KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZTELEPEK KUTATÁSA

A város hivatalosnak tekinthető, Törökszentmiklós Város elnevezésű Facebook-oldalán jelent meg 2018. december 14-én az Értesítés szeizmikus mérési munkálatokról című közzététel.

Ebben tájékoztatták a lakosságot, földtulajdonosokat és földbérlőket, hogy Törökszentmiklós város belterületén és tágabb környezetében az O&GD Central Kft. mint a kutatási terület jogosult bányavállalkozója megbízása alapján - a Szolnoki Bányakapitányság engedélyével - az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. területi szeizmikus méréseket végez. A mérések célja kőolaj- és földgáztelepek felkutatása. A kutatás előreláthatólag 2018. december 19. és 2019. január 20. között zajlik.

Felhívták a figyelmet, hogy a mérések során geodéziai kitűzések, érzékelő műszerek lefektetése és szeizmikus vibrációs tevékenység tapasztalható. A területen előre meghatározott pontok mentén rezgésérzékelő speciális eszközöket helyeznek el. Ezek a speciális eszközök csak szeizmikus kutatásra használhatók, más számára értéktelenek, használhatatlanok. - szólt a tájékoztatás.

Nem volt azonban a közreadott tájékoztatóban hasonló alapossággal megfogalmazott megnyugtató információ arra vonatkozóan, hogy ez a munkálat mennyiben érinti, veszélyeztetheti-e a lakóházakat, lakossági ingatlanokat.

Így aztán amikor 2019. január 10-én itt nálunk az Ady Endre utcában folyt a mérés, az egyik szomszédasszony rémülten szaladt ki az utcára, hogy mozog náluk a TV-készülék. Egy barátunk pedig, aki a városnak egészen más részén lakik, azt mesélte, hogy amikor ott "rengettek", az utcáról furcsa, morajló zajt hallottak, a kandalló párkányán meg csörömpölni kezdtek a nippek. - Jeleztem ezt az egyik helyi önkormányzati képviselőnek, aki elmondta, hogy feléjük előző nap volt a mérés, ő akkor éppen kinn volt az udvaron, egy létrán állva ügyködött, és határozottan érezte a speciális autó által keltett hidraulikus dobbantásokat! De megnyugtatásként hozzátette, hogy a mai fejlett kutatási technika már károkozás nélkül alkalmas a mélyebben levő nyersanyagok felderítésére.

Biztos, ami biztos alapon azonban tájékoztatást kértem az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. szakemberétől, Romvári Zalántól is, aki a következőket mondta el:

-- A mérések természetesen semmilyen épületkárt nem okoznak. Az országban már 50 éve minden régióban, többek között Szolnok város egész területén, több millió ponton végeztünk ilyen nagy mélységű szeizmikus méréseket, belterületi környezetben is, és még soha, sehol nem okozott ez a művelet károsodást az épületek szerkezetében, de még a külső vakolatban sem. A mi mérési eszközeink egyszeri, nagyon rövid ideig tartó és változó frekvencián kibocsátott rezgésekkel dolgoznak, így tehát elenyésző a terhelés, ami egy-egy épületet érhet. És a mérés folyamatába illesztett ellenőrzést is folytatunk, ugyanis a rezgéseket keltő nagyobb felépítményű járművet mindig követi egy kisebb autó, amelyben a munkatársunk képernyőn nézi az értékeket, és ha közeledne a rezgés erőssége a jogszabályok és a vonatkozó szabvány által megengedett határhoz, akkor azt csökkentik.

Az persze előfordulhat, hogy összekoccannak a szekrényben a poharak, de semmi más nem történik. Ezt a hatást össze sem lehet hasonlítani azzal, amit például a főúton, a házak előtt rendszeresen eldübörgő nehéz teherautók, kamionok okoznak. Ott ugyanis azonos frekvencián történő erős rezgés éri rendszeresen az út menti házakat, akár statikai károkat is okozva.

Kérdésemre, hogy a régi építésű, gyengébb szerkezetű vályogházakra is igaz-e az állítás, azt válaszolta, hogy:

-- A vonatkozó jogszabályi előírások szerint maximum fél milliméter elmozdulást okozhat ez a rezegtetéses mérési technika az épületeknél. Ha egyáltalán előfordult ilyen, mi ennek csak a töredékét tapasztaltuk, valahol 0,1 milliméter alatt. Ekkora behatás még az említett, gyengébb konstrukciójú épületeknél sem okoz kárt.

Mérés 2019. január 10-én, Törökszentmiklóson az Ady Endre utcában (a szerző felvétele)

A fent leírt mérések tehát az O&GD Central Kft. (anyacége a hollandiai székhelyű Sand Hill Petroleum B.V.) megbízása alapján folynak most városunkban és közelében. Mivel nem először végeztetnek ilyen kutatásokat ezen a vidéken, ezért Volter Györgytől, a társaság Hatósági és társadalmi kapcsolatok vezetőjétől kértem választ az ebből adódó kérdésekre:

Kérdés: 2014 végén már végeztettek Törökszentmiklós város "Pusztaszúri" területein ilyen méréseket. Azok milyen eredményt hoztak, találtak-e kőolaj- és földgáztelepeket, és ha igen, azokkal történt-e már vagy történik-e valami a jövőben?

Válasz: Az említett, "Szolnok 3D" szeizmikus mérés keleti része érintette Törökszentmiklós közigazgatási területének nyugati részét. Itt a Szolnok és Szolnok környéki lehetséges szénhidrogén- előfordulások jobb megismerése volt a cél, és ennek a mérésnek az eredményeképpen a 2015-2017 közötti időszakban több kút került lefúrásra. Ezek közül a Tószeg-ÉNy-1, a Szolnok-20 és a Szandaszőlős-K-1 kút lett eredményes, előbbi kettő olajat termel jelenleg is, utóbbi pedig hamarosan megkezdi a földgáztermelést.

Ezen mérés Szolnok teljes közigazgatási területét érintette minden komolyabb probléma, károkozás nélkül.

Kérdés: Még nem tudni, hogy Törökszentmiklós lakott területén találnak-e földgázt vagy kőolajat, de két-három évvel ezelőtt kőolajat találtak Szolnok belterületén, és akkor Önök azt nyilatkozták, hogy a mintegy egyhektáros területen talált kőolajat a tervek szerint kitermelik. Megkezdték-e már ezt a kitermelést?

Válasz: Miként az előző válaszomban említettem, a 2016 őszén lemélyített Szolnok-20 és a 2016 júliusában lemélyített Tószeg-ÉNy-1 jelenleg is olajat termel.

Kérdés: A fenti kérdést azért is tettem fel, hogy amennyiben a mi városunkban is belterületen találnának kitermelésre érdemes mennyiségű földgázt vagy kőolajat, akkor el sem tudjuk képzelni, hogy ilyen lakott környezetben miként folyhat a kitermelés? Lerombolják a házainkat, kitelepítenek bennünket? Vagy miként?

Válasz: Semmiképpen sem rombolunk le semmilyen meglévő épületet, létesítményt.

Az esetleges majdani fúrások telepítése során nagyon sok szempontot figyelembe veszünk, többek között a mélybeni (1800-2200 m) cél elhelyezkedését és a felszíni adottságokat (ingatlanok, építmények, közművezetékek, utak stb.) is. A fúrás nem feltétlenül lesz függőleges, hanem lehetőség van ferdítésre vagy irányított fúrásra is (ahol a felszíni és a mélybeni koordináta nem egyezik meg).

Általánosan elmondható, hogy - a problémák elkerülése miatt, a lehetőségek függvényében - igyekszünk a lakott területektől, építményektől minél távolabb elhelyezni a fúrási telephelyet. Erről az érdeklődőknek térképeket is tudunk mutatni a Szolnokon és környékén elhelyezett fúrási telephelyekre vonatkozóan. 

Sebők Emília