KÖZVILÁGÍTÁSI HITEL

Kormányzati jóváhagyást kapott Törökszentmiklós a közvilágítási hitelre!

Törökszentmiklós város önkormányzata a település közvilágítási hálózatának LED-es technológiával történő korszerűsítését határozta el, aminek költségvonzata már szerepelt is a most elmúló 2018-as év helyi költségvetésében: 400 millió forint önkormányzati saját erő előirányzatával. Csakhogy a saját erő valójában bankhitelből származna, mivel az önkormányzatnak nincs annyi pénze, hogy ezt a fejlesztést megvalósítsa, futó pályázatok pedig nincsenek, amelyek a közvilágítás korszerűsítésére szolgálnának. Mindehhez alapinformációként tudni kell, hogy jelenleg a város szerzi be az elektromos áramot és a karbantartásra külön szerződik az önkormányzat.

A képviselő testület ez év szeptemberében arról döntött, hogy a számlavezető CIB Banktól - mint a legjobb ajánlatot tevő pénzintézettől - vesz fel 400 millió Ft fejlesztési célú hitelt. Az ilyen ügyletekhez azonban mostanság már (valójában 2011 óta) a kormány engedélye szükséges. A jóváhagyás az utolsó pillanatban, az ünnep előtti nagy kormányzati hajrában, egy 2018. december 23-i keltezésű kormányhatározatban született meg: A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a kormány jóváhagyásával két ütemben felveheti a 400 millió forintos fejlesztési célú hitelt. A kormányhatározat szerint 2018-ban is és 2019-ben is 200 millió forint hitelt vehet fel a város.

A két részletbe tagolásra Serfőző István önkormányzati képviselő magyarázata szerint azért volt szükség, hogy a hitelből egy részt még 2018-ban lehessen realizálni. Egy törvényi kötelezettség ugyanis azt írja elő, hogy csak olyan dolgokra adhat az önkormányzat megbízást/megrendelést, amelynek a forrása rendelkezésre áll. A finanszírozásnak ez a módja a szállítók, kivitelezők pénzügyi biztonságát szolgálja, így számukra nagyobb a garanciája annak, hogy hozzájutnak az elvégzett munkájuk ellenértékéhez.

Markót Imre polgármester ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a tervezői költségbecslés alapján a beruházás értéke 400 millió forint, a hitel erről az összegről szólna, azonban oly módon, hogy csak a tényleges kivitelezési összeg kerül lehívásra.

LED-es lámpák próbaüzemben a Deák Ferenc út és az Arany János utca kereszteződésében (a Miklós Tv felvétele)

A pénz tehát hitelből, de meglesz a fejlesztésre. A hitelszerződés aláírása, majd az eredményes közbeszerzési eljárást követően, a kiválasztott kivitelezővel aláírásra kerülhet a kivitelezési szerződés, és megvalósítható lesz Törökszentmiklós közvilágításának korszerűsítése. Az itt élőket azonban főként az érdekli, hogy megéri-e felvállalni ezt a hitelterhet:

  • Lesz-e akkora megtakarítás az új technológiára való átállásból, hogy az fedezze a hitel törlesztőrészleteit? Vagy ráfizetünk több, kevesebb összeget a város közös költségvetéséből?
  • Világosabb lesz-e tereinken, utcáinkban a LED-es világító testeknek köszönhetően, hogy számunkra a közlekedési és a közbiztonságot segítsék?

A megtakarítás és a hiteltörlesztés egymáshoz való viszonyulása nem ok nélkül izgatja az embereket, hiszen most már eltelt annyi idő, hogy a másutt elvégzett hasonló, úgynevezett fejlesztések (mert nem lett mindenhol az!) eredményességét meg lehessen ítélni. Jelentős megtakarítást vártak a közvilágítási fejlesztésektől azokon a településeken, ahol újakra cserélték az utcák, terek lámpáit, ám nem mindenütt csökkent úgy a villanyszámla, ahogyan azt remélték! Az áramfogyasztás mérséklődése sem lett a remélt nagyságú, és ennek hatását még gyengítette is az időközbeni energiaár-emelkedés, ami a jövőben is előadódhat. Az elmaradt spórolás pedig még inkább tetten érhető a karbantartási díjaknál. És a szakipari munkák vállalási árai - az egyre szorítóbb szakmunkás- hiányból eredő béremelkedések okán - jelenleg is meredek emelkedésben vannak. Mindezen tényezők pedig számunkra is elgondolkodtatóak.

Önkormányzatunk azonban bizakodó és optimistán kalkulál: a közzétett adatok szerint a tervezés során készült számítások nálunk éves szinten 36 millió forint megtakarítást mutatnak. A hiteltörlesztés 15 éves futamidővel történik majd olyan módon, hogy az első évben csak kamatot kell fizetni (4,5 millió forint), a második évtől tőke+kamat jelenti a törlesztési kötelezettséget, mely 35,5 millióról évről-évre csökken, tehát a megtakarítás fedezi a hiteltörlesztést.

A másik aggály - szintén nem véletlenül - amiatt fogalmazódik meg a miklósiakban, hogy valóban remélhetjük-e a nagyobb világosságot a LED-es lámpáktól, mert több településen is amiatt panaszkodnak az ott élők, hogy felszerelésük után sötétebbek lettek a közterületek.

Markót Imre a hitelfelvételről döntő képviselő-testületi ülés után, 2018. szeptember elején arról írt Facebookos közszereplői oldalán, hogy elkészültek az előzetes kiviteli tervek, amelyek valamennyi új, LED-es lámpatest esetében a meglévő lámpatestek megvilágítási értékeit tekintik megvalósítandó alapul és nem kizárólagosan az energia-megtakarításból eredő költségcsökkentést, ahogyan más településeken korábban megvalósult fejlesztések esetében történt. A szóba jöhető gyártók termékeire előminősítést szervezett az önkormányzat: Ebben az eljárásban azokat a gyártókat kérték fel, akik a gyártott lámpatestekre legalább 10 éves garanciát vállalnak, mivel ez majd a közbeszerzésben is követelmény lesz. Ezt követően minden gyártótól próbalámpatest felszerelését kérték, így élőben, használat közben is kipróbálásra kerültek a lámpatestek.

2018 novemberében a tervező által meghatározott helyekre próbaképpen több különböző gyártmányú LED-es lámpatestet szereltek fel, és a próbaüzem alatt a megvilágítási értékeket mérésekkel ellenőrizték. És az önkormányzat arra is módot adott, hogy az ott lakók, az ott közlekedők közvetlenül véleményt nyilváníthassanak a próbált LED-es lámpákról, azok esztétikai megjelenésével kapcsolatban, valamint fényerősségükre vonatkozóan. Hogy mi lett a szavazás eredménye, arról csak egy a Face-en közzétett, és gyakorlatilag értelmezhetetlen nyilvános közlést találtam. Ám a közösségi oldalon voltak a próbaként felszerelt lámpatestek fényerejével szemben erős kifogások is. Majd meglátjuk! Remélem, meglátjuk...!

Sebők Emília