HÁZAK, JOBB SORSRA VÁRVA!

Tavaly novemberben írtam városunk jobb sorsra érdemes házairól. Sok jó azóta sem történt velük, ...

ezért a három önkormányzati épületről Markót Imre polgármestert kérdeztem, a régi OTP-épületről pedig a bank illetékesét. Az alábbiakban közreadom, amit tőlük - és egy-két részletet illetően más forrásokból - megtudtam.

KLEIN-HÁZ (Kossuth Lajos út 95.)

Elsőként közös kedvencünkről, a Klein-házról, a Kossuth úton, nagyjából a Bethlen út betorkollásával szemben. A hajdan szép polgári épület Klein Lajos szeszfőzde, rum- és likőrgyár tulajdonosé volt, aki Törökszentmiklóson a Dreher sörgyár lerakatát is vezette, sőt bornagykereskedőként is említik archív források. Nem véletlen, hogy az épület alatt hatalmas pince húzódik. Az 1934-es helyi címjegyzék még az ő nevén tartja számon a házat, majd az 1941-es nyilvántartás már a megözvegyült feleségét adja meg tulajdonosként. A háború után nyilván államosították a tágas, nagy épületet, és voltak olyan évek később, amikor hihetetlen módon hét "önálló" lakásra osztva tanácsi lakásokként hasznosították. Az épület mára siralmas állapotba jutott! Hogy ez mennyire tudható be a "túlhasználatnak" és mennyire annak, hogy a ház nem kapott kellő karbantartást, felújítást, majd pedig évek óta lakatlanul áll, ma már nehéz lenne megmondani. De az ilyen oknyomozás itt már nem segít, legfeljebb arra lenne alkalmas, hogy más épületek sorsát az itteni tanulságok segítsék jobbítani. Törődjünk inkább a ház megmentésével, jövőjével!

Csibi Zoltán rajza, közzétéve a Facebook-on 2018. áprilisban - A szerző fotója, készült 

2018. márciusban

Markót Imre polgármestertől kapott információ, hogy: A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat "Törökszentmiklós 300" elnevezésű, TOP-7.1.1-16-2016-00080 azonosítószámú projektjét az Irányító Hatóság 2017. augusztus 1. napján kelt döntése értelmében támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt szakmai vázát kötelezően egy helyi civilekből, vállalkozókból és közszférából választott Helyi Akció Csoport határozta meg. Ennek lényege, hogy a meghatározott városfejlesztési célokból készült Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia teljesülése érdekében az önkormányzat az elnyert összeget tovább pályáztatja helyi civilek, vállalkozók számára, akik ezáltal saját projekteket valósíthatnak meg, illeszkedve a stratégiához.

Az egyik ilyen cél és kiemelt úgynevezett Kulcsprojekt a Helyi Akciócsoport döntése alapján a Kossuth Lajos út 95. szám alatti ingatlan felújítása és közösségi, kiállító térré, emlékszobákká történő kialakítása.

A fejlesztés pontos műszaki és szakmai kidolgozása még folyamatban van. A rendelkezésre álló keretösszeg mintegy 140,7 millió forint.

Eddig a polgármesteri tájékoztatás a Klein-házzal kapcsolatban, amely megmagyarázza, miért nem történik mostanában semmilyen munkálat a Klein-háznál, azután, hogy az udvarát pár hónapja valamelyest rendbe tették. A Klein-ház sorsa azonban most már biztosan jobbra fordul, függetlenül attól, hogy bár az itt élők szerint kétségtelenül egyedi értéket képvisel, a vonatkozó rendelet nem ad számára semmilyen szintű helyi védelmet!

Tavaly novemberi cikkemben az akkor kapott információk alapján megemlítettem, hogy mivel az épület a volt ekegyár közvetlen szomszédságában van, illően elképzelhető lenne itt egy Lábassy-emléktár kialakítása is. Mi több, olyan lehetőség is felmerült, hogy a hajdani gépgyár területének mai tulajdonosa átadna a kapcsolódó területeiből valamennyit, esetleg az udvar mögötti üzemcsarnokot is, miáltal már egy igazán méltó Lábassy-emlékhelyet lehetne kiépíteni. Próbáltam most erről valós és aktuális információt szerezni a tulajdonos, üzemeltető TM Öntöde Kft.-től, de a nyilvánosan közzétett elérhetőségeik nem működnek.

GALAMBOS-VILLA (Alatkai út 3.)

Ez az épület is egy Törökszentmiklós gazdaságában meghatározó család, a Galambos-malom tulajdonosainak háza volt. Sorsa pedig nagyon is hasonlít a Klein-házéra. Viccesen hangzott nemrég, amikor a Facebook-on működő helyi nosztalgia-csoportban (nem ez a neve, de ez a lényege) valaki azt írta, nem is tudta, hogy ők hajdan egy villában laktak évekig! Merthogy ez az épület is több tanácsi lakásra volt osztva, így használták. Tényleg nem igen tűnhetett villa-rangúnak! Ma pedig hiába, hogy az utcai homlokzata jó ideje helyi védelem alá tartozó épületrésznek számít, éppenséggel szomorú látványt nyújt az utcafronton. Viszont valamikor legalább annyi megtörtént és ez fontos, hogy megújult tető védi az épületet. 

Múlt év végén reménykeltő volt a helyzet, hogy pályázati pénzből ez a ház is megújulhat, és új funkciót kaphat. Az önkormányzat regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítását szerette volna itt megvalósítani. Azóta viszont nagy a csend nemcsak a ház, de a terv körül is. Markót Imrétől most az alábbiakat tudtam meg ezügyben:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága hirdette meg az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című felhívást.

A konstrukció célja, a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer keretén belül - az informális és nem formális tanulás jegyében - közösségi képzési és tehetséggondozó helyi és területi szintű szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítása és fejlesztése. A tapasztalatok alapján a hazai kulturális intézmények (könyvtárak, közművelődési intézmények, muzeális intézmények) nagy része (beleértve a kis intézményeket is) klasszikusan foglalkozik egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységekkel, azonban sok esetben a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra elavult, vagy nem áll rendelkezésre korszerű, tanulási célokra megfelelő helyiség, illetve technikai eszköz.

A felhívás négy különböző tevékenység között engedett választani. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a város igényei és adottságai alapján a Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítása projekttel pályázott. Az egész életen át tartó tanulást támogató nem formális és informális tanulásra alkalmas, a tehetséggondozás céljára, ezen belül a könnyűzenei képzésre, szigorúan meghatározott műszaki és szakmai elvárásokban meghatározott helyiségekkel és eszközökkel rendelkező intézmény, illetve létesítmény kialakítása, a képzési, tanácsadási tevékenységeket is végző, könnyűzenei képzéssel, tehetséggondozással foglalkozó intézmények, szervezetek bázisán, a kulturális alapellátás kiszélesítése céljából.

A megvalósítás tervezett helyszíne az Alatkai út 3. szám alatti Galambos-villa lett volna, amely így betölthetné a régóta tervezett ifjúsági közösségi tér funkcióját, és nem mellesleg megújulhat a város egyik meghatározó, kiemelkedően értékes régi épülete.

A pályázati konstrukcióban a támogatás a költségek 100%-át fedezi, és az általunk megfogalmazott tevékenységtípusra 50-120 millió forint támogatás igényelhető. Az épület állapotának tavalyi felmérése során meghatározott szempontok alapján a felújításra fordítandó összeg, a berendezések és egyéb projektköltségek mellett a maximális 120 millió forint összegű támogatás igénylése történt meg. A projektterv stúdiók, koncerttermek, közösségi terek, a pince kialakítását, a kert rendbetételét tartalmazta, hangszerek, informatikai eszközök és a teljes bútorzat beszerzését.

A pályázatról döntés még nem született!

Párhuzamosan a zenei központ későbbi működtetésének biztosítása érdekében a Kisharsány Község Önkormányzata, a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és a Szarvas Város Önkormányzata által fenntartott Cervinus Teátrum Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási kérelmet nyújtott be egységes koncepcióval Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című pályázati konstrukcióra. Ebben szakmai együttműködők: Hangszeresek Országos Szövetsége, Öröm a Zene Nonprofit Kft., Szent György Nonprofit Kft., Szent György Média és Informatikai Szakgimnázium

Az utóbbi működtetési projekteket elutasították, de kifogást nyújtottunk be.

Annyival azonban még talán érdemes kiegészíteni a polgármestertől kapott részletes beszámolót, hogy a Galambos-ház rekonstrukcióját leginkább úgy lenne érdemes megvalósítani, hogy az beleilleszkedjék az Alatkai útnak a Kossuth Lajos út és a Vásárhelyi Pál utca közötti teljes szakaszára kiterjedő rendezésbe, és erre vannak is elképzelések. Aki ismeri ezt a részt, azt is ismeri, mennyire ráférne az érintett útszakaszra a közlekedési, parkolási, zöldterületi rendezés, amelynek alapja a közműhálózati és csapadékvíz-elvezető rendszer - szükség szerinti - megelőző felújítása.

VILLA-ÉPÜLET (Almásy út 69.)

Magánházként épült valamikor, talán úgy 100 éve, ez a kellemes megjelenésű villa is az Almásy út és a Petőfi út sarkán. Valamiért mégsem hordozza úgy a hajdani építtetők, tulajdonosok nevét, mint az előző két épület. (Az 1934. évi címtárban Szűcs Ferenc, majd 1941-ben Szűcs Ferenczné van tulajdonosként bejegyezve.) A város mai lakói sokkal inkább bölcsődei épületként, majd szakiskolai kollégiumként ismerték, emlegetik ezt a házat, amely az innen a vasútállomásig húzódó kis villasorunk első tagja. Helyi védelem alá tartozó egyedi érték!

A villa és a szomszédos, úgymond modern épület közötti - meglehetősen stílustalan - összeépítést (részlegesen) most bontják. 

A szecessziós stílusban épült, magastetős, tetőtér-beépítéses, építészetileg értékes villaépület jövőjére nézve határozott elképzelése, terve van az önkormányzatnak: minőségi szálláshelyet, vendégházat kívánnak itt kialakítani, nyolc szoba, 16 férőhelyes kapacitással. Amikor először hallottam erről, kifogásoltam, miért akar az önkormányzat maga szálláshelyet működtetni, hiszen ez nem igazán önkormányzati tevékenység, a vállalkozói szféra szereplői szoktak szálláshelyet üzemeltetni. Viszont elfogadhatóvá teszi az elképzelést, hogy ezzel növeljék a város 2020-ban megünneplésre kerülő 300 éves évfordulójára a szálláshelyek számát, illetve a bővülő és mind szorosabbá váló testvérvárosi kapcsolatok is indokolhatják ezt.

Polgármesterünk leírása szerint: Önálló bejárattal, szintek között új lépcső beépítéssel, tetőtéri hasznosítással is összesen 16 férőhelyes szállásépület létesülne ebből a villából, jellemzően 2 fős szobákkal, valamennyi szobához zuhanyzós fürdőszobával. Az épület vázlattervei megvannak, a kiviteli terveken jelenleg dolgoznak a szakemberek, majd ezek elkészülte után az épület átalakítása megtörténik. A fejlesztést az önkormányzat saját bevételei terhére finanszírozza.

Jelenleg a kollégium épületet a villa épülettel összekötő nyaktag bontása van folyamatban.

A polgármesteri tájékoztatáshoz kiegészítésül: A város tavalyi költségvetésében 50 millió forint szerepelt beruházási költségelőirányzatként a szálláshely kialakítására. De ez a munka a múlt évben nem kezdődött meg, azért sem, mert csak most, néhány héttel ezelőtt indult el a mellette lévő épületek felújítása.

OTP-ÉPÜLET (Kossuth Lajos út 134-136.)

Tavaly novemberben arról számolhattam be, hogy a volt OTP-épületre a tulajdonos bank megkötötte az adásvételi szerződést, és a teljes vételár kifizetése után (várhatóan 2018 márciusa) birtokba adják azt a vevőnek. Csakhogy láthatóan semmi mozgás nincs az elhagyatott, 2010 óta üresen álló épület körül, amelynek az állapota egyre csak romlik. Ezért nemrég ismét érdeklődtem az OTP illetékesénél, aki azt válaszolta, hogy az adásvétel sajnos meghiúsult, mivel a vevő nem fizette ki a teljes vételárat a megszabott határidőre. Ezért az ingatlan újra eladó, irányára 90 millió forint.  

A romlás virágai. Már az OTP Bank-felirat is eltűnt a bejárat fölül! 

Vagyis, ha a város maga szeretne ennek az épületnek a sorsáról dönteni, akkor meg kellene vennie, valahol ezen az árszinten. Kérdés, hogy megérné-e, érdemes-e, amikor a saját tulajdonú házak sorsát is igen nehéz jobbra fordítani!

Sebők Emília

A másként nem jelölt képek a szerző felvételei.A házak sorsának előző tárgyalása: JOBB SORSRA ÉRDEMES HÁZAK