KÜLSŐK ÉS BELSŐK! – ÖNKORMÁNYZATI HELYEZKEDÉSEK

Az önkormányzati képviselő-testület ellentmondásos, az alkalomhoz nem igen illő hangulatú alakuló ülése után 2019. nov. 28-án, csütörtökön jön a következő, már rendes nyilvános ülés. Volna munka, van is sok napirendi pont a meghívóban, de félő, hogy a még be nem töltött posztokért újfent rossz ízű, pártos huzakodás alakul ki.

ALPOLGÁRMESTER - IGEN, NEM

Emlékezetes, hogy az alakuló ülésen a Fidesz-KDNP képviselői leszavazták Markót Imre polgármester javaslatát Révi Attila társadalmi megbízatású alpolgármesterré választására (mindketten az Otthonunk Szentmiklós Egyesület/OSZE jelöltjeként lettek megválasztva). Budai Ferenc utólag, Facebook-oldalán - mert ugye ott kell és nem a testületi ülésen... - adott döntésükre magyarázatot: "Az alakuló ülésen a Fidesz-frakció nem támogatta Markót Imre polgármester azon javaslatát, hogy Révi Attila alpolgármestere legyen Törökszentmiklósnak. Számunkra fontos, hogy a városnak olyan vezetése legyen, amely az itt élők érdekeit, a város fejlődését tartja szem előtt, nem pedig a kormány megbuktatásán fáradozik."

Joguk van így közelíteni a kérdést, a megszavazásra szóló "felkérést". De ha már jog: Révi Attila a Jobbik tagja, amely ma Magyarországon egy törvényesen bejegyzett parlamenti párt! És mivel ellenzéki párt, normálisan az a törekvése, hogy leváltsa a hivatalban lévő kormányt. (Volt ilyen helyzetben hajdan, több cikluson át a Fidesz is!) Lehet ezt persze hatásvadász módon a kormány megbuktatásának mondani. De azért az a megfogalmazás, hogy a város vezetése fáradozna a kormány megbuktatásán, nem komolytalan egy kicsit? Amint Törökszentmiklós képviselő-testülete, vagyis a város vezetése kormányt buktat? Beleértve persze az öt fideszest is?

Miért nem lehet feltételezni, hogy egy ellenzéki párt városi képviselője is hű lesz az alakuló ülésen a törvénynek megfelelően letett esküjéhez? Eszerint Révi Attila is így esküdött: "tisztségemből eredő feladataimat Törökszentmiklós fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem." Jól értjük, hogy Budai Ferenc és fideszes képviselőtársai pár perccel az eskü elhangzása után már azt feltételezték Révi Attiláról, hogy nem tartja majd meg az esküjét?

Emlékeztetnék arra, hogy közben mi is itt vagyunk ebben a városban, Törökszentmiklós lakói! A választói akaratot a választások után is illene tiszteletben tartani! És akik október 13-án elmentek szavazni, bármely jelöltre adták is le voksukat, abban a reményben tették, hogy valamennyi megválasztott képviselő "az itt élők érdekeit, a város fejlődését tartja szem előtt"!

Ezért maradjunk is városunk dolgainál, a most következő testületi ülésnél:

A képviselő-testület az alakuló ülést követő ülésen is megválaszthatja - a polgármester előterjesztése alapján - az alpolgármestert és dönt az illetményéről. Vagyis még a most következő ülésen is lehet teljesíteni ezt a feladatot! Ezért Markót Imre ismételten előterjeszti javaslatát Révi Attila képviselő társadalmi megbízatású alpolgármesterré választására. A polgármester ezzel eleget tesz a vonatkozó kötelezettségnek. Ha ismét nem kapja meg a szükséges minősített többségű szavazatot az előterjesztés, akkor továbbra is alpolgármester nélkül működik az Önkormányzat. Kérdés, hogy a Kormányhivatal az erről szóló tájékoztatás után nyomban felszólítja-e az önkormányzatot, hogy megszabott határidőn belül tegyen eleget határozathozatali kötelezettségének, vagy megvárja a 2020. január 19-ére meghirdetett időközi választás eredményét az 1. számú egyéni választókerületben. Ugyanis, ha ott... Majd látjuk!

Forrás: A 2019. nov. 28-i testületi ülés 5. napirendi pontjaként előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai megválasztásáról, eskütételéről, 

BIZOTTSÁGOSDI

A Képviselő-testület állandó bizottságai városunkban:

  • Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
  • Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
  • Oktatási és Kulturális Bizottság

A testület 2019. november 5-én tartott alakuló ülésén létrehozta a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottságát. A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra vonatkozó javaslatot azonban nem fogadta el akkor a testület, így ezt most kellene megtenni. Markót Imre polgármester ugyanazon képviselőket javasolja a bizottságba, mint elsőre, többségben a Fidesz-KDNP képviselőivel. Feltételezve, hogy ezen az ülésen megalkotják a még hiányzó bizottságot is, tovább lehet menni:

A képviselő-testület bizottságainak lehetnek nem képviselő, köznapian: külső tagjai is, hogy szaktudásukkal segítsék a munkát, teljes tagi jogkörrel. Eddig is ez volt a gyakorlat: köztiszteletben álló, személyükben feddhetetlen, szakmájukban elismert személyiségeket kértek fel, és ők vállalták ezt a megbízatást.

A fent bemutatott előterjesztésben jól látható a kiegyenlítésre való törekvés: Mindhárom bizottságba bekerülhetne egy külső tag a fideszesek és egy az OSZE javaslatára. A konkrét neveket nézve azonban vannak érdekességek!

Némiképp meglepő módon két olyan személyt - Mészáros Zoltánnét és dr. Pataky Tibort - is külső bizottsági tagnak javasol a polgármester, akik az 1. számú egyéni választókerületben egymás riválisaként indultak a képviselőségért, és valószínűleg így lesz ez a januári időközi választáson is. Izgalmas kérdés, hogy ha ők külső bizottsági tagok lesznek, majd a körzetben képviselővé választják valamelyiküket, akkor mi lesz az ő nem képviselői bizottsági tagságával. Nos, jogászi segítséggel arra jutottam, hogy semmi különös nem történik, mivel a képviselő-jelöltekre ilyen esetben sincsenek összeférhetetlenségi szabályok. A képviselővé választott személy nem külső, hanem képviselői tag lesz abban a bizottságban. Ezt nem akadályozza semmi, mert az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatában (SZMSZ) nincs a bizottságokra képviselői tagi létszám-előírás.

Az Oktatási és Kulturális Bizottságba nem képviselőként dr. Bischofné Németh Katalin, a Székács középiskola igazgatóhelyettese és Kovács Tibor tanár, vállalkozó, a helyi Horgász Egyesület elnöke a jelölt.

Az nem meglepő, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságban - a polgármester és csapata - hasznosítani szeretnék Serfőző István szaktudását és több évtizedes képviselői tapasztalatát. Ám abból a tapasztalatból kiindulva, ahogyan a képviselők az alakuló ülésen szavaztak személyi kérdésekben, most Budai Ferencné és Serfőző István esetében is  valamiféle alkura gyanakodhatunk, amikor a külső bizottsági tagnak jelöltek sorában látjuk a nevüket. Egy nekem, egy neked?!

Legyen bármi is a háttérben - alku, egyeztetés - pusztán azért, mert Budai Ferencné egy képviselő felesége, ha törvényi összeférhetetlenség nincs is emiatt, etikai kifogás még nagyon is felvetődhet! És megkérdezhető, hogy akkor mi is fontos: a város érdekeinek szolgálata vagy benyomni az asszonyt egy városi bizottságba?

A nem képviselő bizottsági tag-jelöltek szakmai alkalmasságát és adott esetben szociális érzékenységét pedig ítélje meg szavazásával a képviselő-testület! Az ő felelősségük! A vélemény szabadsága meg a miénk!

Sebők Emília

Indítókép a T1 Televízió felvételéből.