KÖZVÁDAS BÜNTETŐÜGY - BOLDOG ISTVÁN - HATÁROZATI JAVASLAT

Megjelent a hivatalos parlamenti honlapon az Országgyűlés Mentelmi bizottságának határozati javaslata, amelyet a bizottság elnöke nyújtott be Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének, abban részletesen leírva, miért látják indokoltnak Boldog István fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

A legfőbb ügyész indítványozta 2020. április 2-án Boldog István országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette, vesztegetés elfogadásának bűntette, valamint versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban bűntette miatt.

Boldog István Jász-Nagykun-Szolnok Megye 4. számú választókörzetének országgyűlési képviselője 2015-ben a választókerületében található települések egyes polgármestereit Kétpó Önkormányzatához hívta találkozóra, amelyen közeli bizalmasa, munkatársa és kabinetfőnöke társaságában - a polgármesterekkel külön-külön tárgyalva - az elkövetkezendő évekre előre meghatározta a polgármestereknek, hogy az általuk képviselt települési önkormányzatok a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében rendelkezésre álló pénzkeretből mire, mekkora összegben pályázhatnak eredménnyel, abban az esetben, ha a polgármesterek a Boldog István országgyűlési képviselő által meghatározott feltételeknek eleget tesznek. Boldog István a feltételek nem teljesítése esetére, a jövőre vonatkozóan kilátásba helyezte az önkormányzat pályázatai elbírálásának önkormányzat számára kedvezőtlen elintézését is azáltal, hogy adott esetben kabinetfőnöke közreműködésével majd ennek érdekében eljár.

Boldog István e találkozó alkalmával nyilvánvalóvá tette, hogy hivatali helyzetéből fakadóan befolyással bír a pályázatok mikénti elbírálására, illetve elmondta, hogy a feltételeket - annak idején - közvetítője útján fogja közölni, akinek szavait az ő szavaiként fogadják el.

Boldog István társaival közösen 2017-ben elhatározta, hogy személyes kapcsolataikat, az ő politikai befolyását, kabinetfőnöke hivatali helyzetét és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, illetve az Európai Szociális Alapból finanszírozott TOP keretei közötti eljárásokra vonatkozó ismereteiket, valamint a TOP-os pályázatokkal kapcsolatos döntési folyamattal kapcsolatos befolyásukat arra használják fel, hogy irányított, jogellenesen befolyásolt közbeszerzésekkel, illetve a TOP-os pályázatok eredményeinek befolyásolásával és a nekik jogtalan előnyt juttató vállalkozók pályázati győzelmének biztosításával jogtalan hasznot szereznek. És így tovább...

A Határozati javaslatból kiderül, hogy Boldog István a Mentelmi bizottság mai ülésén nem jelent meg, azonban az ülést megelőzően írásban akként nyilatkozott, hogy mentelmi jogának felfüggesztését kéri annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás előtt tisztázhassa magát. A Mentelmi bizottság az ügy érdemi részében úgy döntött, hogy követi a közvádas bűncselekmények esetén fennálló, a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó gyakorlatát, és az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja. Megtörtént: az Országgyűlés megszavazta!

A parlamenti irományt kivonatolta: Sebők Emília

Az iromány elérhetősége: https://www.parlament.hu/irom41/10015/10015.pdf


Az indítókép Boldog István képviselői Facebook-oldalán jelent meg 2019 szeptemberében, amikor arról számolt be büszkén, hogy sikerült ismét, ki tudja hányadszor szalagot átvágnia... Konkrétan Cserkeszőlőn "adott át" egy parkolót, amelyről már másnap kiderült, hogy nem is lett kész, a térkőburkolatot is fel kellett bontani...! És hát az úttest állapotát is érdemes megnézni, amelyen állnak az ünnepi szalagátvágók...!


Boldog István mentelmi jogának felfüggesztéséről: FELFÜGGESZTETTÉK BOLDOG ISTVÁN MENTELMI JOGÁT!