KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁKNÁL ÁLLVA 

Három közlekedési lámpa szabályozza városközpontunk forgalmát. De ezek működése vajon hogyan, jól van-e szabályozva?

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 46-os út Törökszentmiklós városi szakasza a település főútvonala (illetve annak egy része), amelyen a városközpontban három közlekedési lámpa is szabályozza a forgalmat. Hivatásos gépkocsivezetők szerint ezeknek a lámpáknak az összehangolásán finomítani kellene annak érdekében, hogy az autók áthaladása egyenletesebb legyen, így a piros jelzésnél kisebb várakozási idővel lehetne csökkenteni a zaj- és légszennyezést.

Felvetődik ezért a kérdés, hogy az út kezelője időnként felülvizsgálja-e ezeknek a lámpáknak a szabályozását, összehangolását, hogy az mennyiben felel meg nemcsak a szabályoknak, de az esetlegesen megváltozott forgalomnak is.

A cég Kommunikációs osztálya kérdésemre ezt a választ adta:

"A 46-os főút Törökszentmiklós átkelési szakaszán három helyszínen működik forgalomirányító fényjelző készülék. A 46-os főút, azaz Kossuth Lajos út - Pánthy Endre út- Ipolyi Arnold tér, valamint a Kossuth Lajos út - Dózsa György út - 42103-as Törökszentmiklós bekötő út útkereszteződéseinek forgalmát, valamint a Táncsics Mihály utca csatlakozása után lévő kijelölt gyalogos átkelőhely forgalmát irányítja jelzőlámpa.

Mindhárom berendezés forgalomtól függő szabályozás szerint működik, összehangolásukhoz a jelenlegi feltételek nem adottak, a helyszínek közötti 5-600 méteres távolság és a két csomópont közötti gyalogos átkelőhelyek, útcsatlakozások miatt. A forgalomtól függő vezérléssel működő berendezéseknél az áthaladási igényt jármű- és gyalogosérzékelők (detektorok, nyomógombok) továbbítják a vezérlőberendezéshez. A szabad jelzés (zöldidő) a forgalmi igényeknek megfelelően kerül kiválasztásra.

A mintegy 1,2 kilométer hosszú szakaszon lévő berendezések összehangolásához a vonatkozó jogszabályban előírt feltételeknek meg kell felelni. Hangolt szakasz kialakítása - az útszakasz sajátosságainak ismeretében - jelentős forrásigénnyel, további jelzőlámpák telepítésével és a meglévő berendezések programmódosításával járna.

A jelzőlámpás programokat 2014-2015-ben felülvizsgáltuk, melynek elsődleges célja az volt, hogy rugalmas, a forgalmi igényekhez jobban igazodó, és a jelenlegi műszaki szabályozásnak megfelelőbb fázisterveket építsünk be. A tervezés alapjául sávonkénti forgalomszámlálást végeztünk, az azóta eltelt időszakban a forgalom lefolyásában, összetételében nem történt különösebb változás, így további beavatkozást nem tartottunk indokoltnak. A jelzőlámpák működését meghatározott időközönként ellenőrizzük. Amennyiben a berendezések működésével kapcsolatosan társszerveink vagy a közlekedők részéről konkrét jelzés érkezik, az észrevételeket kivizsgáljuk."

JELZŐLÁMPÁT A HUNYADIHOZ?

Időről-időre felmerül az ötlet, hogy jelzőlámpát kellene telepíteni a Hunyadi utcának a Kossuth útba való betorkollásához, ezzel védve elsősorban az ottani iskolába járó gyerekek biztonságát. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint azonban ez nem az ő hatáskörük: jelzőlámpa nélküli átkelőhelynél a forgalomirányító berendezés kiépítése önkormányzati feladat. Hogy volt-e már ez a kérdés az önkormányzati képviselő testület előtt, nem tudom, nem találtam nyomát.

A Google Street View felvétele, 2018. jún.

De az ottani közlekedési jellemzők, valamint a fentiek alapján (a sűrűn elhelyezett jelzőlámpák problematikája) és más okokból is úgy látom, nincs ennek az igénynek elegendő megalapozottsága. Akkora semmiképpen, hogy a jelzőlámpa-telepítéssel kiépítendő védelem több tízmillió forintos (!) költségét vállalni lehessen. A Bethlen úti iskola sokkal összetettebb közlekedési körülmények között van, hiszen az autóbusz-forgalom jelentős része érinti, ott mégsem merült fel eddig jelzőlámpa telepítése iránti kívánalom. Mert a gyerekek úttesten való biztonságos átkelését ott is, de a Hunyadi utcánál is más módon tudja a város segíteni: a csúcsidőszakban polgárőrök és/vagy rendőrök állnak a zebránál és szabályozzák a forgalmat. Ezért a szolgáltatásért a város költségvetéséből támogatást is kap mindkét szervezet.

Sebők Emília

Az indítókép a szerző felvétele.