet valószínű károsítása, károsodása a munkálatok következtében. Főként és leginkább az út mellett lévő mintegy 80 szivarfa alkotta fasort féltik a hozzászólók. Csakhogy ez a kérdéskör sem mentes némi ellentmondástól.

Most, hogy folytak a projekt előkészületei, az önkormányzat a telekkönyvi nyilvántartásoknak megfelelően kimérette a tulajdonában lévő utat. A külterületi földutak mint közutak ugyanis a helyi önkormányzatok tulajdonában vannak! Így derült ki, hogy az önkormányzati tulajdonú út területére magánkezdeményezésből, engedély nélkül (!) lett beültetve ez a fasor, amelyet most harcosan védenek többen, kiemelve, hogy meglévő, hasznos növényzetről van szó, még ha nem is eredeti természeti érték. Az önkormányzat illetékesei és a kivitelező cég vezetője azonban nem győzte a fórumon hangsúlyozni, hogy ennek ellenére mindent megtesznek, hogy a közterületbe beültetett fasor a legkevésbé szenvedjen kárt, csak ott vágjanak ki belőle egyedeket, ahol ezt az út nyomvonala és a terület szűkössége elkerülhetetlenné teszi. A kialakítandó 4 méter széles szórt makadámút, az útpadka és a vizesárok együttesen kb. 6 méter szélessége ugyanis helyenként csak nehezen lesz illeszthető a rendelkezésre álló közterületbe, mivel az önkormányzati tulajdonú útsáv nem egyenletes szélességű, van ahol alig lesz elegendő ehhez.

A Szőlőhátulja dűlő felújítása, az eredeti elképzeléseknek megfelelően, 2-3 hét múlva megindul. Mindkét dűlőút, az Alatkai és a Szőlőhátulja esetében 2018 novemberében várható a kivitelezés befejezése, ha a szükséges építési anyagokat sikerül időben beszerezni. Az országban jelenleg tapasztalható építőipari felfutás ugyanis jelentős keresletet okoz ezen a piacon. A kivitelező cég vezetője ezzel együtt reméli, hogy az őszi betakarítási munkákat a szükségesnél nagyobb mértékben nem akadályozza és az őszi esős időjárás előtt befejeződik az építés.

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.