HOPPÁ! A KORONAVÍRUS – A MENTELMI JOG ÉS BOLDOG ISTVÁN

Ma délután jelent meg: Legfőbb ügyészi indítvány Boldog István országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére!

Fehér Petra, városunk fideszes önkormányzati képviselője és a megyei közgyűlés tagja egy hónapja már nem előzetes letartóztatásban van, hanem a bíróság által elrendelt személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésben, azaz lakhelyelhagyási tilalomban eltöltendő négy hónapos idejét éli. Saját nyilatkozata szerint itthon, Törökszentmiklóson, hogy ezenközben az idős szüleit tudja segíteni. Legalábbis az elmúlt időben nem hallottunk, nem olvastunk ezt az intézkedést megszüntető határozatról. Most meg már, hogy jószerével az egész ország lakhelyelhagyási korlátozás alá került a koronavírus-járvány veszélye miatt, ez a büntetés nem is látszik olyan nagyon szigorúnak. 

Csak hát azt senki nem hitte, hihette komolyan, hogy Fehér Petra saját ötletéből, egymagában szerepelhetett abban a gyanú szerinti kiterjedt bűnügyben, amelyben "több Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos pályázatnál irányított, jogellenesen befolyásolt közbeszerzéseket elnyert vállalkozóktól - mint a pályázatok elbírálásában döntési folyamatra ráhatással bíró hivatalos személy - jogtalan haszonra tett szert." Már bocsánat, de ő egyedül kicsinyke figura volt ehhez! Nem véletlenül írtak róla a híradások akként, hogy körzetünk fideszes országgyűlési képviselőjének, Boldog Istvánnak a jobb kezeként (jelentsen ez bármit...), pénzbeszedő táskás embereként szerepelt a kétes tisztaságúnak látszó ügyletekben.

Így aztán már a múlt év decemberében mondott olyat az ügyet vizsgáló nyomozó a fideszes Boldog Istvánról, hogy: "Körbekerítettük, már csak a kilövési parancsra várunk". Ám a "kilövési parancs" egy országgyűlési képviselőre a legfőbb ügyésztől indulhat ki! És ennek esélyét a latolgatások nem sokra becsülték, hiszen a mentelmi jog felfüggesztése veszélyeztetné a Fidesz parlamenti 2/3-os többségét.

Ezért nem is volt meglepő, hogy egy hónappal ezelőtt Csányi Tamás (Jobbik) országgyűlési képviselő "Valóban "körbe van kerítve" a képviselő?" című kérdésére adott válaszában Polt Péter legfőbb ügyész azt írta, hogy: "Az ügyben jelenleg három gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll...az uniós forrásokkal kapcsolatos közbeszerzések vonatkozásában elkövetett visszaélések miatt jelenleg nincs folyamatban olyan nyomozás, amelyben országgyűlési képviselő gyanúsítottként vesz részt."  

Ebből aztán sokan arra a következtetésre jutottak, hogy Boldog István nem gyanúsított, rá az ügyben árnyék nem vetül. Voltak azonban a büntetőjogi eljárás szakkifejezéseit, szóhasználatát jobban ismerők, akik ezt a legfőbb ügyésztől származó információt úgy értelmezték, hogy egy országgyűlési képviselő sem gyanúsított, vagyis még nincs eljárás ellene. Ha már gyanúsított lenne, akkor már kérni kellene a mentelmi jogának felfüggesztését.

Csakhogy aztán ránk tört a koronavírus-járvány fenyegető veszélye, mondták is sokan, hogy a betyáros Boldog Pista megússza a dolgot, most kisebb gond is nagyobb az ő feltételezett pályázati visszaéléseinél. 

És ezek után, most pár órája robbant a hírbomba: Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését kéri a legfőbb ügyész! Mégiscsak! Polt Péter legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Boldog István országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére.

MENTELMI JOG FELFÜGGESZTÉSE 

A mentelmi jog az országgyűlési képviselő törvényben szabályozott sérthetetlensége. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény szerint:

  • A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész terjeszti elő az Országgyűlés elnökéhez.
  • A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt az Országgyűlés elnöke haladéktalanul átadja megvizsgálásra az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának, és ezt az Országgyűlés következő ülésnapján bejelenti.

A Központi Nyomozó Főügyészség eljárást folytat hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt. Az eljárás adatai szerint a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) egyes pályázatai kapcsán felmerült, hogy a pályázatokkal összefüggésben különböző személyek bűncselekményeket követtek el.

A nyomozás során Boldog István országgyűlési képviselő érintettsége is felmerült. Az eljárás adatai szerint Boldog István országgyűlési képviselő a cselekményekben oly módon vett részt, hogy a hivatali helyzetével, befolyásával visszaélt, jogellenesen befolyásolta a pályázatok elbírálásának eredményeit, amiért vállalkozóktól jogtalan előnyt kapott.

A felmerült bizonyítékok alapján a legfőbb ügyész az Országgyűlés elnökénél indítványozta Boldog István országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

A büntetőeljárás Boldog István országgyűlési képviselővel szembeni lefolytatására a mentelmi jogának felfüggesztése esetén nyílik lehetőség.

Sebők Emília


Fehér Petra és Boldog István - A számtalan közös szalagátvágás egyikét megörökítő indítókép Boldog István "politikusi" Facebook-oldaláról származik.