KÉPVISELŐI TISZTELETDÍJ – SOK IS, KEVÉS IS!

Ahhoz képest, amekkora összegről van szó, meglehetős indulatokat tud kelteni az önkormányzati képviselők tiszteletdíja. Legutóbb éppen annak kapcsán, hogy városunk egyik fideszes képviselője - finoman szólva - sajátos okból nem vesz részt egy idő óta a testület munkájában. De haladjunk sorjában:

A helyi önkormányzatok képviselő-testületének törvényi felhatalmazása van arra, hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjat. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által alkalmazott alap képviselői tiszteletdíj 67 200 forintos havi bruttó összege 2011 óta változatlan! A vonatkozó szabályok legutóbbi, 2018 januárjában elfogadott módosítása csak a bizottságok nem képviselő, külső szakember tagjainak tiszteletdíját emelte meg, honorálva ezzel azt, hogy magas szintű szaktudással segítik a bizottságok munkáját: Azóta a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja egy bizottsági tagság esetén az alapdíj 45%-a, vagyis összegszerűen havi bruttó 30 240 Ft.

Egy önkormányzati választás és ezzel a testületváltás azonban aktuálissá teheti a régóta változatlan tiszteletdíjak újragondolását, indokoltnak látott emelését. Az előző testület utolsó rendes ülésére 2019. szeptember 26-án be is terjesztette Markót Imre polgármester a módosító javaslatot, amely szerint az eddigi 67 200 forintos havi képviselői alapdíjat 2020. január 1-jétől 90 000 forintra emelnék. Emelték volna. Csakhogy az előterjesztést az Oktatási és Kulturális Bizottság indítványára levették napirendről, hivatkozva azon képviselő tagjaik vélekedésére, akik újra meg akarták méretni magukat a választáson, és nem akartak kínos megítélés alá esni.

Pedig az előterjesztés indoklásában fajsúlyos érvek szerepeltek, utalva elsősorban arra, hogy a képviselői tiszteletdíj - nálunk majd egy évtizede - változatlan összege elszakadt, lemaradt a hasonló lakosságszámú és gazdasági erejű településeken alkalmazott magasabb díjaktól. (Lásd a táblázat összehasonlító adatait.) Továbbá azért is indokolt lett volna a döntés, mert így nem érhette volna vád a következő, az újonnan megválasztott testületet, hogy megalakulása után rögvest a képviselők saját juttatásukról, annak emeléséről döntenek. Nos, érte a vád!

ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK

Az új képviselő-testület 2019. november 5-én megtartott alakuló ülésén Markót Imre, újraválasztott polgármester ismét előterjesztette a 90 000 forintos képviselői alapdíjat szavazásra. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt a tervezethez, az ellenzéki fideszes oldalról sem. A szavazásban viszont négy fideszes képviselő a tiszteletdíj emelése ellen döntött, egy tartózkodott, így a másik oldal, az Otthonunk Szentmiklós Egyesület (OSZE) képviselői hiába értettek egyet a javaslattal, a tiszteletdíj maradt havi bruttó 67 200 forint.

A támadások persze nem maradtak el! Mert micsoda dolog már az, hogy a saját pénzük emelését akarnák megszavazni! Így is túl vannak fizetve...! De tegyük félre a sanda politikai motivációkat meg a sárga irigységet, és vessük egybe a munkát és díjazását, még ha nem is kötelező képviselőnek jelentkezni... A havi 67 200 forintos alapdíjból (10 százalék költségátalányt feltételezve) a levonások után 47 847 forintot kapnak kézhez az önkormányzati képviselők. Ilyen mértékű kifizetést most csak Révi Attila kap, mivel ő egyik önkormányzati bizottságnak sem tagja.

A jelenlévők létszáma - hiányos! 2019.12.19. Képviselő-testületi ülés

Ha a képviselő egy bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíj 25%-ával növekszik. Ha a képviselő egynél több bizottságnak tagja, úgy tiszteletdíja az alapdíj 43%-ával növekszik. A bizottsági elnökök tiszteletdíja az alapdíj 65%-ával, egynél több bizottsági tagság esetén az alapdíj 83%-ával növekszik. Nálunk mindhárom bizottság elnöke egyidejűleg tagja egy másik bizottságnak is, így a maximális képviselői nettó jövedelem (10 százalék költségátalányt feltételezve) az önkormányzattól 87 559 forint lehet havonta.

Milyen igénybevétel áll ezzel a - mondhatni -, szolid jövedelemmel szemben?

  • 2019. novemberben: 2 testületi ülés, összesen több mint 30 napirendi pont megtárgyalásával, több órában. Továbbá bizottsági ülések.
  • 2019. decemberben: 2 testületi ülés, együttesen közel 20 napirendi pont megtárgyalásával. Továbbá bizottsági ülések.

Az előterjesztések oldalszámát, amelyet illik előzőleg elolvasni, szintén érdemes lenne összeszámolni...! Nem kis mennyiség! Aztán: A képviselői csoportok az ülések előtt nyilván több belső tanácskozást is tartottak, egyeztetve az előterjesztésekkel kapcsolatos álláspontokat. És mert az év végi ünnepek időszakában voltunk, számos városi rendezvényen, ünnepségen vettek részt - mintegy hivatali kötelességként - a képviselők. Ami a most induló 300 éves jubileumi másfél esztendőben továbbra is csak így lesz. De már a körzetükben jelentkező problémákkal is megkeresték őket a lakók: el kellene szállítatni a köztéren összegyűjtött falevelet, eldugult az árokátfolyó stb. Mindezekből hozzávetőlegesen kalkulálni lehet a képviselői munka óradíját...!

Hogy ez sok vagy kevés, azt maguk a képviselők is minősítik a saját szempontjaik szerint. Miként a választók, a helyi lakosok is ekként értékelik a képviselői tevékenység anyagi megbecsülését. De azért a szubjektivitás mellett vegyük figyelme a fent leírt tényeket is!

A LETARTÓZTATOTT KÉPVISELŐ TISZTELETDÍJA

Az elmúlt napokban a képviselői tiszteletdíj kérdése más okból kapott aktualitást: Fehér Petra, a városi képviselő-testület és az egyik bizottság fideszes tagja 2019. november 29. óta letartóztatásban van, és lehetséges, hogy 2020. február 29-ig nem kerül szabadlábra. Érthetően többekben felmerült a kérdés, hogy ez idő alatt nyilvánvalóan nem tud részt venni a testületi és a bizottsági üléseken, és egyebekben sem tud eleget tenni képviselői teendőinek, milyen szabályok vonatkoznak hát erre az esetre a tiszteletdíját illetően.

Fehér Petra és Kovács László képviselők az alakuló képviselő-testületi ülésen

Az alaprendelkezés szerint: A képviselőket - megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig - tiszteletdíj illeti meg. De az önkormányzati testületi és a bizottsági ülésekről való távolmaradás esetén a képviselő tiszteletdíját - a 6/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet előírásai alapján - csökkenteni kell. Fehér Petra novemberi tiszteletdíját - a nov. 28-i testületi ülésről való távolmaradása miatt - 10%-kal kellett csökkenteni. A decemberi 84 ezer forintos bruttó tiszteletdíjából, mivel akkor már bizottsági ülésről is hiányzott, a teljes tiszteletdíj 10%-a és 10 000 Ft, összesen 18 400 forint került levonásra.

A jövőt nem láthatjuk előre, hiszen a bírósági végzés döntése a letartóztatás 2020. február 29-ig történő meghosszabbításáról, nem végleges. De ha a képviselő két hónapot meghaladó időtartamban nem vesz részt a képviselő-testület ülésein és annak a bizottságnak az ülésein, amelynek tagja (Fehér Petra esetében a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság), a teljes tiszteletdíja 25%-ával csökkentett összegű tiszteletdíjra jogosult mindaddig - de legfeljebb tizenkét hónapig -, amíg újból részt nem vesz a képviselő-testületnek vagy annak a bizottságnak az ülésén, melynek tagja.

Vagyis, akár még jó ideig fizethetjük a képviselőnek a - már elnézést, de ez esetben bizarrul hangzó - tiszteletdíjat akkor is, ha nemhogy mást nem tesz érte, de az üléseken sem vesz részt!

Emellett Fehér Petra a Fidesz-KDNP képviselőjeként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlésnek is tagja és bizottsági tag. Hogy ott mekkora összegű juttatás illeti meg a letartóztatás idejére is, ez közvetlenül nem a mi költségünk! De a központi költségvetésen keresztül mi is fizetjük!

Sebők Emília

A képek a T1 Térségi Televízió videó-felvételeiből származnak.


Kapcsolódó előző cikk: A LETARTÓZTATOTT KÉPVISELŐ STÁTUSZA