HELYI RÁDIÓ ÉS HÍRLAP A TESTÜLET ELŐTT

Van a városnak rádiója, nyomtatott hírlapja és programfüzet jellegű magazinja. Szakszerű felmérés nem készült még ezek "fogyasztásáról", de ha nem jutnak el az olvasókhoz, a hallgatókhoz, akkor a hiányt rögtön jelzik a helyiek.

Az önkormányzat képviselő-testülete legutóbbi ülésén, 2019. dec. 19-én tárgyalta és egyöntetű igen szavazattal elfogadta a Rádió Horizont Kft. önkormányzati szerződéseinek 2020. dec. 31-ig történő meghosszabbítására a polgármester által tett javaslatot. Az önkormányzat saját tulajdonú cégével rádióműsor készítésére, valamint a Törökszentmiklósi Hírlap és mellékletei (így elsősorban az Érték Megosztás Magazin) elkészítésére kötött szolgáltatási szerződések ez év végén lejárnak. Tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződések feltételei mindkét fél számára biztosították a megfelelő működést, a szerződésekben elvártak teljesültek, az előterjesztés a szerződések változatlan feltételekkel való meghosszabbítását ajánlotta.

Az ülésen Budai Ferenc képviselő az iránt érdeklődött, hogy van-e valamilyen módon, például minőségbiztosítási rendszer keretében vagy bármi más módon visszacsatolás, amely alapján meg lehet ítélni a Rádió Horizont Kft. által előállított sajtótermékek hatékonyságát: Hányan hallgatják a Rádió Törökszentmiklós műsorait? Hányan olvassák az önkormányzat lapját? Milyen mértékben informálódnak ezekből a város lakói? Indokolttá teszi a kérdésfelvetést, hogy összesen évente 21,6 millió Ft+áfa közpénzkiadásról van szó. Bihari József képviselő is annak fontosságát hangsúlyozta, hogy érdemes lenne költségelemzést végezni, mit is nyújt a lap (és mellékletei) a lakosságnak a havi 1,4 millió Ft+áfa kiadásért cserébe.

Budai Ferenc kérdez a témával kapcsolatban a T1 Térségi Televízió felvételén

Markót Imre polgármester a napirendi pont előterjesztőjeként válaszában elmondta, hogy közvetlen (és tegyük hozzá szakszerű!) méréseket nem végeztek még sem a rádió hallgatottságáról, sem az önkormányzati lap olvasottságáról. A Törökszentmiklósi Hírlap esetében arra van csak esetenként visszajelzés, ha valahol nem kapják meg - a külsős kézbesítő által reklámújságokkal együtt terjesztett - lapot, és emiatt reklamálnak a lakosok. A terjesztés-ellenőrzés és a kérdőíves tudakozódás azonban eddig nem bizonyultak túl sikeresnek vagy meggyőzőnek.

A testületi ülés után kérdésemre Édes Krisztina, a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy nemrég több komoly közvélemény kutató cégtől is árajánlatot kért egy nagyon összetett helyi felmérés elvégzésére, amely nem csupán a rádió vagy a Hírlap, de az önkormányzat összes kommunikációs csatornájának (városi és tematikus facebook-oldalak, honlap, televíziós megjelenések, plakátok stb.) hatékonyságát mérné. Ez a felmérés megalapozott útmutatást adhatna a kommunikációra szánható összegek tudatos és hatékony felhasználására. A jövőt illetően sok terv és akár módosítási ötlet is van a kommunikációs eszközök önkormányzati használatát illetően, de ezek még képlékenyek. Megvalósításukhoz adna alapot egy helyi kutatás.

A Hírlappal kapcsolatban a polgármester nem hallgatta el azokat a tartalmi dilemmákat sem, amelyek talán kezdettől nem lettek kellő határozottsággal tisztázva. Vagyis, hogy az újság csak az önkormányzat, a polgármesteri hivatal híreit, közleményeit jelentesse meg, vagy miként az most történik, ennél szélesebb témakörből válogatva adjon közre cikkeket. Ingyenesen terjesztett kiadványként a tájékoztató jelleg volna inkább megfelelő, de erről közös döntést kell hozni. Majd pedig utalt arra, hogy a Hírlapban nemrég közvéleménykutató-szelvény jelent meg annak érdekében, hogy a visszajuttatott válaszokból informálódni lehessen, miről szeretnének a lapban olvasni az itt élők, és hogy mennyire igénylik továbbra is nyomtatott formában az újságot. Ez utóbbi nyilván a költségtakarékosság okán lenne fontos, hiszen az online megjelentetés jóval olcsóbb a nyomdai költségek megtakarítása eredményeként.

Fejes Zsolt 2015. október 28-án tartott előadásából megtudhattuk, hogy a helyi lapok kiadásának története egészen az 1900-as évek elejére nyúlik vissza.

A vonatkozó szerződéseket most csak a jövő év végéig hosszabbítják meg, így lenne lehetőség arra, hogy 2020-ban újragondolják ezeknek a média-eszközöknek a működtetését, amihez külső közvéleménykutató cég reprezentatív felméréssel való megbízása lenne szükséges és az így nyert eredmények felhasználása. A polgármester a módosítási lehetőségeket is hangsúlyozta, mondván, hogy akár egy a jövő év elején megejtendő felmérés nyomán, akár a 2020-as költségvetés összeállításakor lehetőség lesz ezeknek a most elfogadásra ajánlott szerződéseknek a megváltoztatására.

Budai Ferenc az ülésen arra is utalt hozzászólásában, hogy amennyiben a Rádió Törökszentmiklós sikeresen pályázik (amint arról már két hete ezen a honlapon is volt szó_S. E.) a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára, akkor nemcsak a város központjában, hanem a külső településrészeken is fogható lesz a műsora. (A pályázat szövege éppen a testületi ülés napján jelent meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján, így ennek részletei ott még nem voltak ismertek!) Markót Imre válaszában elmondta, hogy a Rádió Horizont Kft. pályázni kíván a meghirdetett közösségi frekvenciára, amelyhez azonban képviselő-testületi döntés is kell. Majd pedig, ha elnyeri a Kft. a használati jogot, akkor ennek a költségvonzatai ugyancsak szerződésmódosítást tehetnek szükségessé.

A nyilvános napirendet követően zárt ülésen tárgyalta a testület a Rádió Horizont Kft. ügyvezetői megbízatását. Egyhangúlag megszavazták Édes Krisztina megbízatásának jövő év végéig történő meghosszabbítását.

Sebők Emília


A rádiófrekvenciáról előzőleg: ÚJ ESÉLY A RÁDIÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓSNAK