KATOLIKUS ÓVODÁRA VÁRVA

2019. május 31., a mai dátum. Erre a napra kellett volna fizikailag elkészülnie városunkban a Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda új épületének a Kapisztrán utcában. 

Aki viszont mostanában arra jár, csak magasra nőtt gyomok tengerét látja, nem óvodát! Jobb esetben a gazt lekaszálva.

Tavaly januárban, amikor az esős, hideg időben lebontották az ott lévő régi iskolaépületet és a mellette lévő kántorházat, az volt a közszájon forgó magyarázat, hogy azért ez az érthetetlen igyekezet, mert már azon az őszön az új épületben szeretné elindítani a nevelési évet a katolikus egyház. (Azóta már tudjuk, hogy ez nem volt helytálló információ.) Eltakarították a telekről a bontási anyagokat, nyáron meg panaszkodtak a környéken lakók, hogy parlagfű nő ott épület helyett. És azóta sincs semmi nyoma az óvodaépület elkezdésének, de magyarázata sincs a nem történésnek!

A jelenlegi épületben lévő óvodát 2005-ben alakította ki az akkori önkormányzat ideiglenes jelleggel, mely a mai napig rányomja bélyegét az óvoda mindennapi működésére. Az Egri Főegyházmegye (a továbbiakban: Főegyházmegye) még 2016-ban pályázaton nyert 200 millió forint uniós támogatást a Törökszentmiklóson fenntartásában lévő Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda fejlesztésére, amely összeg a költségek 100 százalékát volt hivatva fedezni, az egyházmegyének tehát ehhez nem kellett volna saját forrást társítani. A fejlesztés új épület megépítésével történne. 

Amikor azt láttuk, hogy nagy sietve bontják a hajdani katolikus fiúiskola épületét a Szent Erzsébet és a Kapisztrán utca sarkán, tájékoztatást kértem kérdéseimmel a Főegyházmegyétől. Akkor egy sajtóközleményt adtak ki válaszul, abban hamarosan induló projektről írva, amelynek célja az óvoda kapacitásbővítése, fejlesztése, továbbá részleteket tudattak a tervezett új óvodaépület jellemzőiről, elképzelt felszereltségéről. De határidőkről nem szóltak! A Főegyházmegye honlapjára viszont kötelesek voltak az előírásszerű projekt-tájékoztatót kitenni, és ott bizony szerepel, hogy "A projekt fizikai zárása: 2019.05.31." Velünk viszont ezt nem közölték a sajtóközleményben!

Csakhogy mivel azóta eltelt lassan másfél év, és a letisztított telken nem történt semmilyen építési munkálat, több mint két hete kérdéseket küldtem ez ügyben a beruházó Egri Főegyházmegyéhez, de választ a mai napig nem kaptam, és most sajtóközlemény útján sem adtak tájékoztatást a köznek, az itt élőknek, az érintetteknek! Uniós közpénzből megvalósítandó létesítmény kapcsán a katolikus egyház illetékes szervezete tehát nem nyilatkozik a teljesítés késlekedésének okáról, és legfőként arról, hogy a gyerekek mikor vehetik birtokba az új létesítményt. 

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KATOLIKUS ÓVODA ÉPÍTÉSE

A közbeszerzés rövid ismertetése: Új 4 csoportos óvoda létesítése, melegítő-tálaló konyhával 80-100 fő gyermek részére. Az új óvoda épület földszintjén 4 csoportszoba, egyenként 20-25 fő részére alakítandó ki, csoportonként saját öltözővel és fürdő-mosdó egységgel, továbbá a gyermekek testnevelést segítő tornaszobával, ahhoz tartozó saját szertárral, illetve egy képesség fejlesztő szobával. Az óvoda üzemeltetéséhez szükséges nevelői szobák, személyzeti mosdó és öltöző, teakonyha, illetve tárgyaló szoba az emeleten kerülnek elhelyezésre. Az emeleti szinten kerül kialakitásra a gépészeti egység, illetve a raktározásra alkalmas tér. Hasznos alapterület: 710,55 m2.

A Közbeszerzési Hatóság nyilvános közzétételi honlapján azonban fel lehet lelni a magyarázatot, vagy annak egy részét, miért is nem épül egyelőre a fenti összefoglaló szerinti óvoda:

  • Először 2018. augusztus-szeptemberben zajlott egy nyílt közbeszerzési eljárás a beruházásra vonatkozóan, amelyre a Főegyházmegye várta az ajánlatokat.
  • A felhívásra azonban csak egyetlen ajánlat érkezett, a fegyverneki székhelyű Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.-től, hiába, hogy öt céget is felhívtak a pályázatra, köztük két törökszentmiklósi székhelyűt is. De mert a Szilasi és Társa nettó 292 700 980 forintért vállalta volna az óvoda megépítését, a Főegyházmegyénél erre a célra rendelkezésre álló anyagi fedezet viszont csak nettó 257 864 207 forint volt, a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  • Majd múlt év novemberében újabb közbeszerzési eljárást indított el a Főegyházmegye a Törökszentmiklósi Katolikus Óvoda építésére.
  • Ismét felhívtak öt céget is ajánlattételre (a törökszentmiklósiak ekkor már nem voltak köztük), de csak egy pályázott a munka elvégzésére. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás azonban újfent eredménytelen lett, mert a Főegyházmegyénél erre a projektre rendelkezésére álló anyagi fedezet összege még kevésbé volt elegendő a szerződés megkötéséhez. Az egyetlen ajánlattevő, a budapesti székhelyű Jánosik és Társai Build Kft. ugyanis nettó 356 442 073 forintért vállalta volna a munkát, miközben a Főegyházmegyének továbbra is csak nettó 257 864 207 forintja lett volna a célra.

Itt tartunk nem most, már 2019. februárban itt tartott a projekt, és azóta nincs nyoma semmilyen történésnek az óvoda ügyében. És ugye információ, magyarázat sincs a Főegyházmegye részéről, mert nemcsak az én kérdéseim maradtak általuk megválaszolatlanul, másutt sem találtam erről közzétett információt. Az építési kivitelezés árai és az anyagárak viszont közben egyre csak emelkednek, látható, hogy a két pályázati kiírás közötti rövid időben is több mint 60 millió forinttal lett magasabb az ajánlott nettó vállalási ár.

Úgy tűnik, a Főegyházmegye valamire mégis vár. Az egyházi ügyekre, az egyházak és a kormány közötti egyezkedésekre rálátók úgy vélik, az történhetett, hogy a Főegyházmegye hamarabb írta ki a második közbeszerzési pályázatot, mint ahogy a Közbeszerzési törvény 2018. november 29. napjával akként módosult, hogy a vonatkozó közbeszerzési kötelezettség nem vonatkozik az egyházi jogi személyekre. Így már végig kellett vinni a kiírt pályázatot.

Hogy közben tovább drágul az építőipari szolgáltatás és anyagár, s emiatt még drágábban lehet majd megépíteni városunkban az óvodát, arra pedig fedezetet adhat az a bőséges hazai költségvetési pénzforrás, amelyet a kormány kiutal számukra.

ÉS A KOLLÉGIUM?

A Törökszentmiklósi Hírlapban megjelent cikkében Galsi Zoltán jó egy éve adta hírül, hogy a Pánthy Leánynevelő Intézetnek 1880-ban átadott szép, emeletes épületet és az idők folyamán hozzátársított modern épületszárnyakat a tulajdonos katolikus egyház - mintegy 500 millió forintból - felújítva 100 fős gimnáziumi kollégiummá alakítja. A sokak által inkább volt Rózsa-Ipolyi téri iskolaként ismert épület környékén sem látni azonban semmiféle építési tevékenységet, mozgolódást.

Az említett cikkben azt olvashattuk, hogy a felújítás tervei elkészültek, és bizton várhatjuk, 2020-ban meglesz az ünnepélyes átadás. Ezért hát a Közbeszerzési Hatóság oldalán erre vonatkozóan is kutakodtam, de a kollégiumra vonatkozóan nem találtam pályázati/projekt-információt.

És persze a kollégiummal kapcsolatban is küldtem kérdéseket a Főegyházmegyéhez. Azokra sem válaszoltak! Elképzelhető, hogy előbb ki kell az épületegyüttesből költöztetni új helyére az óvodát, és csak akkor indulhat meg a másik projekt. Így egyelőre nem tudni, mikor költözhetnek a felújított/új épületbe a régi járásbírósági palotában működő kollégiumból a gimisek.

KELL-E AZ ÓVODAI TELKEN RÉGÉSZETI FELTÁRÁS?

A helytörténet rajongói aggodalmaskodnak, ha anélkül épül meg a katolikus óvoda a Kapisztrán utcai telken, hogy ott komoly régészeti feltárás lenne, akkor hosszú-hosszú időre elvész a lehetőség, hogy megismerjük, mit is rejt azon a helyen a föld mélye a múltunkból. Ezért tájékoztatást kértem ez ügyben az illetékes szolnoki Damjanich János Múzeumtól. Kelemen Angéla, régészeti osztályvezető a következőképpen igyekezett válaszaiban megnyugtatni az aggódókat: 

A Törökszentmiklós, Kapisztrán János utca 3. szám alatti ingatlanon létesítendő óvodaépület vonatkozásában a Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 2018 márciusában szakhatósági állásfoglalást adott ki, melyet az építési engedélybe befoglalt az eljáró Törökszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzője mint I. fokú építésügyi hatóság.

A szakhatósági állásfoglalás próbafeltárást írt elő a beruházás földmunkákkal érintett területén, annak tisztázása érdekében, hogy a beruházás mennyiben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhely, a Törökszentmiklós-Palánkvár területét, vagy érinti-e egyáltalán.

Az építtető Egri Főegyházmegye a jogerős építési engedély birtokában felvette a kapcsolatot a feltárási tevékenység végzésére jogosult szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti osztályával. A dr. Tárnoki Judit régészeti osztályvezetővel tartott egyeztetésen, melynek eredményéről az örökségvédelmi hatóság is értesült, arra a megegyezésre jutottak, hogy a beruházási terület teljes régészeti érintettségének felmérésére a próbafeltárás helyett egy geofizikai kutatást végeznek el a beruházási területen. Az Egri Főegyházmegye saját költségén el is végeztette ezt a kutatást. A geofizikai kutatás mutatott ki régészeti anomáliát a területen, feltételezhetőleg valamilyen falmaradványt, de ezek a jelenségek kívül esnek a földmunkákkal érintett területen, ezért megelőző feltárásra nem lesz szükség a földmunkák előtt.

Egyelőre tehát nincs adat arra vonatkozóan, hogy az óvodaépület alapozásában régészeti jelenségek lennének. Az is lehet, hogy korábban voltak, de a területen végzett építkezések során elpusztultak. Sajnos a régészeti lelőhelyek védelmét előíró jogszabályok csak az 1990-es évektől élnek. Előtte nem szabályozta az állam hasonló szigorral, hogy mit kell tenni egy régészeti lelőhelyen tervezett földmunkával járó beruházás előtt. Ha a beruházónak nem volt érdeke, vagy egyszerűen nem vette észre, hogy régészeti jelenséget bolygat, akkor a múzeum meg sem tudta, hogy egy lelőhelyet bolygattak meg, vagy rosszabb esetben pusztítottak el.

Most viszont, hogy minden kétséget kizáróan biztosak legyünk abban, hogy ne pusztuljon el semmilyen régészeti emlék, ezért a beruházás földmunkáit a múzeum régészeti szakfelügyelet keretében figyelemmel kíséri. Amennyiben a régészeti megfigyelés során régészeti emlék kerül elő, akkor azt a múzeum a régészeti szakfelügyelet keretében feltárja és dokumentálja. Mivel a beruházás nem kezdődött meg, ezért a múzeum nem kapott még konkrét felkérést a régészeti szakfelügyelet elvégzésére. A beruházás elkezdésének régészeti akadálya nincsen.

Sebők Emília

A fotók a szerző felvételei.

A látványterveket Galsi Zoltán bocsátotta rendelkezésemre.