KAMIONOK, AUTÓBUSZOK AZ ABLAK ELŐTT

A vállalkozók kamionokkal, buszokkal történő közterület-foglalása hovatovább úgy tűnik fel számomra, mintha a közjavat ingyen erőforrásként használnák egyesek a saját magánvállalkozásuk hasznára. Miközben közlekedésbiztonsági kockázatot okoznak, és rongálják az útjainkat. De lehet, csak jobb megoldás híján történik mindez...

Amióta megjelent az új közterület-használati rendelet és ez alapján a honlapomon a JÁRMŰVEK A KÖZTERÜLETEN - JOGOSAN, JOGTALANUL... című, Szegő Jánossal, a Hatósági osztály vezetőjével készített interjú*, magam is jobban figyelek az ilyesmire, de többen is jeleztek a városból, sőt például Surjányban is ilyen szabálytalanságokat. Számos helyen állnak nagyméretű buszok, kamionok, vontatós teherautók egész éjjel, majd hétvégén a lakóházak előtt. Zavarják az ott élők nyugalmát, nehezítik a közlekedést és rongálják a nem ilyen igénybevételre tervezett útburkolatot. És végső soron, amit a bevezetőben írtam: a közterületet használják ingyen a vállalkozásuk javára. Kellemetlenségeket és az aránytalan úthasználat miatt költségeket okozva a köznek.

Mindeddig olyan eseteket tapasztaltam és ilyenekről kaptam panaszos jelzéseket, amikor itt-ott egy nagyméretű, a 3,5 tonnát jóval meghaladó jármű foglalta a közterületet. Most viszont tömegessé vált a jelenség, mert itt van az aratás ideje: a malom előtt a Petőfi úton gyakran az út mindkét oldalán, akár egészen a református temetőig állnak, várakoznak (sokszor már szinte hajnaltól) a szállítójárművek, kamionok és pótkocsis vontatós traktorok. Ha a Bethlen útról balra akarunk kanyarodni a temetőhöz, jószerével vakon kell tenni, mert nem látni, mi jöhet velünk szembe. De a malombejárat előtt is közlekedésbiztonsági szempontból kritikus időnként a helyzet. És bár ott viszonylag kevesen laknak, van, aki panaszkodik, hogy gyalogosan is nehéz átjutni az út egyik oldaláról a másikra. Mondják, hogy a gabonabeszállításnak a malom általi jobb ütemezésével, átvételi szabályozással nagyrészt elkerülhető lenne ez visszásság, de ebbe nekünk nincs beleszólásunk.

Azt viszont kimondhatjuk, hogy a nagyméretű, 3,5 tonna feletti súlyú járművek huzamosabb ideig történő közterületen való tárolása nem egyedi gondok okozója, hanem közösségi probléma!

Egy konkrét ügy kapcsán Szegő Jánostól azt a választ kaptam, hogy a 2 órát meg nem haladó ideig tartó útszéli várakozás, akár közbeni rakodással is, nem szabályellenes 3,5 tonna fölötti jármű esetén sem, ha ez KRESZ-szabályokba egyébként nem ütközik. Kérdés, hogy kamionról közutat foglalva, de két órán belül rakodni, ami nem közlekedési, hanem üzemi tevékenység, nem visszaélés-e a joggal? Más jogforrást nézve pedig rendszeres teherszállítás esetén (áru-)rakodóhelyet kell biztosítani és nem a közútról lebonyolítani az áruszállítást. (Lásd: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről/OTÉK) Ilyen megoldásként lehet említeni pozitív példaként a Penny vagy a Spar beállós rakodóhelyeit.

Az pedig már az abszurd humor kategóriájába tartozhat, hogy a malomnál akár órákig előre araszolgató hatalmas járművek azért nem merítik ki a két órás időkeretet, mert időnként előre jutnak pár méterrel... 

A mai (2019. júl. 31.) közmeghallgatásra ezért a következő kérdéseket terjesztettem be, és ezekre az alábbiakban összefoglalt válaszokat kaptam:

Kérdés: Tervezik-e a Polgármesteri Hivatal részéről, hogy felmérik a városban a 3,5 tonna feletti járművekkel való rendszeres szabályellenes közterület-foglalásokat, és elsőre nem büntetik, hanem figyelmeztetik az így eljárókat? Be lehet-e ezt illeszteni a közterület-felügyelők munkájába, mert ők este és hétvégén nem dolgoznak, sokszor pedig akkor kellene szétnézni a városban.

Dr. Monoki Bernadett aljegyző: Nemcsak, hogy tervezi ezt a hivatal, hanem rendszeres az ilyen ellenőrző tevékenység, amióta megalkotta és érvénybe léptette az önkormányzati képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló helyi rendeletet. Hétvégeken ellenőrzik a közterület-felügyelők a közterületeket, azok igénybevételét, ideértve a 3,5 tonna feletti tömegű gépjárművek, pótkocsik, munkagépek stb. 2 órán túli közterületi tárolását.

Ha szabálytalanságot tapasztalnak, akkor az ún. szankció törvényben leírt fokozatosságot alkalmazzák, figyelmeztetéssel kezdve az eljárást. Többszöri figyelmeztetés hatástalansága esetén következhet a közigazgatási bírság. De ezt megelőzően a felügyelők arról is tájékoztatják a nagy tömegű járművüket a közterületen tárolókat, hogy miként oldhatják meg ezt a feladatot szabályosan.

Szegő János: Ahogyan az aljegyző asszony is mondta, hétvégeken ellenőrzik a közterület-felügyelőink a közterület-használatot. Évente 200 óra túlmunkát lehet számunkra elrendelni, de ezt a keretet számos feladatra kell beosztanunk, amiről most beszélünk, az csak az egyik.

Kérdés: Elképzelhető lenne-e, hogy az önkormányzat segítse a jogkövető magatartást, például kamionparkolók létrehozásával vagy azok magánvállalkozásban való megteremtésének ösztönzésével? Korábban, azt mondják, volt a városban ilyen lehetőség. Most például, csak egy ötlet, amit kaptam, a Tesco parkolóját ki lehetne bérelni talán ilyen célra. De a város más bejáratainál is lenne hely ilyen célra.

Buszudvar - egy jó megoldás! (a szerző felvétele)

Dr. Monoki Bernadett aljegyző: Az Ipari parkban most is van lehetőség, hogy oda éjszakára, hétvégére beálljanak a nagy járművekkel, illetve az ilyen esetekre vonatkozó előírások betartásával és a tulajdonossal megegyezve magántulajdonban lévő telephelyekre is be lehet állni.

Markót Imre polgármester: Az önkormányzati tulajdonban és önkormányzati cég kezelésében lévő ún. Vegytek-telepen is van kamionparkolási, -tárolási lehetőség, ilyen gyakorlat eddig is volt.

Hogy a Tesco-parkoló alkalmas lenne-e ilyen célra, az nem biztos, de elképzelhető, hogy az önkormányzat felveszi az ottani tulajdonossal, miként a többi, ún. városkapunál lévő területek tulajdonosával is a kapcsolatot ez ügyben érdeklődve.

A közmeghallgatás után még megkérdeztem Róth Ervint, a Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a Vegytek-telep ilyen irányú használhatóságáról.

Róth Ervin válasza: Jelenleg is több vállalkozás bérel területet a Vegytekben parkolás céljára. Eseti jelleggel nem keresnek meg minket, de a portaszolgálat 24 órás, elvileg be tudnánk fogadni járműveket, igaz erre fel is kellene készülni. A kihasználatlan területek száma változó, függ a bérlők tevékenységétől. De a most elindult beruházás (burkolatok, térvilágítás) további lehetőséget biztosít.

Vagyis nem muszáj az ablakok, házak előtt tárolni a kamionokat, autóbuszokat!

Sebők Emília

A felső két kép olvasó által beküldött fotó.