IDŐSELLÁTÁS MEGSZERVEZÉSE VÁROSUNKBAN

Takarítani nem fognak, de megvásárolják a szükséges élelmiszert, kiváltják a gyógyszereket, befizetik a csekkeket a helyi önkormányzat önkéntesei a segítséget igénylő 70 év feletti lakosoknak. Akik ennek fejében fegyelmezetten otthon maradnak!

A Kormány március 16-án hozott rendeletében a koronavírus-fertőzés terjedésének fékezése, az emberek egészségének és életének megóvása érdekében arra kérte a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy ne hagyják el lakóhelyüket. Ha ezt valaki a korcsoportból vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

A rendelet azonban ennél többet, részletesebbet nem ír a felek, de főként az önkormányzat kötelezettségéről. Néhányan ezért azt remélték, hogy ez a gondoskodás pénzbeli vagy természetbeli ellátást jelent. Nos, nem erről van szó! Az önkormányzatnak ilyen kiadásokra nincs fedezete, sőt úgy tűnik, az ezzel kapcsolatos feladatok megoldására keresett önkéntesekkel is a költségeket igyekszik mérsékelni.

A segítség igénylésére jogosult 70 év felettieket legelébb is tájékoztató levéllel és csatoltan egy nem igazán jól szerkesztett kérdőívvel kereste meg a polgármester, hogy felmérjék az igényeket. Markót Imre tájékoztatása szerint e hét közepéig közel 160 idős itt élő vállalta, hogy otthon marad az elkövetkező hetekben, hónapokban, és kérte az önkormányzat gondoskodását napi ellátásának biztosításában, bevásárlásban, gyógyszerei kiváltásában, ebédhordásban. A 70 év felettiek által kért segítségnyújtás végrehajtásához pedig önkénteseket kezdett toborozni az önkormányzat, hogy a feladatot részben az ő bevonásukkal lássa el.

A kormány által az önkormányzatokra testált feladat ellátásának megszervezését nálunk Szegő János, a Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályának vezetője koordinálja, ezért tőle kértem további tájékoztatást.

Kérdés: A városban élő 2801 fő 70 év feletti lakos közül 2433-an lennének jogosultak az önkormányzat segítségét kérni (a többiek, 368-an a szociális szolgáltatótól kaptak már eddig is gondozást, ellátást), de csak alig néhány százalékuk jelentkezett most Önöknél. A tapasztalatok, beérkező érdeklődések szerint mi ennek az alacsony arányú igénylésnek az oka vagy okai? Szerencsére a túlnyomó többség esetében van családi, baráti segítség, vagy nem akarják vállalni az idősek az otthonmaradást? De sajnos olyan panaszt is hallottam, hogy nem kapta meg a tájékoztató levelet az érintett idős lakos!

Válasz: A tájékoztató levelet az önkormányzati média és közösségi felületeken publikáltuk. Igyekeztünk minden 70 év feletti háztartásba is eljuttatni. Többen jeleztek vissza, hogy nincs rá igényük, ugyanis családban, közeli hozzátartozókkal egyéb módon meg tudják oldani az ellátásukat. Fontos kiemelni, hogy ez a segítségnyújtás a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet visszavonásáig áll fenn és nem azonos a házi segítségnyújtás szociális intézményével. Azok a 70 év feletti személyek, akik igénylik a segítséget, a vonatkozó jogszabály értelmében tájékoztatják az önkormányzat polgármesterét, így etekintetben nem csak az önkormányzatnak van felelőssége, hanem a segítséget kérőnek is, hogy a tudomásunkra hozza szándékát. Jelenleg 170 fő kért segítséget, de a számadatok folyamatosan változnak, ugyanis van olyan személy, aki még bizonytalan a segítségnyújtás kérésében.  

Kérdés: Ha valaki a továbbiakban mégis szeretné igénybe venni az önkormányzati segítséget, később is jelentkezhet?

Válasz: Igen, a hivatali telefonszámon kereshet bennünket. (06-56-590-420)

Kérdés: Jellemzően, legtöbben mit írtak, milyen segítségre szeretnék igénybe venni a lehetőséget?

Válasz: A legjellemzőbb kérések az élelmiszervásárlás és a receptek kiváltása, csekkek befizetése. Sajnos akadt olyan is, aki kissé félreértelmezte és házi takarítást kért, amelyet nem tudunk teljesíteni.

Kérdés: Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy nem pénzbeli támogatásról van szó, tehát, amit bevásárolni kér az idős lakos, arra pénzt kell átadnia a segítőnek. De mi a helyzet az ebédhordással? Onnan viszi majd a segítő a meleg ételt, ahová eddig is befizetett az illető? És akinek eddig meg volt oldva másként az étkezése, de most ebben a helyzetben kérné az ebédet, neki honnan szállítják majd?

Válasz: Az ebédhordásra még jelenleg nincs kiforrott módszerünk, ennek logisztikai megvalósíthatóságán még dolgozunk, várhatóan a hivatali sofőrökkel kerülhet ez megoldásra, de hangsúlyozom, ez még kidolgozás alatt van.

A kép most maga a nosztalgikus múlt (a szerző felvétele)

Kérdés: Az önkormányzattól kapott ellátás fejében azonban azt kell vállalni, hogy a 70 év feletti lakos nem hagyja el a lakhelyét vagy tartózkodási helyét. Ez így nagyon sarkos, túlzóan szigorú szabály! Külföldi példák alapján a kijárási tilalom mellett is van minimális mozgási lehetőség! Az Egyesült Királyságban például naponta egy órát testmozgásra kimehetnek az emberek a lakásból. Van, akinek például orvosi előírásra kell naponta minimum 1 órát kerékpározni vagy gyalogolni! Ezt megteheti a városszéli vagy a határban lévő dűlőutakon is, ahol senkivel nem találkozik. Elveszítené emiatt az arra való jogot, hogy valaki a bevásárlásban segítsen neki? Vagy esetleg még más szankcióval is sújtják?

Válasz: Először is fontos tisztázni, hogy a Kormányrendelet nem ír szankcióról. Az teljesen más jogi fogalom. Itt a szabad mozgáshoz való jog önként vállalt korlátozásáról beszélünk. A Kormányrendelet azért is fogalmaz úgy, hogy "a 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata." 

A Kormányrendelet nem részletezi, hogy a lakó- vagy tartózkodási helyről való - akár orvosi előírásra történő testmozgás elvégzésére történő - eltávozás esetén a polgármesterek segítségnyújtási kötelezettsége hatályát vesztené, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a jogosultság keletezéséhez nélkülözhetetlen a Kormányrendeletben foglalt feltétel megtartása, azaz annak a vállalása, hogy a 70 év feletti személy a lakó-vagy tartózkodási helyén marad, és ezzel párhuzamosan erről az önkormányzatot tájékoztatja. A kijárási tilalom, valamint az önkéntes karantén szintén más jogi meghatározás alá esik, így ezekről jelen esetben nem beszélhetünk.

Kérdés: Önkénteseket toboroznak arra, hogy részben ők legyenek az idősek segítői az önkormányzat részéről. Kik közül remélnek jelentkezőket és kik lennének más körből, esetleg kijelölve? Gondolok itt arra, hogy volt már olyan önkormányzat az országban, ahol az óvónőket bízták volna meg például az ebédkihordással, hiszen ők nem vesznek részt a digitális távoktatásban. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) azonban ezt erősen kifogásolja, mondván, hogy az óvodapedagógusok nem ételfutárok! Őszintén szólva, nem különösebben rokonszenves hozzáállás, amikor például autógyárak, külföldön luxus divatcégek üzemei kezdenek védőfelszereléseket előállítani. Itt kik lennének úgymond befogva erre a feladatra nem önkéntes alapon?

Válasz: Felmértük a humánerőforrásokat, ezek alapján elsősorban az óvodapedagógusok önkéntes segítségét vettük számításba. Emellett önkénteseket is keresünk a segítségnyújtás ellátására, így, aki érez önmagában segítő szándékot és kellően megbízható személyiség, az bátran jelentkezhet a szego.janos@torokszentmiklos.hu e-mail címen névvel és telefonszámmal.

Kérdés: A kérdőíven azt is tudakolták, hogy mikortól kérik az idősek a szükséges segítséget. Mit kértek, mikortól és Önök mikortól tudják ezt megszervezni számukra? Sokan már nagyon várják! És milyen gyakran vehető igénybe a gondoskodó ellátás?

Válasz: Az első szervezett csoport 2020.03.31. napjával keresi fel a 70 év feletti személyeket. Azt követően kedd és pénteki napokon 8-12 óra között keresik meg az időseket és egyeztetni fogják velük a szükséges segítségnyújtás feltételeit. A teljes lefedettség megszervezésén jelenleg is folyamatosan dolgozunk.

Kérdés: Lesz-e a segítőknek valamilyen igazolványuk, amellyel igazolják magukat az időseknél, illetve lesz-e valamilyen, az ellátottak által is megismerhető magatartási szabály arra, hogy a segítők mit tehetnek és mit nem? Hogyan történik majd a pénzkezelés?

Válasz: Minden segítőnek sorszámmal ellátott "Törökszentmiklós Városi Önkormányzat önkéntes" feliratú bélyegzővel ellátott, nemzeti színű szalagos igazolványt adunk, valamint szigorú számadású készpénzátvételt igazoló nyugtatömböket, amelyek a pénzátvételre és a visszajáró összegek adminisztrálására szolgálnak. Ezt mind a két fél, tehát az idős segítségetkérő és a segítő is aláírja a pénz átvételekor. Kifejezett magatartási szabályt a vonatkozó törvényi előírások alkotják, a polgári jogban is előírt általában elvárható magatartás és a megbízásból fakadó felelősségi szabályok. 

Kérdés: Hogyan tarthatják majd a kapcsolatot az idősek a segítőkkel? Az első személyes találkozás után megbeszélik, mikor jön legközelebb vagy telefonon, e-mailben? 

Válasz: A kapcsolattartásban a Hatósági osztály kijelölt köztisztviselői fogják támogatni a segítők munkáját. Az idősek pedig, ha probléma lépne fel, a hivatal telefonszámán kereshetnek bennünket. 

Sebők Emília


Az indítókép forrása: https://www.koronavirus.gov.hu