KÉZILABDA-SPORT-SORS JÁRVÁNY IDEJÉN

A városunkban különösen népszerű kézilabdasport sem maradhatott érintetlenül a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben. Hiába, hogy az önkormányzati képviselő-testület a legnagyobb egyesületi támogatást ítélte oda a kéziseknek.

A Törökszentmiklósi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésben a sportszervezetek támogatására 23 millió forintot különített el, amelynek felhasználása a működési támogatásra kiírt pályázat keretében történik. A Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület 7 millió forint támogatásra nyújtott be pályázatot. (Tavaly 5,6 millió forintot kaptak.) Az Egyesület elnöke, Kovács Béla a kért összeg felhasználásával kapcsolatban azt a tervet nyújtotta be, hogy abból 4,9 millió forintot az utánpótláskorú, 2,1 milliót pedig a felnőtt sportolók egyesületi sporttevékenységére fordítanának.

A támogatási pályázatok Önkormányzathoz való benyújtási határideje 2020. március 13. volt, aminek a kézilabdások is eleget tettek. Csakhogy a Kormány március 11-én az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus-humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. És a vészhelyzeti intézkedések körében a sporttevékenységeket is korlátozták. Először azt rendelte el a Kormány, hogy a sportrendezvények csak nézők nélkül, zárt körülmények között tarthatók meg. Aztán jött a kijárási korlátozás, amely a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására feljogosító alapos indokok között csak az egyéni szabadidős sporttevékenységet, szabadidős célú gyaloglást tekinti elfogadhatónak, a versenysportot nem.

HALASZTOTT TÁRGYALÁS

Vesztegetési ügy került a bíróságra kézilabda mérkőzések eredményének jogtalan befolyásolása, illetve annak kísérlete miatt. Közöttük - a vád szerint - a 2017. április 2-án lejátszott Törökszentmiklósi Székács KE - Törökszentmiklósi KE találkozó eredményét befolyásolták, illetve kísérelték meg befolyásolni. Az ügyben 2020. április 17-re kitűzött tárgyalási napot - a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztályától kapott tájékoztatás szerint - leállították, vagyis nem lesz megtartva. Új határnap egyelőre nincs kitűzve. A témáról részletesebben itt: https://www.torokszentmiklosi.hu/l/megbundazott-kezilabdamerkozes/

Ilyen körülmények között tárgyalta az Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 26-i rendes ülésén a városban működő sportegyesületek támogatására beérkezett pályázatok elbírálását. A veszélyhelyzetre való tekintettel a testület a költségvetésben betervezettnél kisebb összeg, 20,5 millió forint felosztásáról döntött. A Székács Kézilabda Egyesület támogatását - egyeztetéses tárgyalás után - a testület 4,5 millió forintban fogadta el, amely a legnagyobb támogatási összeg a sportegyesületek körében. (A város másik sportági csapata, Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület nem nyújtott be támogatási kérelmet, mivel egy évvel ezelőtt az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával 2021. december 31-ig kizárta az önkormányzati támogatási rendszerből.)

Tekintettel azonban a fennálló veszélyhelyzetre, a sportszervezetek önkormányzati támogatásának pénzügyi kiutalása két ütemben, két egyenlő részletben történik: Az első részlet kifizetése a támogatási szerződés aláírásától számított 15 munkanapon belül esedékes. Majd pedig a támogatott sportszervezetek 2020. július 10-ig kötelesek beszámolni első félévi működésükről, és ez a beszámoló képezi majd alapját a támogatási összeg felülvizsgálatának. A második ütemben történő kifizetésről, annak összegéről és határidejéről a Képviselő-testület a 2020. július havi rendes testületi ülésén dönt majd.

Vagyis a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet elhúzódása miatt képviselőink a második ütemben kifizethető összegeket esetlegesen módosíthatják. Ezt a megoldást mintegy utólag igazolja az a friss hír is, hogy a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) úgy döntött, befejezettnek tekinti a 2019/2020-as idény bajnokságait. A férfi NB II. Dél-keleti csoportjában a Törökszentmiklósi Székács a harmadik helyen állt, de a döntés értelmében a felfüggesztett idény kapcsán helyezéseket nem állapított meg a Szövetség.

Sebők Emília


Az indítókép a Miklós TV felvétele az első tavaszi mérkőzésen (2020. febr. 16.): Törökszentmiklósi Székács KE - Kondorosi KK, 33 - 26