KOMMUNÁLIS ADÓ, DE MIRE?

Szóljon, aki szívesen fizet adót! Nyilván senki! És akit legalább némi polgári öntudattal tölt el, hogy adójával hozzájárul a közösség és a saját, közösségi keretek között kielégített szükségleteinek finanszírozásához? No, az a nagyobb baj, hogy ilyen ember is alig akad az országban, vagy akár városunkban. Marad a puszta tény, hogy még a helyi adóknál sincs meg ez az érzés, a visszacsatolás. Hogy amit a helyi önkormányzati közös kasszába befizetünk, abból olyan célok valósulnak meg, amelyek révén nekünk lesznek itt jobbak az életkörülményeink.

Például a magánszemélyek kommunális adójából, amelynek a 2. félévi részletét nemrég, szeptember 15-ig kellett befizetni. Morogtak is megint sokan a városban, mondván, azt sem tudni, mire fizetjük ezt a pénzt, mire használják az így beszedett összeget. Sokan pedig még mindig keverik a mai adózást az évekkel ezelőtti rendszerrel, amikor ez az adófizetés közvetlenül össze volt kapcsolva a szemétszállítás finanszírozásával. Merthogy nincs tájékoztatás, még annak sem, aki kicsit jobban utánanéz: az éves költségvetések, illetve zárszámadások sem adnak erről információt. De miért is adnának, hiszen - miként a magyar adórendszerben jellemző - a magánszemélyek kommunális adójából befolyó összegnek sincs kötelező célirányos, kijelölt felhasználása. Forrásnövelő, közösségi célú adónemről van szó! Régies kifejezéssel élve: a kommunális adóból befolyó összeg nem pántlikázott pénz, az bekerül a városi költségvetés nagykalapjába, az önkormányzat a többi bevétellel együtt kezeli.

Ám Törökszentmiklós Városi Önkormányzata is érzékelhette az emberek ilyen irányú elvárását, ezért a 2018. évi költségvetésbe beírták felhasználási célként, hogy a magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget a Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásaira kívánják felhasználni. Ez azonban még mindig meglehetősen általános megjelölés, de ha már idáig eljutottunk, hátha meg lehet erről többet, részleteket is tudni. Ezért ilyen irányú kérdéseket adtam be a 2018. szept. 27-én megtartott közmeghallgatásra.

A Magánszemélyek kommunális adójából 2017-ben a tervezett 75 millió forinttal szemben 71,5 millió forint érkezett be a város költségvetésébe. A vártnál nem sokkal kevesebb a befizetés, így a fizetési fegyelem a lakosság részéről akár jónak is lenne mondható. Csakhogy ez a kép mégsem ennyire szép, ha tudjuk, hogy a költségvetési tervezetbe a remélhetően befolyó összeget írják, ám a jogszabályi kötelezettség - a törvényi felhatalmazásból eredő adókivetés - alapján elvárható összeg úgy 10 millióval magasabb lenne a 2018-ra ismét előirányzott 75 millió forintnál... Vagyis úgy 1000 adófizetésre kötelezettől évről-évre nem érkezik meg a befizetés...

A közmeghallgatáson elhangzott válasz szerint a kommunális adóból származó bevételt a város működési, üzemeltetési célú kiadásainak finanszírozására fordítják: szelektív hulladékgyűjtés, téli hóeltakarítás, az utak síkosságmentesítése, köztéri hulladékgyűjtés, parkok és zöldterületek, padok és játszóterek karbantartása, közúti tartozékok fenntartása, csapadékvíz-elvezető rendszer működtetése, gyepmesteri szolgáltatások, közvilágítási karbantartás szerepel ezen a teendők között. Amelyek összes költsége tavaly mintegy 131 millió forint volt, szemben a kommunális adóból származó 71,5 millió forinttal. Tehát még a város egyéb bevételeiből is fordítani kellett ezekre a városüzemeltetési szolgáltatásokra. Például a vállalkozásoktól befolyó 704 millió forint iparűzési adóból.

Parkok és zöldterületek, csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása a befizetett kommunális adóból (a szerző felvételei)

Ilyenformán kétségtelen tehát, hogy az általunk befizetett kommunális adó összege a mi közjólétünket, a város alapszintű élhetőségét szolgálja! Mégis nagyobb lenne talán a fizetési kötelezettség lakosság általi elfogadása, ha ennél körülhatároltabb, a költségvetésben megnevezett, meghirdetett konkrét ügy jelenne meg a kiadási oldalon. Ha kötni tudnák az emberek a befizetést a megvalósult célhoz. Van olyan elképzelés erre, hogy egy választási ciklusra előre is meg lehetne tervezni ezt a felhasználást, és akkor eleve jobban tájékoztatva lennének a befizetők. Vagy ha nem is felhalmozási, beruházási jellegű lenne a finanszírozott cél, de például egy közismert felújítás, ott akár tábla is hirdethetné az elkészültekor, hogy ezt a kommunális adót fizető polgároknak köszönheti a város...

Sebők Emília