KUKAGONDOK ORSZÁGOSAN ÉS HELYILEG

Nem mintha a ténykövető sajtó eddig hallgatott volna a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt., "népszerű" nevén a kukaholding működésének problémáiról, de az elmúlt napokban igencsak megszaporodtak ezek a híradások! 

Merthogy a számlázás - a milliárdos szoftver-fejlesztés ellenére - még mindig nem megy rendben náluk, de egyre több települést fenyegetnek az elszállítatlan (természetesen szigorúan nemzeti!) szeméthegyek, a cég viszont még arra sem volt képes, hogy a május végi határidőig előírásszerűen közzétegye a múlt évi mérlegét! Kimondhatjuk hát, hogy ezen a területen (is) az államosítás, a központosítás: CSŐDTÖMEG!

Legutóbbi sajtóinformációk szerint jelenleg legalább 15 milliárd forinttal tartozik a nemzeti kifizető cég a helyi hulladékszállítási cégeknek, vagyis azoknak a vállalatoknak, amelyek ténylegesen elvégzik a munkát! Azt sem tudni, hogy az egyébként is erősen becsült összegen belül a kukaszámlák beszedésére 2016-ban megalapított NHKV adóssága mennyi az egyes helyi, köztulajdonú vállalkozásokkal szemben és mekkora vállalati veszteséggel működik a holding. Miközben a szolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok sokszor akár egyéves késéssel kapják csak meg a sárgacsekket, hogy befizethetik a szemétszállítás díját. A helyzetet leginkább így minősíthetjük: KÁOSZ!

Mi itt, Törökszentmiklóson ilyen szempontból nem vagyunk elmaradva: hozzánk rendben megérkeztek a 2018. év második negyedévi számlák. És ami a legfontosabb, a városban (és még Tiszatenyőn) a hulladék begyűjtését és elszállítását végző Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. rendben el is végzi ezt a feladatot, sőt a kötelező teendőin felül többet is! A helyzet azonban nálunk sem gond nélküli! A részletekről Róth Ervint, a Kft. ügyvezetőjét kérdeztem.

Kérdés: Törökszentmiklóson gyakorlatilag különösebb gond nélkül működött a szervezett szemétbegyűjtés, amióta ez kötelezővé vált. Most sem lehet panaszunk erre a szolgáltatásra. A lakosok itt nem érzékelik a sikertelen központosításból eredő országos gondokat. Önöknél sem jelentkeznek ezek?

Róth Ervin válasza: Kezdjük ott, hogy az alapgondolat nem volt rossz, sőt a fő cél helyes volt, amiért ezt a központosítást létrehozták. Az országban ugyanis nagyok voltak a különbségek a hulladékkezelés terén nyújtott szolgáltatások színvonalában és az ezért fizetendő díjakban. Ezt kívánták csökkenteni, és lehetőleg mindenütt javítani a szolgáltatások minőségét. Továbbá feladatként jelentkezett a szelektív hulladékbegyűjtés uniós előírásoknak megfelelő arányokban való teljesítése. Csakhogy már korábban volt egy olyan intézkedés, amely ennek az elképzelésnek a megvalósítását szinte lehetetlenné teszi: a népszerű és kormányzati népszerűsítési célú rezsicsökkentés ezen a területen is!

A szemétszállítás költségeit nálunk korábban fedezték a bevételek. Majd jött a rezsicsökkentés, ami problémát okozott. A költségoldalon pedig a szokásos kiadási tételek (hulladéklerakó díjai, munkabér, üzemanyagár stb.) drágulása mellett a plusz szolgáltatási feladatok is jelentkeztek: kötelezővé vált a zöldhulladék és a szelektív hulladék házhoz menő begyűjtése. Ehhez pedig sehonnan nem kaptunk plusz forrást! Az alulfinanszírozottság problémája állandósult! Ha pedig ehhez még hozzájön, hogy nem kapjuk meg ütemesen az elvégzett munkáért a díjat az NHKV-tól, akkor egy idő után már tényleg nem tudnak szolgáltatni a helyi cégek, mert nincs rá fedezet.

Kérdés: Az elmúlt évben, 2017-ben ez pontosan mit jelentett a Kommunális Kft.-nél? Mekkora veszteséget okozott a cégnek a szemétszállítási tevékenység és ezt miből fedezték?

Válasz: Az elmúlt évet elvileg közel nulla eredménnyel zártuk. Elvileg, mert a nekünk járó szolgáltatási díjat az NHKV még a mai napig sem fizette ki. Egyrészt azért, mert az ő számlázási programjukban csak decemberben tudtunk 2017. évre jelentős számú számlát kiállíttatni, ami ezáltal nem került időben a rendszerükbe; utólag ugyan elismerték, de a mai napig nem fizették ki! Másrészt jogszabály írja elő a szolgáltatási díj mértékét, amit szintén egyetlen negyedévben sem fizettek meg, ezért úgynevezett díj-felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be 2017. évre. Erről két hete(!) jött értesítés, de a pénz egyrészt a fele annak, ami hiányzik, másrészt még azt sem nem kaptuk meg.

Kérdés: Mi a helyzet jelenleg? A Kommunális Kft. - mint a NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozója - megkapja időben az NHKV-től az elvégzett munkáért a díjat vagy Önöknek is tartozik, ha igen mennyivel a nemzeti kukaholding? A tartozás okozta likviditási problémát miként tudják kezelni?

Válasz: A probléma ott kezdődik, hogy NHKV az új rendszerben csak a hulladékkezelés közvetlen költségeit köteles megtéríteni, a normál közvetett költségeket nem, azt a rengeteg plusz munkaidőt pedig már végképp nem, amelyet a kollégáim is, én is a velük való elszámolás zűrjeivel töltünk. Ez tehát már eleve fedezethiányt okoz! De az NHKV nemcsak a valós költségektől, de még az ingatlantulajdonosoktól beszedett díjaktól is függetlenül, valami elméleti módon kidolgozott, bonyolult képlet alapján térít vissza nekünk, mint közszolgáltatóknak abból, amit itt befizetnek a lakosok, a vállalkozások. Ráadásul még csak ezt a képletet sem mindig tartják be, mert negyedévente változik, hogy mikor mennyit térítenek vissza nekünk egy liter szemét elszállításáért. De mire idáig eljutunk, az is tetemes egyeztetési, igazolási munkát jelent számunkra, ami nem volt, amíg a város saját cége önállóan végezhette ezt a szolgáltatási tevékenységet! Most is több hónapos késésben vagyunk az elszámolások leadásával, mert az NHKV informatikai rendszere nem tudja fogadni az adatokat.

És az is gond, hogy az általunk az idén alvállalkozóként kiállított, de a közszolgáltatón keresztül a holding által ki tudja, mikor kifizetett számla után nekünk időben be kell fizetni az áfát. Ha mindent összeveszünk, akkor 6-7 hónapig a cégünk finanszírozza a költségeket. Közben pedig a tartalékaink terhére valahogy ellavírozgatunk, ami a likviditásunkat illeti... Mi még egyelőre tartjuk magunkat, de országszerte sok kisebb szolgáltató már tönkrement ebbe!

Szabályosan kihelyezett zöldhulladék (a szerző felvétele)

Kérdés: Pár nappal ezelőtti hír, hogy leállt a zöldhulladék begyűjtése 116 településen az őszi lombhullás kellős közepén. Nálunk még a meghirdetett menetrend szerint októberben és novemberben lesz egy-egy házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés. Erről egy Önnel készített interjúban ad részletes tájékoztatást a Törökszentmiklósi Hírlap legutóbbi száma. Mégis sokan elégedetlenkednek, nem értik a szabályokat és a lehetőségeket.

Válasz: A városi lap ez évi első számában megjelent a 2018. évi házhoz menő zöld és szelektív hulladékgyűjtésről összeállított táblázat, amelynek szöveges részében minden szükséges tudnivalót is közzétettünk. Majd pedig cégünk honlapján is folyamatosan, és feltűnő módon jelen volt, elérhetővé tettük ezt a táblázatot. Mindenkinek megvolt tehát időben a módja arra, hogy még az április közepi első zöldhulladék-gyűjtés előtt felvegye itt a központban (Puskás Ferenc utca 12.) a nyolc gyűjtési alkalomra ingatlanonként térítésmentesen járó nyolc darab, biológiailag lebomló zöldzsákot. Aki most jelentkezik, az már csak két darabot kaphat fizetés nélkül. De darabonként 95 forintért nemcsak itt, hanem a Kertész utcai boltunkban és a piacon a piacfelügyelői irodában is meg lehet vásárolni ezeket a zsákokat. A fekete vagy más gyűjtőanyagokban kihelyezett zöldhulladékot nem vagyunk kötelesek elhozni a házak elől! Ráadásul közterületre így kihelyezni a hulladékot köztisztasági szabálysértést jelent! Tehát akár büntethető  is! 

Szabályos elhelyezésként ajánljuk még, hogy az ömlesztve jelentkező zöldhulladékot (falevelet, levágott füvet) ki lehet vinni a Téglagyár mögött, a Kossuth út keleti végénél lévő Hulladékudvarba is, akármilyen zsákban, mert ott ki kell önteni a gyűjtőkonténerbe. 

Kérdés: A helyieknek olyan felvetéseik is vannak, hogy ki kellene osztani ingyen azt a biológiailag lebomló zsákoknak azt a mennyiségét, ami járna, de nem mindenki veszi fel, és így megmarad. 

Válasz: Nem marad meg, mert csak annyi zsákot veszünk, amennyire a tapasztalataink alapján szükség van. Ugyanis ennek a költségét sem fedezi a rezsicsökkentett szolgáltatási díj, nem is kapunk érte térítést az NHKV-tól! És nem arra vagyunk kötelezve, hogy az egész városra kiszámított mennyiséget kiosszuk, hanem arra, hogy egy-egy szerződő félnek jutassuk az előírt darabszámot, ha jelentkezik érte. Mert ugye azt mégsem várhatják el tőlünk, hogy mindenkinek térítésmentesen, a saját költségünkre a kapujába vigyük a nyolc-tíz zsákot, melyik évben mennyit. 

Kérdés: A főváros utcáin mostanában hetekig parkol a szelektív hulladék. Városunkban még ezzel sem volt ezidáig gond, rendben el szokták vinni a sárgafedelű kukákban összegyűjtött hulladékot. 

Válasz: Egyelőre még eleget tudunk tenni ennek a kötelezettségünknek, de itt is vannak olyan információk, amelyek várható nehézségeket vetítenek előre. Úgy tudni, hogy Szolnokon a válogatóban már probléma van a szelektív hulladék fogadásával, kezelésével, mert nincs elegendő (újra)feldolgozó kapacitás az országban. A kormány az egyik oldalon előreszaladt a központosítással, de a másik oldalon a magánszektor nem építette ki a szükséges hasznosító üzemeket. Ráadásul a jogszabályok által agyonregulázott a folyamat, a válogatott hulladék visszajutása a gazdaságba meglehetősen döcögősen megy. 

Megköszönve Róth Ervin válaszait, befejezésül egyfajta összegzés a szerzőtől: Tűnnek el a "szemétben" a közpénz milliárdok, amelyekkel az országos kukaholding el sem számol! Itt lenn pedig rengeteg plusz munkát ölnek a központosított rendszerben való működésbe a közszolgáltatók, a benne dolgozók, hogy egyáltalán működjék a rendszer, ne öntsön el bennünket a szemét! Az "államosítás" egyelőre nem hozta meg azt az eredményt, amiért belefogott a kormány.

Helyben az önkormányzat ragaszkodott a saját cégéhez, hogy a Kommunális Kft. végezze ezt a tevékenységet. Ennek eredménye, hogy a cég lehetőségeihez mérten mindent elkövet a saját tulajdonosának és ezáltal a helyi lakosság, a vállalkozói szektor elvárásainak teljesítésére. A miklósiak mit sem vesznek észre az átszervezés okozta áldatlan állapotokból. De nem lehet tudni, ki meddig bírja ezt a helyzetet.

Sebők Emília


A téma előző megjelenése: SZELEKTÍV KUKAKULTÚRA